Home Aktualności Relacja z posiedzenia KM POIiŚ 8.04.2008

Relacja z posiedzenia KM POIiŚ 8.04.2008

0
0

8 kwietnia 2008 r.odbyło się kolejne posiedzenie Komitet Monitorujący( KM), który zatwierdził min kryteria  kwalifikacji projektów do VI- „Drogowa
i Lotnicza Się TEN-T”  oraz VIII- „Bezpieczeństwo transportu i krajowe  sieci transportowe” priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko (POIiŚ).

Tym razem z tygodniowym opóźnieniem  przesyłam relację.Zgłosiliśmy łącznie  7 poprawek ( dziękuję Robetowi Cyglickiemu i Pawłowi Pawlaczykowi !) do tych kryteriów.  Większość z nich, poza dwoma, odrzucono. W głosowaniach przedstawiciele rządu w większości głosowali za poprawkami Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( MRR). Głosowania wglądały mniej więcej tak, że za naszymi propozycjami były 1-2 głosy, 1-2 się wstrzymywały, a ok. 13 – 14 było przeciw ( głównie urzędnicy różnych resortów).


Doszło do ciekawej sytuacji, gdy propozycje odrzucenia wszystkich naszych i innych poprawek zgłosiło Ministerstwo Infrastruktury a wyraźnie odmienne stanowisko pokazało w ostatniej chwili 7.04 MRR(  wysyłałem zainteresowanym list   min. Mikuły). W głosowaniach  poparto stanowisko  MRR. Nasze dwie poprawki nie zostały przyjęte  ani odrzucone, gdyż MRR uznało ,że lepiej wycofać się z tych kryteriów, do których zgłosiliśmy uwagi. Dyr. Pałasz ( MRR) powiedziała- (przytaczam z notatek) ” nawiązując do naszych ( organizacji ekologicznych) propozycji, że próbowali wyjść koncyliacyjnie, dokładnie przeanalizowali nasze poprawki i rozumieją ich sens. Nie zależy MRR na przyjmowaniu wniosków, które nie mają nawet wstępnych ocen, związanie się z nazwą decyzji administracyjnych, nie ma sensu , gdy za chwilę zostanie zmienione prawo i odchodzi się od koncepcji tych decyzji

Trzeba może zastosować rozwiązanie MŚ , że do czasu zmiany polskiego prawa    odesłać  (interesariuszy) wprost do dyrektyw „ Gdzieś tu zabrałem głos- oddaję sens , nie słowa. Najechałem na konserwatyzm drogowców i Ministerstwa Infrastruktury ( zachowują się jak w starym rządzie myślą, że jakoś „Natura 2000 da się pod dywan włożyc”), lekko pochwaliłem MRR, że się starają i mocniej  Ministra Środowiska, który już zrozumiał , że nie uda się tu czegokolwiek zbudować i ruszyć tych pieniędzy, nad którymi się pochylamy bez traktowania przyrody , jako kluczowego elementu uwzględnianego w procesie  modernizacyjnym  i inwestycyjnym.
Pora może jest już, aby pójść po  nauki do resortu środowiska i odwołać się wprost do dyrektyw lub istniejących wytycznych  czy podręczników ( co postulowaliśmy w poprawkach). Odpowiedział w tej dyskusji Min. Mikuła: ” Jeśli inwestor zastosuje wprost  dyrektywę to złamie polskie prawo ?! Przygotowują wytyczne ( dotyczące Natury 2000 i OOS -dopisek mój), które maja przenieść przepisy Dyrektyw i nie naruszać rażąco polskiego prawa ?!. Natychmiast po uzgodnieniu
z KE opublikują projekt tych wytycznych na stronie www ministerstwa.”

Ciekawie wyglądała kwestia zgłoszonej przez  Ministerstwo Środowiska poprawki „o rencie naturowej”  tj premiowaniu w wybranych działaniach- priorytetach POIiŚ  tych gmin , które mają proporcjonalnie więcej obszarów Natura 2000. Przedstawiał i bronił tego Główny Konserwator Przyrody min. Trzeciak. Dobrze argumentował.
Ale sprzeciwili się temu właściwie wszyscy od KE, przez różne resorty po przedstawiciela Sieci Energetycznych. Poparłem  zgodnie z naszym stanowiskiem z MŚ ( z lutego br.) tę koncepcję mówiąc min. o szansie na bardziej przychylny obraz ochrony przyrody i Natury 2000, którą poprzedni rząd skutecznie wystraszył „naród i gminy”, ale to niewiele pomogło. Koncepcja przeszła tylko w tych działaniach , za które odpowiada MŚ i to chyba dzięki zręcznemu (a może przypadkowemu) poprowadzeniu głosowań przez min Mikułę. Wszystkie działania nadzorowane przez inne resorty „nie chcą” „renty naturowej” i tę koncepcję tu zdecydowanie odrzucono.
Radosław Gawlik,
Stowarzyszenie  Ekologiczne Eko-Unia,
przedstawiciel  POE w Komitecie Monitorującym POIiŚ

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…