Home Aktualności Polska energetyka wiatrowa ma przed sobą największy potencjał redukcji kosztów produkcji energii

Polska energetyka wiatrowa ma przed sobą największy potencjał redukcji kosztów produkcji energii

0
0
offshore

offshore

II Konferencja i Targi Offshore 2013.2-3 października 2013r. w Hotelu Sheraton w Sopocie miało miejsce największe wydarzenie związane z morską energetyką wiatrową w naszym kraju. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Gospodarki oraz władz samorządowych województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Pierwszy dzień targów był poświęcony analizie obecnej sytuacji energetyki wiatrowej w Polsce. Konferencję zainaugurowało przemówienie Prezesa Polskiej Energetyki Wiatrowej Wojciecha Cetnarskiego.

– w tym roku spotykamy się w dość szczególnych okolicznościach. W całym kraju rozpoczęła się debata na temat wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rok temu, gdy spotykaliśmy się w tym samym miejscu wszyscy mieliśmy nadzieję, że w tym roku będziemy omawiać postępy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej a nie dyskutować na temat systemu wsparcia tej gałęzi gospodarki. Jesteśmy dość istotnie uzależnieni od regulacji państwowych, musimy więc poświęcić tej kwestii wiele miejsca. Samo Ministerstwo Gospodarki milczy w kwestii programów wspierania naszej branży. Mimo to uważamy, że istnieją poważne przesłanki ku temu, by morska energetyka wiatrowa stała się ważnym elementem polskiego życia gospodarczego. Dotyczy to szczególnie takich regionów, jak województwo Pomorskie czy Zachodniopomorskie. Już dzisiaj polski przemysł, a szczególnie stoczniowy w dużej mierze uczestniczy w budowie morskiej energetyki wiatrowej innych krajów. Potrafimy budować sektor offshore, wykształciliśmy specjalistów.

Następnie Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski mówił o roli, jaką w rozwoju województwa może odegrać morska energetyka wiatrowa.

W dokumencie strategicznym Województwa Pomorskiego, przemysłowi offshore poświęcono sporo miejsca. Województwo Pomorskie odnotowuje obecnie deficyt w dziedzinie produkcji energii. W rejonie tym mówi się jednocześnie o potencjale energetyki jądrowej, gazu łupkowego oraz o odnawialnych źródłach energii. Z drugiej strony działania inwestycyjne blokuje brak unormowań ustawowych. 

– Bardzo zależy nam na połączeniu działalności stoczniowej z tematyką innowacji. Zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii są na ustach wszystkich decydentów zajmujących się gospodarką. 

Pierwszy z gości, przedstawicielka Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Ann Benedicte Genachte podsumowała dotychczasowy rozwój branży na naszym kontynencie. 

– Jak dotychczas w Europie zainstalowano i podłączono do sieci energetycznej 1 662 turbin wiatrowych. Instalacje takie posiada 10 krajów, zaś łączna moc zainstalowana w sektorze morskiej energetyki wiatrowej pod koniec 2012r. wynosiła 4 995 MW. Oznacza to 31% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Morskie farmy wiatrowe o takiej mocy w ciągu roku produkują 18 TWh energii co stanowi 0,5% zapotrzebowania UE na energię. W pierwszych 6 miesiącach 2013r. w Europie do sieci podłączono 277 morskich turbin o łącznej mocy 1 GW. 18 morskich farm było w fazie budowy- łączna moc tych inwestycji wyniesie 5 111 MW. 90% morskich farm wiatrowych, zainstalowanych w Europie czyni nasz region światowym liderem.

Sytuację w Polsce przedstawił Janusz Gajewski z Instytutu Morskiego w Gdańsku. 

