Home Aktualności Osady denne zabijają rzekę Rabę

Osady denne zabijają rzekę Rabę

Możliwość komentowania Osady denne zabijają rzekę Rabę została wyłączona
0
Zapora na rzece Rabie

O niepokojącej sytuacji alarmuje sekcja Przyjaciele Raby. Z dna zbiornika Dobczyckiego (woj. Małopolskie) od kilku lat wypływają osady denne, które negatywnie oddziałują na organizmy wodne w rzece Rabie na odcinku co najmniej kilkunastu kilometrów rzeki. Woda staje się pozbawiona tlenu, pełna zawiesiny mineralnej oraz organicznej. Ponadto do rzeki przedostają się nielegalnie zrzucane w dużych ilościach ścieki. Grozi to wyginięciem na tym terenie takich gatunków ryb jak śliz, brzana pospolita, strzebla potokowa, pstrąg, świnka, lipień, różanka, brzana karpacka i boleń oraz innych gatunków zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym.

Dzięki działaniom Przyjaciół Raby, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w wodach oraz w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych, w związku z zanieczyszczeniem rzeki Raby poniżej Zapory w Dobczycach wprowadzanymi do niej osadami dennymi oraz ściekami.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 31 k.p.a.  Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
 1) wszczęcia postępowania,
 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Organizacje społeczne mogą uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony, jeśli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia danego postępowania

Chcemy wyjaśnić tę sytuację i zapobiec dalszej degradacji rzeki. Postanowiliśmy więc dołączyć do postępowania i szczegółowo przeanalizować problem, korzystając z pomocy ekspertów w zakresie ichtiologii i chemii oraz instytucji mogących przeprowadzać badania jakości wód.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla

W dniu 27 maja odbyła się debata przedwyborcza o transformacji energetycznej. Udział …