Home Aktualności Do 2050 roku wyginą wszystkie ryby?

Do 2050 roku wyginą wszystkie ryby?

0
0

87 europejskich i międzynarodowych organizacji podpisało się pod listem wzywającym Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jose Manuela Barroso – do zajęcia stanowiska w sprawie zobowiązania, jakie KE podjęła w sprawie likwidacji szkodliwych dla środowiska subsydiów. AgroNews, telewizja >>

Warszawa, 15 marca 2011

Czy za kilkadziesiąt lat wyginą wszystkie ryby?

Szkodliwe dla środowiska subsydia przyczyną przełowienia i utraty zasobów ryb w morzach i oceanach.

Temat: List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jose Barroso, w sprawie szkodliwych subsydiów w sektorze rybołówstwa

Skrót: Z powodu przełowienia do 2050 r. mogą wyginąć wszystkie ryby w morzach i oceanach. Subsydia wypłacane w sektorze rybołówstwa w Unii Europejskiej są co najmniej kontrowersyjne. 17 marca br. zostanie wysłany list do Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jose Manuela Barroso – z prośbą o informacje na temat planów Unii Europejskiej dotyczących szkodliwych dla środowiska subsydiów (m.in. w sektorze rybołówstwa). W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, UE zobowiązała się do usunięcia ekologicznie szkodliwych subsydiów, proponując stworzenie mapy ich stopniowego eliminowania do 2008 roku. Do dnia dzisiejszego mapa taka nie powstała. List podpisało 87 znanych organizacji z całego świata (gł. z Europy).

INFORMACJA PRASOWA:

87 organizacji wezwało Przewodniczącego Barroso do zajęcia stanowiska w sprawie szkodliwych dla środowiska subsydiów.

(Warszawa, 17 marca 2011) – 87 europejskich i międzynarodowych organizacji podpisało się pod listem wzywającym Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jose Manuela Barroso – do zajęcia stanowiska w sprawie zobowiązania jakie KE podjęła w sprawie likwidacji szkodliwych dla środowiska subsydiów.

W 2006 roku Komisja Europejska podjęła się stworzenia planu likwidacji źle skonstruowanych subsydiów szkodzących środowisku. Zobowiązanie to zostało powtórzone ponownie w 2007 roku. Szkodliwe dopłaty miały ulec likwidacji do 2008 roku.

„Jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż Komisja Europejska nie zdołała do dzisiaj stworzyć planu usunięcia szkodliwych dla środowiska subsydiów. Świadczy to o tym, że Komisja ignoruje nie tylko swoje własne zobowiązania, ale także sugestie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej” – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia. „Nieracjonalnym jest, że po dziś dzień fundusze publiczne wykorzystywane są by wspierać działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, od którego wszyscy zależymy”.

W wielu państwach członkowskich koszt ponoszony przez budżet krajowy na zarządzanie i subsydiowanie rybołówstwa przekracza pieniężną wartość połowów!!

Subsydia wypłacane w sektorze rybołówstwa w Unii Europejskiej są co najmniej kontrowersyjne. Suma tych dopłat w sektorze rybołówstwa i rolnictwa stanowi ponad 40% budżetu Unii Europejskiej. Wg danych Komisji Europejskiej, aktualna moc połowowa flot rybackich przekracza nawet trzykrotnie wielkość populacji ryb w morzach i oceanach. Innymi słowy jesteśmy w stanie wyłowić znacznie więcej ryb, niż ich w ogóle jest!! Dopłaty przeznaczane na rozbudowę i modernizacje flot są więc nierzadko posunięciem nielogicznym.

Znane są ponadto przypadki nieprzemyślanego przyznawania i wykorzystywania środków publicznych w tym sektorze. Pomiędzy 1994 a 2006 rokiem 860 jednostek połowowych (łodzi, kutrów itp.) otrzymało środki w postaci subsydiów z przeznaczeniem na modernizację, by w krótkim czasie potem otrzymać kolejne dopłaty na złomowanie w celu obniżenia mocy połowowej.

(http://www.fishsubsidy.org/features/modernised-then-scrapped/)

Komisja Europejska uznała istnienie związku pomiędzy obecnym poziomem przełowienia i nadmiernymi mocami połowowymi floty rybackiej, a udzielaną pomocą finansową. Komisja wyraziła to w następujący sposób:

„Europejska flota rybacka w wielu wypadkach wywiera nacisk połowowy na zasoby przewyższający dwu-, lub nawet trzykrotnie poziom zrównoważony. Przyczyniły się do tego udzielane subsydia.”

– Komisja Europejska (2008): Refleksje na temat dalszej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Aktualnie prowadzone prace nad reformami Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) i Wspólnej Polityki Rolnej postępują bez uwzględnienia jakiejkolwiek analizy efektów, jakie wywierają na środowisko ogromne kwoty źle skonstruowanych subsydiów wypłacanych w tych sektorach.

„Unia Europejska pracuje nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa ale nie uwzględnia w pracy badań, które określiłyby jak faktycznie subsydia wpływają na środowisko. Skąd mamy więc wiedzieć, że ten dokument nie będzie zawierać zapisów szkodzących środowisku?” – pyta Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, krajowy koordynator koalicji OCEAN2012.

Reforma WPRyb stanowi wyjątkową okazję do wyeliminowania subsydiów, które są nie tylko szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale również niosą ze sobą szkody ekonomiczne i społeczne. Ponadto w ramach reformy należy skierować pomoc na działania, które przyczynią się do perspektywicznego zrównoważonego rozwoju rybołówstwa w Unii Europejskiej.

Ważne fakty:

  1. Subsydia wypłacane w sektorze rybołówstwa i rolnictwa w Unii Europejskiej stanowią ponad 40% całego jej budżetu.
  2. Europejski Fundusz Rybacki ma budżet w wysokości 4.3 miliarda Euro na lata 2007-2013, około 615 milionów Euro rocznie przekazywanych jest do Państw Członkowskich z tego Funduszu.
  3. W wielu państwach członkowskich koszt ponoszony przez budżet krajowy na zarządzanie i subsydiowanie rybołówstwa przekracza pieniężną wartość połowów.
  4. Ulgi podatkowe na paliwo do połowów sprzyjają metodom połowowym o wysokiej paliwochłonności, co często powoduje większe oddziaływanie na środowisko morskie i nie motywuje do przechodzenia na bardziej paliwooszczędne techniki połowów.
  5. OCEAN2012 uważa, że publiczne środki powinny być wykorzystywane jedynie w sposób służący dobru publicznemu, oraz w celu łagodzenia społecznych kosztów przechodzenia na zrównoważone rybołówstwo.

Załączniki:

– treść listu do Jose Manuela Barroso w języku polskim,

– pełna lista sygnatariuszy listu dostępna pod adresem: www.ocean2012.eu/barroso

– publikacja OCEAN2012 nt. szkodliwych subsydiów w sektorze rybołówstwa

Zdjęcia:

Przy publikacji lub wykorzystaniu zdjęć proszę o umieszczenie informacji na temat praw autorskich: © Corey Arnold i OCEAN2012

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Justyna Niewolewska, koordynator krajowy OCEAN2012 (justyna.niewolewska@naszaziemia.pl, justyna.niewolewska@ocean2012.eu)

Andrzej Białaś, oficer prasowy OCEAN2012 (andrzej.bialas@recykling.pl)

Oficjalna strona OCEAN2012 (www.ocean2012.eu)

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…