Home Aktualności Nasza wygrana -premier wciąż ma wątpliwości do KPZK zakładającego m.in. ochronę złóż węgla przed zabudową

Nasza wygrana -premier wciąż ma wątpliwości do KPZK zakładającego m.in. ochronę złóż węgla przed zabudową

0
0

Członkowie Koalicji Rozwój Tak – Odkrywki Nie. wysłali meile i faksy w załaczonej treści (patrz list w imieniu EKO-UNII) do Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Przyczynilismy się do zdjecia po raz trzeci (!!!) punktu o Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju z posiedzenie Rady Ministrów

Oświadczenie skierowane do Rady Ministrów

29 listopada 2011 r.  w porządku obrad Rady Ministrów kolejny raz stanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).

Dokument ten już trzykrotnie (ostatnio 18 października br. na kilka godzin przed  posiedzeniem)  był nagle wycofywany z  porządku obrad  rządu  w wyniku  protestów społecznych, w tym grupy samorządów i organizacji pozarządowych skupionych w Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Przyjęcie uchwały w dotychczasowej wersji (jedynej znanej opinii publicznej, jeszcze przed konsultacjami społecznymi)  doprowadziłoby do wdrożenia w życie planów budowy nowych kopalń węgla brunatnego i elektrowni na nim opartych. To z kolei otworzyłoby drogę do wywłaszczeń tysięcy mieszkańców zagrożonych gmin i zniszczeń w środowisku.  W liście otwartym do Premiera Donalda Tuska z 25 sierpnia br. samorządowcy zwrócili uwagę, że dokument został przygotowany w sposób sprzeczny z procedurą oraz ignoruje setki poprawek i zastrzeżeń zgłoszonych w toku konsultacji społecznych.

W 2009 r. od 70 do 95 % mieszkańców gmin uczestniczących w referendach (z woj. dolnośląskiego i lubuskiego), na terenie których planuje się eksploatację złóż węgla brunatnego, sprzeciwiło się budowie kopalni odkrywkowych. Ich głos, jak do tej pory, nie został uwzględniony w żadnym dokumencie przygotowanym przez władze państwowe.

W apelu I Ogólnopolskiej Konferencji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” do  Parlamentarzystów, Premiera i  Prezydenta  RP jaki uczestnicy  konferencji przyjęli 27.09. 2011 r.  czytamy:  „Ochrona złóż skutkowałaby wstrzymaniem wszelkich inwestycji i modernizacji w perspektywie zaś masowymi wywłaszczeniami, likwidacją infrastruktury, regresem cywilizacyjnym, a w konsekwencji exodusem tysięcy mieszkańców! Niczym nieuzasadnione forsowanie archaicznych metod wydobycia węgla brunatnego,  w tak  rażący sposób  ignorujące społeczny werdykt,  uznajemy za nieodpowiedzialne i szkodliwe”.

Na spotkaniu samorządowców w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2011 r. wiceministrowie Maciej Kaliski (MG) i Waldemar Sługocki (MRR) złożyli publiczną obietnicę spotkania i dalszych rozmów w celu wymiany argumentów i rozwiania wątpliwości społeczeństwa. Deklaracja spotkania i kontynuowania rozmów została potwierdzona w piśmie Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z dnia 3 listopada 2011 r., w którym Minister poinformowała, że osobą właściwą w tej sprawie jest Minister Gospodarki. Mimo że, co przyjmujemy ze zdumieniem, wnioskodawcą uchwały w sprawie KPZK jest w dalszym ciągu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Czy tak właśnie ma wyglądać obiecany samorządom przez  przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dialog ze stroną społeczną?

Janusz Szymański, Radosław Gawlik,

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Cenrtum Informacji o Rynku Energii >>

Podczas dzisiejszego posiedzenia rady Ministrów po raz kolejny nie zapadła decyzja o przyjęciu krajowego dokumentu planistycznego przewidującego m.in. ochronę złóż węgla i gazu przed zabudową.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku nadal budzi wątpliwości premiera. Przyjęcie dokumentu było już dwukrotnie zdejmowane z porządku dziennego obrad rządu. Dzisiaj z kolei po raz drugi rząd odroczył decyzję w tej sprawie.

Autopoprawkę w ostatniej chwili wniosło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wcześniej zmianę zaproponowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokumentu znów wrócił do resortu odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne.

Jak czytamy w KPZK „poważnym problemem jest też wyczerpywanie się dotychczas eksploatowanych złóż surowców energetycznych, w tym zwłaszcza węgla brunatnego i kamiennego. Wiąże się z tym konieczność podjęcia inwestycji w zakresie budowy nowych kopalń i rekultywacji terenów (zwłaszcza po kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego) oraz poszukiwania innych surowców energetycznych w złożach niekonwencjonalnych np. gazu w łupkach ilastych ochrona złóż surowców o charakterze strategicznym, nawet jeżeli w najbliższych latach nie przewiduje się ich eksploatacji – dotyczy to zwłaszcza węgla brunatnego i kamiennego.”

Ponowna próba przyjęcia dokumentu może nastąpić na kolejnej Radzie Ministrów za dwa tygodnie.

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…