Home Aktualności Odpowiedź na nasz sprzeciw o alokacji w PROW środków na zalesianie

Odpowiedź na nasz sprzeciw o alokacji w PROW środków na zalesianie

0
0

Dokumenty: 1. Informacja dla Członków Zespołu Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 w sprawie realizacji Działania 5  Zalesianie gruntów rolnych  PROW 2004-2006 oraz potrzeby realokacji środków finansowych na to działanie 2. Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Stan na dzień 30 czerwca 2007r

3. Proponowany porządek obrad posiedzenia Zespołu-Komitetu do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 5 września 2007r

 
 
6. Informacja dla Członków Zespołu – Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 w sprawie realizacji Działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” PROW 2004-2006 oraz potrzeby realokacji środków finansowych na to działanie
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Jak uniknąć powtórki katastrofy ekologicznej na Odrze? 

Brak poważnych zmian w systemie zarządzania wodą naraża Polskę na kolejne kryzysy na rzeka…