Home Aktualności Zgłaszamy formalnie poprawki do Programu Operacyjnego IiŚ

Zgłaszamy formalnie poprawki do Programu Operacyjnego IiŚ

0
0

1. Pismo przewodnie: e-mail do Mikuły
2. Uwagi prezesa Eko-Unii do "Szczegółowego opisu priorytetów"
3. Uwagi Klubu Przyrodników do Priorytetu V
4. Uwagi Klubu Przyrodników do listy indykatywnej inwestycji w PO IiŚ

 

 

Janusz Mikuła
Przewodniczący Pre-KM POiIŚ Szanowny Panie Ministrze Zgodnie z Pana zaproszeniem  przesyłam uwagi do tego obszernego dokumentu.  Jego przeczytanie,  analiza, sfromułowanie i spisanie uwag zajęło  nam kilka pracowitych dni. Liczę, że postulaty i propozycje zmian zostaną  wnikliwie przeanlizowane i MRR stosunkuje się do nich merytorycznie. Piszę te słowa wprost, bo według stosunku do naszej pracy będziemy oceniać szanse na przyszłą konstruktywną, partnerską
współpracę w Komitecie Monitorującym POIiŚ. Świetnie Pan rozumie, wywodząc się z organizacji ekologicznych, jak czułe
są  te organizacje  na lekceważnie i zbywanie ich społecznej pracy polegającej na ocenie  rożnego rodzaju dokumentów rządowych. A z taką praktyką mają POE przede wszystkim do czynienia. Oby te uwagi i obawy były na
wyrost. Podtrzymuję także uwagi Klubu
Przyrodników do Priorytetu V i Listy Indykatywnej (w załączeniu)
i proszę o potraktowanie ich j.w. Z poważaniem
Radosław Gawlik
Członek Pre-KM PO IiŚ
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko- Unia
Reprezentant organizacji ekologicznych

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…