Home Aktualności Kampania informacyjno-promocyjna Wybieram zdrowie!

Kampania informacyjno-promocyjna Wybieram zdrowie!

0
0

strona projektu:http://wybieramzdrowie.eko-unia.org.pl/ dofinansowana przez Unię Europejską z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 Czas realizacji projektu: 1 stycznia – 31 października 2008 r. Dlaczego? Ponad 20% polskiej młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich ma problemy z racjonalnym odżywianiem się. Struktura i poziom spożycia żywności odbiegają od wielkości zalecanych przez specjalistów w zakresie żywienia człowieka, co jest przyczyną wzrostu zachorowalności na choroby cywilizacyjne związane z nieprawidłowym odżywianiem. Ponad jedna trzecia Polaków, w tym zarówno dorosłych i dzieci cierpi na różne dolegliwości zarówno fizyczne i psychiczne, które wynikają ze złego sposobu odżywiania. Nieprawidłowe żywienie jest w Polsce poważnym i powszechnym problemem, któremu trzeba przeciwdziałać. Coraz więcej osób młodych cierpi w Polsce na otyłość. Brak jest także informacji na temat zdrowego odżywiania. Często jedyną „informacją” są dla młodzieży reklamy na billbordach czy w mediach. Niebezpieczeństwo niewłaściwego odżywiania polega na tym, że część zaburzeń jest niezauważalna w pierwszych stadiach, a objawia się już w postaci schorzeń. Realizowany w szkołach gimnazjalnych i średnich program nauczania nie zapewnia skutecznej edukacji żywieniowej, ponieważ w programach nauczania nie ma odrębnego, a zarazem kompleksowego przedmiotu dotyczącego racjonalnego odżywienia się młodzieży szkolnej. „Prawidłowy sposób odżywiania to jedno z 12 uwarunkowań zdrowia wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zdrowe żywienie w okresie rozwojowym jest podstawą zdrowia psychofizycznego człowieka dorosłego. A zdrowy człowiek to podstawa zdrowego społeczeństwa”. Dla kogo? Projekt skierowany był bezpośrednio do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, ale także do innych osób zainteresowanych problematyką promowania profilaktyki i edukacji zdrowotnej jak: szkoły średnie i wyższe, ośrodki naukowo- badawcze, biznes, firmy marketingowe, Sanepid, organizacje konsumenckie itp. Kampania swoim zasięgiem objęła całą Polskę Działania: Podczas projektu udało nam się zrealizować następujące działania:

 • Budowa Partnerstwa „Wybieram zdrowie!” – składającego się z  przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych szerzeniem tematyki profilaktyki i edukacji zdrowotnej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
 • Przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych dla nauczycieli W ramach projektu opracowane zostały przez ekspertów technologii żywienia i dietetyki materiały szkoleniowe składające się z cyklu konspektów lekcyjnych, gotowych do bezpośredniego wykorzystania podczas zajęć szkolnych, dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich. Materiały zawierały dane dotyczące czterech bloków tematycznych:
  • a)I Blok – Żywność, żywienie a zdrowie
  • b)II Blok – Jakość i bezpieczeństwo żywości
  • c)III Blok – Znakowanie i pakowanie żywności
  • d)IV Blok – Aktywność ruchowaMateriały obejmują w sposób kompleksowy zagadnienia mające wpływ na racjonalne odżywianie się młodzieży, których istota zawarta jest w przykładowych stwierdzeniach typu, „Wiem, co jem, bo zawsze wybieram produkty bezpieczne, wysokiej jakości”, „Znam i stosuje zasady zbilansowanej diety”, „Umiem wykorzystywać informacje żywieniowe zawarte na etykietach lub opakowaniach produktów spożywczych istotne dla swoich potrzeb zdrowotno-dietetycznych”, „Nie ulegam bezmyślnie reklamie” itp. Jednocześnie materiały pozostawiają nauczycielom pewną swobodę w wyborze treści w zależności od grupy wiekowej i wiedzy uczniów. Tematy zawarte w materiałach mogą być realizowane w ramach następujących przedmiotów: biologia, przyroda, wiedza o środowisku, chemia, geografia, godzina wychowawcza, ścieżki międzyprzedmiotowe.
 • Szkolenia dla nauczycieli W oparciu o przygotowane materiały eksperci przeprowadzili szkolenia dla nauczycieli. Ideą szkoleń było przekazanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia oraz opracowanych materiałów. Podczas projektu udało się przeprowadzić 10 szkoleń na terenie całej Polski.
 • Przeprowadzenie modelowych zajęć lekcyjnych w szkołach Podczas trwania projektu nasze Stowarzyszenie zaplanowało przeprowadzenie bezpośrednio w szkołach 10 zajęć modelowych. Prowadzone były one przez wyszkolonych trenerów i odbyły się w szkołach, z których nauczyciele nie uczestniczyli w szkoleniach. Ich celem było przekazanie materiałów, pokazanie sposobu przeprowadzenia zajęć i zachęcenie nauczycieli do podjęcia podobnych inicjatyw.
 • Konkurs na logo kampanii promującej zasady zdrowego odżywiania Wszystkie szkoły z całej Polski miały okazję uczestniczyć w konkursie na logo kampanii. Konkurs zachęcił uczestników do bardziej wnikliwego i głębszego zastanowienia się na problemem odżywiania. Na konkurs wpłynęły 154 prace. Zwyciężczyni (Karolina Winczuk) otrzymała nagrodę główną (laptop). W ramach nagrody pocieszenia rozdano również 10 pendriv’ów.
 • Plakaty i broszura dla uczniów W ramach projektu jako uzupełnienie materiałów dla nauczyciela wydane zostały plakaty i broszura dla uczniów, zawierające następujące informacje:
  • 1.piramida żywienia
  • 2.zasady przechowywania żywności i terminy przydatności do spożycia wybranych produktów żywnościowych,
  • 3.podstawowe zasady higieniczny przygotowywania posiłków,
  • 4.sposoby oceny stanu odżywiania młodzieży,
  • 5.informacje zawarte na etykietach i opakowaniach produktów żywnościowych,
 • stona projektu
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…