Home Aktualności Odpowiedź na list

Odpowiedź na list

0
0

Szanowny Panie, Komisarz Johannes Hahn poprosił mnie o podziękowanie za list z 7 lutego, który wysłał Pan w imieniu stowarzyszenia Zielone Mazowsze i innych organizacji pozarządowych, dotyczący możliwego przesunięcia funduszy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko z priorytetu VII. Transport Przyjazny Środowisku do priorytetu VI. Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T.

Dla takiej zmiany niezbędna będzie modyfikacja Programu, wymagająca nowej decyzji Komisji Europejskiej. W tym względzie pragnę podkreślić, że Komisja jak dotąd nie otrzymała żadnego oficjalnego wniosku o realokację środków pomiędzy powyższymi priorytetami. Jest zatem przedwczesne spekulowanie o potencjalnych przesunięciach do sektora drogowego.

Podział środków pomiędzy sektor drogowy i kolejowy jest efektem negocjacji i wspólnych porozumień pomiędzy Polską i Komisją, opartych na dokumentach strategicznych i ewaluacji dotychczasowych wyników obu sektorów. Dlatego każda zmiana w tym względzie będzie oznaczała dokładną ewaluację i obustronne porozumienie pomiędzy Komisją i władzami polskimi. Komisja jest bardzo dobrze świadoma wagi zobowiązań i obowiązków władz polskich w sektorze kolejowym, wynikających m.in. ze wspólnotowych polityk i unijnego prawa, takich jak m.in. europejskie projekty priorytetowe, wśród których znajduje się Rail Baltica.

 

Jak Pan zaznaczył w liście, dotychczasowe wyniki sektora kolejowego w Polsce nie są w pełni satysfakcjonujące, w szczególności w porównaniu do sektora drogowego, dla którego prawie cała alokacja została już zakontraktowana. Komisja podnosiła tę kwestię podczas licznych spotkań z władzami polskimi – z intencją poprawienia sytuacji. W dodatku przedkładanie dużych projektów do Komisji w dalszym ciągu opóźnia się, pomimo faktu, że w 2010 r. zanotowano pewną poprawę. Komisja kontynuuje swoje wysiłki mające na celu poprawę sytuacji i uzyskanie potoku projektów kolejowych.

Mogę Pana zapewnić, że każda propozycja realokacji środków z kolei na drogi, jeżeli zostanie złożona, będzie wnikliwie zbadana przez służby Komisji Europejskiej pod względem realności realizacji oraz wpływu na strategiczne cele uzgodnione dla Polski, ale także pod względem spójności ze wspólnotowymi politykami transportowymi i środowiskowymi.

Z poważaniem

Dirk Ahner, Dyrektor Generalny Polityki Regionalnej  2/03/2011

tłumaczenie: Krzysztof Rytel

 

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…