Home Aktualności Skrajnie niski poziom społecznej akceptacji dla odkrywki na złożu "Legnica" minus 14 punktów /w skali od -15 do +15/ !!!

Skrajnie niski poziom społecznej akceptacji dla odkrywki na złożu "Legnica" minus 14 punktów /w skali od -15 do +15/ !!!

0
0

Na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii pod przewodnictwem prof. Mariusza-Oriona Jędryska, Wójt Gminy Lubin oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubin uczestniczyli w konferencji konsultacyjnej dotyczącej zmian w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”. 

Konferencja odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sejmie RP, uczestniczyło w niej blisko 100 osób reprezentujących interesy głównie branży górniczej. Celem konferencji było omówienie rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze(Pgg) i konsekwencji z nich wynikających w zakresie: kompetencji organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego, ochrony interesów Państwa i społeczności lokalnej, działalności zakładów górniczych, możliwości rozwoju przedsiębiorczości w zakresie geologii i górnictwa oraz roli samorządów. Jej efektem będzie zebranie postulatów dotyczących przygotowania projektów zmian w obowiązującym Pgg w tym w aktach wykonawczych, które będą podstawą do przygotowywania projektów zmian w obowiązującym Prawie geologicznym i górniczym.

Przedstawiciele gminy Lubin w osobach: Wójt Ireny Rogowskiej i Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Szumlańskiego mieli okazję, jako nieliczni reprezentujący samorządy i mieszkańców, na własnej skórze odczuwających skutki działań kopalni, przekazać swoje uwagi i stanowisko dotyczące koniecznych zmian w ustawie Pgg. Swoje liczne krytyczne uwagi wobec ustawy w trakcie dyskusji przekazał Zbigniew Tynenski prezes Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak -Odkrywki Nie”.

Wójt Irena Rogowska poruszyła też niezwykle istotną kwestię skutków społecznych jakie wywołują nieprzemyślane zapisy prawa, w tym ustawy Pgg, na przykładzie konfliktu społecznego związanego z planami budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica” i „Gubin”- forsowanych wbrew woli społecznej wyrażonej w przypadku gmin dolnośląskich i lubuskich w prawomocnym referendum.

Zupełnie nieoczekiwanie, konkluzję wypowiedzi Wójt Gminy Lubin dotyczącą konieczności uszanowania głosu społecznego wsparł Wiktor Musielak były wieloletni szef inwestycji kopalni węgla brunatnego  „Turów” i „Bełchatów”. Powiedział on, odnosząc się do wystąpienia Wójt Ireny Rogowskiej, że … dzisiejsze złoża węgla brunatnego są klasyfikowane pod względem akceptacji społecznej, jest to klasyfikacja w punktach od minus 15 (skrajny brak akceptacji) do plus 15 i rzeczywiście złoże legnickie mieści się w kategorii minus 14 (słownie: minus czternaście) punktów!!! Czyli na skraju przyjętej przez sektor wydobywczy skali. Jak dodał, pracujący przez ponad 30 lat w kopalniach węgla brunatnego Wiktor Musielak – obecnie redaktor czasopisma górnictwa odkrywkowego „Kopaliny” – będzie to (eksploatacja złóż węgla brunatnego) na pewno trudne do sforsowania w technologii odkrywkowej …,która w wielu rejonach nie ma przyszłości, trzeba iść w inne technologie np. zgazowanie węgla, żeby tego destrukcyjnego obrazu na powierzchni nie zostawiać…

Taki, z perspektywy mieszkańców zagrożonych odkrywkami gmin obiektywny i rozsądny głos w dyskusji nad przyszłością polskiej energetyki świadczy o tym, że również pośród reprezentantów środowiska górniczego zaczyna z wolna budzić się refleksja.

Oby taj dalej …

Wydaje się, że odporne na argumenty, zabetonowane jak dotąd środowisko zwolenników odkrywek zaczyna jednak nieśmiało przyjmować do wiadomości, nieuchronną prawdę, że dla odkrywkowej technologii wydobycia węgla brunatnego i to już w najbliższej przyszłości, nie będzie miejsca ani w Polsce ani na świecie.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…