Home Aktualności Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem!

Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem!

0
0
image002

image002Apel ponad 200 organizacji do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej

Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem!
– apel ponad 200 organizacji do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej Warszawa (11 kwietnia 2013r.) – Negocjacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki RybołówstwaUnii Europejskiej (WPRyb) wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. W związku z tym ponad 200 organizacji wzywa ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej, aby opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i szybkim odbudowaniem zasobów ryb.

„Ponad 200 organizacji postanowiło przypomnieć ministrom, że zakończenie przełowienia jest prawnym obowiązkiem Unii Europejskiej i że niesie ono za sobą korzyści zarówno ekonomiczne, społeczne jak i środowiskowe” – tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Wzywamy ministrów dpowiedzialnych za rybołówstwo w UE do tego, aby podążyli za przykładami z Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych i opowiedzieli się za taką polityką, która odtworzy zasoby ryb do zrównoważonych poziomów, bez żadnych opóźnień.”

6 lutego 2013r., podczas głosowania plenarnego, Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów opowiedział się za zlikwidowaniem przełowienia do 2015r. aby umożliwić odbudowę zasobów ryb najpóźniej do 2020r. Niestety, 27-miu ministrów zasiadających w Radzie Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE odrzuciło ten cel, ustalając jedynie termin likwidacji przełowienia do 2020 roku, nie uwzględniając jednak w ogóle celu odbudowy zasobów ryb.
Trwające właśnie negocjacje trójstronne pomiędzy Radą Ministrów UE, Komisją i Parlamentem Europejskim dają szansę na zakończenie, trwającego od 30 lat, nieumiejętnego zarządzania rybołówstwem.

1.Obecnie 47 % oszacowanych stad ryb Oceanu Atlantyckiego i 80 % w Morzu Śródziemnym uznane jest za przełowione,, podobnie jak pięć z siedmiu zbadanych stad w Morzu Bałtyckim.

2. Jeśli państwa członkowskie UE zależałyby tylko od ryb złowionych na ich (unijnych) łowiskach, już 6-go lipca zabrakłoby im ryb. Tak niska zasobność wód UE utrzymuje się już od kilku lat.

3. Przełowienie stad ryb UE doprowadza do marnowania ponad 3 miliardów euro rocznie, które w formie dodatkowych wyładunków płynęłyby z eksploatacji stad odbudowanych do zrównoważonych poziomów. Ponadto takie dodatkowe wyładunki zagwarantowałyby nowe miejsca pracy w sektorze rybołówstwa dla ponad 100 000 osób.

„Apelujemy do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w UE, w tym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby oraz jego zastępcy Wiceministra Pana Kazimierza Plocke,
o zagwarantowanie, aby nowa Wspólna Polityka Rybołówstwa stała się narzędziem prawidłowego
zarządzania rybołówstwem, zapewniła stabilne źródło dzikich zasobów ryb dla rynku Europejskiego
i dobrą, dochodową przyszłość dla społeczności zależnych od tego sektora”, dodaje Justyna
Niewolewska.

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony
przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym
połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries
Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment
Group oraz Seas At Risk.

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu
Polscy członkowie OCEAN2012:
– Fundacja Nasza Ziemia
– Klub Gaja
– Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia
– Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska”
– Polski Klub Ekologiczny
– Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
– Zielony Instytut
– Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP
– Fundacja z Naszej Strony
– Klub Przyrodników

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…