Home Aktualności Rekordowy wzrost emisji CO2 w 2010 r. – pogorszy się sytuacja najbiedniejszych krajów?

Rekordowy wzrost emisji CO2 w 2010 r. – pogorszy się sytuacja najbiedniejszych krajów?

0
0

Komunikat Prasowy Polskiej Zielonej Sieci, Szczecin, 31 maja 2011r.

Według doniesień Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) z 30 maja  2011, w roku 2010 emisja dwutlenku węgla była najwyższa w historii i  osiągnęła poziom 30.6 gigaton (Gt), głównie za sprawą spalania paliw  kopalnych. Pięcioprocentowy wzrost emisji CO2 odnotowany w stosunku do  ostatniego pomiaru w 2008r.,  spowodowany działalnością człowieka,  zaskoczył ekspertów MAE.

Jeśli obecny, rosnący trend się utrzyma, w 2011 roku możemy osiągnąć  poziom emisji przekraczający 32Gt, który  w „Scenariuszu 450”  Międzynarodowej Agencji Energetycznej przewidziany był na 2020r. i który
miał być gwarancją zatrzymania wzrostu globalnego ocieplenia poniżej 2°C  . 2°C  to maksymalny wzrost średniej temperatury globalnej w stos. do  ery przedprzemysłowej, który został uzgodniony przez światowych liderów
na ostatniej Konferencji Klimatycznej w 2010r. w Meksyku. Żeby globalna  temperatura nie wzrosła o 2°C, przez następne 10 lat emisje CO2 muszą wzrosnąć mniej, niż wzrosły pomiędzy 2009 a 2010r.

„Naukowcy są zgodni, że ocieplenie temperatury powyżej tego progu będzie  tragiczne w skutkach dla całej ludzkości, a szczególnie ludzi w  najbiedniejszych regionach świata – w pasie Afryki Subsaharyjskiej, w  południowej Azji i w krajach wyspiarskich. Zmiany klimatu skutkować mogą  nasileniem  występowania katastrof naturalnych, masowych migracji,  eskalacji konfliktów o kurczące się zasoby” mówi Aleksandra Antonowicz,
koordynatorka kampanii Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu prowadzonej przez  Polską Zieloną Sieć. Według raportów organizacji humanitarnej Oxfam oraz Global Humanitarian  Forum, każdego roku globalne ocieplenie prowadzi w krajach najuboższych  do śmierci ponad 300 000 osób, ma poważny wpływ na życie 325 milionów  ludzi i jest  źródłem strat na sumę 125 miliardów dolarów. Rekordowe  poziomy emisji CO2 mogą powiększyć te tragiczne statystyki. Rosnące  temperatury również w  krajach Europy, w tym w Polsce  oznaczają daleko  idące zmiany w rolnictwie, turystyce oraz infrastrukturze, która będzie  musiała spełniać wyższe standardy w związku z przybierającymi na sile  anomaliami pogodowymi. Po fiasku klimatycznego szczytu w Kopenhadze obserwuje się malejące  zainteresowanie znaczeniem zmian klimatu w ramach światowej debaty.  „Doniesienia MAE powinny być dla nas impulsem do podjęcia  natychmiastowych działań w zakresie określenia prawnie wiążących celów  redukcji emisji zarówno dla krajów uprzemysłowionych, w głównej mierze  odpowiedzialnych za emisje pochodzące ze spalania paliw kopalnych,  jak
i wschodzących gospodarek.  Nie można też zapominać, że kraje Globalnego Południa potrzebują wsparcia finansowego i  technologicznego, aby ich  rozwój był zrównoważony i nie opierał się na brudnej energii”-
podsumowuje A.Antonowicz.
Strona internetowa kampanii: www.dlaklimatu.pl

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…