W Polsce nie powstała jeszcze żadna morska farma wiatrowa. Dopiero zmiany wprowadzone w polskim prawie dwa lata temu umożliwią realizację takich inwestycji. Jak dotychczas przedsiębiorcy złożyli ponad 70 aplikacji do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na wznoszenie sztucznych wysp pod budowę farm w polskich obszarach morskich. Formalnie wydano 27 pozwoleń. Opłaconych zostało 8 z nich na łączną kwotę 102mln zł (każde po 10% z 1 procenta wartości całej inwestycji). Gdyby inwestycje te zostały zrealizowane, farmy wiatrowe wytworzyłyby ok. 10 GW energii elektrycznej.

Brak systemu wsparcia (żadnemu z inwestorów nie refunduje się wnoszonych opłat). Biorąc pod uwagę te trudności, inwestorzy boją się wyłożyć fundusze na inwestycję tak długoterminową jak przygotowanie morskiej farmy wiatrowej. Kolejnym argumentem jest brak szans na przyłączenie farm wiatrowych do sieci energetycznej i wysokie ryzyko utraty pozwolenia. Inwestorzy zwracają też uwagę na brak Ustawy o OZE i brak gwarancji długoterminowej stabilności rynku. 

W dalszej kolejności przedstawiono program morskiej energetyki wiatrowej i podsumowano korzyści płynące dla polskiej gospodarki z rozwoju tego sektora. 

Strategia energetyczna naszego kraju jest oparta o paliwa kopalne (95% rynku). Nowe sektory energetyki, takie jak energetyka odnawialna, a w szczególności morska energetyka wiatrowa, są w stanie w istotny sposób zmienić istniejący stan rzeczy. W toczącej się debacie o zasadność tworzenia morskiej energetyki wiatrowej zaczynają pojawiać się coraz częściej ekonomiczne argumenty. Dyskusja przestaje mieć polityczny wymiar. Mówiąc o kosztach morskiej energetyki wiatrowej należy przyjrzeć się też cenie konkurencyjnych rozwiązań opartych o kopalne paliwa. Trzeba porównać subsydia które uzyskuje konwencjonalna energetyka z energetyką wiatrową. Powstanie odnawialnych źródeł energii spowoduje spadek cen energii elektrycznej. Polska energetyka wiatrowa ma przed sobą największy potencjał redukcji kosztów produkcji energii, podczas gdy większość innych sektorów ma przed sobą perspektywy wzrostu kosztów produkcji. Jeśli Polska nie wytworzy tej energii, sama będzie zmuszona nabywać ją za granicą po obowiązujących cenach rynkowych.
Wg raportu Ernst& Young osiągnięcie 6 GW mocy morskich farm wiatrowych w 2025 roku może oznaczać:

– ok. 74 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, z czego prawie 15 mld to bezpośrednie    przychody sektora finansów publicznych, w tym 12,2 mld do budżetu centralnego i 2,7 mld dla samorządów.
– 73,8 mld zł łącznej wartości dodanej w latach 2012-2025,
– 31,8 tys. nowych miejsc pracy

Ponadto rozwój sektora może pozwolić na uniknięcie emisji ok. 40 mln ton CO2.

Podczas debaty drugiego dnia ukazano potencjał i doświadczenie polskich firm stoczniowych, uczestniczących przy realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Europie. Swoje dokonania zaprezentowały takie przedsiębiorstwa, jak Stogda Ship Design& Engineering (projektowanie jednostek do instalacji morskich farm wiatrowych), Crist i ABB (realizacja morskich sieci przesyłowych).

Ostatni panel dyskusyjny poświęcono na prezentację doświadczeń międzynarodowych. Omówiono najważniejsze kwestie techniczne, takie jak ocena potencjalnego wpływu wież morskich farm wiatrowych na krajobraz, wydawanie pozwoleń dla morskich farm wiatrowych, ochrona środowiska naturalnego i pomiar parametrów wiatru na morzu.

Wnioski z konferencji zostaną przesłane wszystkim, zaproszonym gościom reprezentującym centralny szczebel władz państwowych.

Maciej Ostrowski

Konferencja i Targi OFFSHORE Sopot 2-3.10.2013 – relacja GospodarkaMorska.TV:

 

 

żródło http://www.gospodarkamorska.pl >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…