Home Aktualności Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowych

Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowych

Możliwość komentowania Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowych została wyłączona
0

9 maja br. przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wziął udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Allianz w Monachium, by wezwać niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe do zaprzestania ubezpieczania spółek zaangażowanych w szkodliwe projekty węglowe.
4 maja br. Allianz ogłosił, że nie będzie więcej ubezpieczał nowych kopalni węgla i elektrowni węglowych oraz że wykluczy ze swojego portfela inwestycyjnego firmy, które planują budowę ponad 500 MW nowych  mocy. Nie będzie także przedłużał kontraktów na ubezpieczenie tych instalacji.
Decyzja ta spotkała się z aprobatą polskich organizacji pozarządowych, które w kwietniu tego roku apelowały do Allianz o wycofanie swoich aktywów ze spółek ENERGA i ENEA – właścicieli projektu budowy nowej elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Zwracają one jednak uwagę na poważną wadę nowej polityki klimatycznej Allianz.
Spalanie węgla jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych a dalszy rozwój tego sektora energetyki stoi w sprzeczności z celem Porozumienia Paryskiego o ochronie klimatu – ograniczeniem wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 w stosunku do epoki przedindustrialnej. Popieramy decyzję Allianz o całkowitym odejściu od węgla, jednak firma zostawiła sobie furtkę, by dalej angażować się w szkodliwe projekty. Allianz nie zamierza wycofać się ze współpracy ze spółkami węglowymi aż do 2040 roku. Tymczasem wiele z nich, wbrew postanowieniom Porozumienia Paryskiego, prowadzi agresywną politykę rozbudowy mocy węglowych, czego doskonałym przykładem są polskie spółki ubezpieczane przez Allianz” – wyjaśnia Alan Weiss reprezentujący Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Allianz jest liderem konsorcjum ubezpieczającego należącą do PGE elektrownię Opole – największą rozbudowywaną obecnie elektrownię węglową w UE. Ubezpiecza także elektrownie Kozienice (ENEA) i Jaworzno (TAURON) oraz firmę ZE-PAK wydobywającą węgiel brunatny metodą odkrywkową.
Allianz jest także akcjonariuszem węglowych spółek ENEA i ENERGA, które planują budowę elektrowni Ostrołęka C. Niezależni eksperci ostrzegają, że ta najdroższa i najmniej potrzebna z polskich elektrowni spowoduje szereg negatywnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych. W ciągu przewidywanej 40-letniej eksploatacji może spowodować około 2 tys. przedwczesnych zgonów i 110 tys. napadów astmy u dzieci. Zwrot z inwestycji nigdy nie zrównoważy jej kosztów, a samo przedsięwzięcie jest obarczone dużym ryzykiem.
Wbrew światowym działaniom na rzecz ochrony klimatu spółki ubezpieczane przez Allianz planują rozbudowę mocy węglowych i wcale nie zamierzają odchodzić od tego paliwa. PGE i ZE-PAK chcą budować nowe kopalnie odkrywkowe a ENEA i ENERGA elektrownię Ostrołęka C. Dalsze ubezpieczanie ich działalności to jasny sygnał, że mogą ignorować Porozumienie Paryskie i kontynuować swój biznes ze szkodą dla polskiego społeczeństwa. Jako obywatele świadomi skutków zdrowotnych spalania węgla i zagrożeń, jakie niesie ze sobą kryzys klimatyczny, nie możemy obojętnie się temu przyglądać” – komentuje Alan Weiss.
Dyrektor Allianz Oliver Bäte otrzymał od strony społecznej eksperckie raporty: o negatywnym wpływie Ostrołęki C na region oraz analizę pokazującą, że inwestycja ta niesie za sobą ogromne ryzyko finansowe. W odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie podczas WZA Allianz potwierdził, że firma nie będzie ubezpieczać elektrowni i kopalni węgla ani nie przedłuży kontraktów dla instalacji takich jak elektrownia Opole i Kozienice. Prowadzone są także rozmowy z Allianz Polska w celu wdrożenia polityki klimatycznej w życie. Ubezpieczyciel przygląda się także firmom, takim jak ZE-PAK weryfikując ich politykę środowiskową i społeczną.
Odpowiedzi, które otrzymaliśmy są bardzo ogólne. Allianz w pierwszej kolejności pozbywa się dużych instalacji ale zamierza współpracować ze spółkami węglowymi jeszcze przez ponad 20 lat. Cieszymy się, że nie będzie wspierał Ostrołęki C, jednak mamy też nadzieję, że nasze raporty uświadomią Allianz, że firmy, które forsują tak szkodliwe projekty, nie zasługują na wsparcie poprzez ubezpieczenie czy inwestowanie. 2040 rok wyznaczony na zakończenie współpracy to bardzo odległy termin i liczymy na to, że Allianz wyznaczy sobie bardziej ambitny cel” – podsumowuje Weiss.
 
Kontakt:
Alan Weiss: alan@pracownia.org.pl, tel: 606 534 479
Diana Maciąga: diana@pracownia.org.pl, tel: 502 646 890
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Debata wyborcza: Jakiej transformacji energetyki i ochrony klimatu potrzebujemy?

Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli największych komitetów wyborczych i partii polityc…