Home Aktualności Pobożne życzenia zamiast faktów

Pobożne życzenia zamiast faktów

0
0

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Departamentu Koncesji, Ministerstwa Środowiska, PGE Gubin Sp z o.o. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie koncesji na wydobycie węgla brunatnego.

Takiego wniosku nie ma także na prowadzonej przez Ministerstwo liście: link.

Zgodnie z przepisami prawnymi:

Art. 72 ust. 3 u.u.i.ś. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 (w tym koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, przyp. ST). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Z powyższego przepisu jasno wynika, że do wniosku o wydanie koncesji należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, której uzyskanie poprzedza właściwa procedura. Brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia uniemożliwia złożenie skutecznego wniosku – jest on wtedy obarczony brakiem formalnym i zostanie oddalony tj. decyzja w sprawie wydania koncesji będzie odmowna.

Autor opinii: NIE dla kopalni , blog: NIE dla kopalni odkrywkowej! , 2/11/2014 05:11:00 AM link do  materiału TVP Gorzów Wlkp.  z wypowiedzią Posła Zycha z 10.2.14]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…