Home Aktualności Ogłoszenie przetargu w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Ogłoszenie przetargu w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Możliwość komentowania Ogłoszenie przetargu w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód została wyłączona
0

Zapytanie ofertowe
Zalacznik_nr_1
Zalacznik_nr_2
Zalacznik_nr_3
Zalacznik_nr_4
Zalacznik_nr_5
Pytania i odpowiedzi uzupełniające (docx)
Pytania_io odpowiedzi uzupełniające (pdf)
13.08.2018
Na etapie oceny ofert zauważone zostały błędy merytoryczno – proceduralne,  skutkujące brakiem możliwości obiektywnej oceny złożonych ofert. Po poprawieniu błędów, konkurs został ogłoszony, zgodnie z przepisami,  w „Bazie konkurencyjności” :
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130420 

16.08.2018
Komunikat dotyczący  zapytania ofertowego Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia nr 1/08/2018
Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia nr 1/08/2018 dostępnego w bazie konkurencyjności
Pytanie 1:
Jesteśmy po wstępnej lekturze treści zapytania – i mam pytanie prosząc jednocześnie o komentarz – w specyfikacji czytamy m.in:
(…)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich stopnia naukowego i doświadczenia zawodowego (poświadczenie posiadania stopnia naukowego poprzez dołączenie podpisanej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego), informacje o publikacjach w zakresie zbieżnym z wykonywanym badaniem w czasopismach ze wskaźnikiem JCR (Lista A wg kategorii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz informacją na temat wykonanych badań związanych z ochroną środowiska i relacjami społeczeństwo ekologia w ciągu ostatnich 2 lat (udokumentowanie realizacji badań poprzez dołączenie poświadczenia realizacji badań przez instytucję, dla której było wykonane) (…)
co oznacza „zakres zbieżny z wykonywanym badaniem” – czy chodzi o technikę badawczą, raport z badań, tematykę itp.itd.?
Odpowiedź: Poprzez zapis „zakres zbieżny z wykonywanym badaniem” należy rozumieć tematykę publikacji.

Informacja o wyniku postępowania w sprawie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/08/2018 z dnia 09.08.2018 dotyczącego przeprowadzenia badań społecznych w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych” NR POWR.02.16.00-00-0070/17-00

Informacja o wyborze – badania 21.08.2018 .docx
Informacja o  wyniku badania 21.08.2018.pdf
=======================================================================

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.
 
 

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…