Home EkoObywatel Prawo ochrony przyrody. List organizacji pozarządowych

Prawo ochrony przyrody. List organizacji pozarządowych

Możliwość komentowania Prawo ochrony przyrody. List organizacji pozarządowych została wyłączona
0

14 grudnia ponad 150 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska z całej Europy wysłało list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i komisarza ds. środowiska Viginijusa Sinkevičiusa, w którym wyraziło zaniepokojenie ogólnymi ambicjami unijnej ustawy o odbudowie przyrody, będącej w końcowej fazie przygotowań przez Komisję Europejską.

Organizacje pozarządowe są głęboko przekonane, że jasne i wymierne cele dotyczące powierzchni gruntów, długości rzek i powierzchni mórz są kluczowymi elementami, które sprawią, że przepisy te będą jak najbardziej ambitne, adekwatne i skuteczne. Podobnie jak w przypadku ustawy klimatycznej, solidny i zrozumiały cel przewodni UE, nadrzędny w stosunku do poszczególnych celów dla poszczególnych ekosystemów (i gatunków), jest niezbędny do zmobilizowania działań państw członkowskich na wymaganą skalę. Ponadto, może on ułatwić monitorowanie wkładu poszczególnych państw członkowskich, zapewniając tym samym terminowe osiągnięcie celów ogólnounijnych.
 
Dlatego opowiadamy się za przyjęciem celu polegającego na odtworzeniu do 2030 r. co najmniej 15% powierzchni lądowej, długości rzek i powierzchni mórz w UE, do czego powinny się przyczynić wszystkie podstawowe cele dotyczące poszczególnych ekosystemów. Oznaczałoby to odtworzenie 650 000 km2 powierzchni lądowej, 1 000 000 km2 powierzchni morskiej UE i 178 000 km rzek.
 
NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIA:


1) Ponad 150 organizacji pozarządowych wzywa Komisję Europejską do pilnego zwiększenia ambicji przyszłego unijnego prawa w zakresie restytucji przyrody.


2) Przyszłe unijne prawo w zakresie restytucji przyrody musi zawierać nadrzędne cele dotyczące odtworzenia co najmniej 15% powierzchni lądowej, długości rzek i morza w UE do 2030 r.


3) Nie możemy pozwolić sobie na czekanie z przywróceniem przyrody w Europie na dużą skalę.
Zakrojona na szeroką skalę i ukierunkowana restytucja przyrody może stworzyć synergię między działaniami podejmowanymi w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej.

Pełna teść listu


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... EkoObywatel

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…