Home Aktualności „Smog Stop – konkurs na grę planszową”

„Smog Stop – konkurs na grę planszową”

0
0

konkurs_DAS 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Dolnośląski Alarm Smogowy. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na rzecz miasta Wrocław. http://www.wroclaw.pl/. 2. Konkurs na grę planszową skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Wrocław 3. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie, oryginalną, nie naruszającą praw autorskich. 4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:  tytuł oraz instrukcję gry, rekwizyty (planszę oraz pionki do gry itp.). 5. Tematyka gry powinna odnosić się do problematyki zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu i jego wpływu na zdrowie. Poza tym, gra może zachęcać do „zdrowej wizji zmian” tzn. preferować rozwiązania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu oraz sprzyjające zdrowemu życiu w mieście. Istotne będzie więc wykorzystanie wiedzy o samym smogu oraz przepisów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. 6. Technika wykonania pracy jest dowolna. 7. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach. 8. Każdy uczestnik lub grupa może wykonać i zgłosić do konkursu do trzech gier planszowych. 9. Najważniejszym aspektem oceny pracy będzie przedstawienie problematyki zanieczyszczenia powietrza, jego wpływu na zdrowie oraz na portfel obywateli jak również proponowanie rozwiązań tego problemu. Ważne będzie zatem wykazanie się nie tylko pomysłowością, ale również wiedzą dotyczącą smogu we Wrocławiu jak również przepisów prawnych w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Ocenie podlegać będą też pomysł, staranność wykonania, estetyka pracy. 10. Praca nie powinna być podpisana. Należy podać nazwę szkoły i numer pracy, który dla uczestnika konkursu bądź grupy ustala szkoła. 11. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:  szkoła podstawowa kl. IV – VI  gimnazjum 12. Przewidziane są nagrody dla zwycięzców (osób indywidualnych bądź grup). Pula nagród wynosi 3000 zł. Poza tym nagrodami będą koszulki i maski antysmogowe. 13. Prezentacja zwycięskich prac będzie miała miejsce na stronie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/ oraz EKO-UNII http://eko-unia.org.pl/ 14. Do oceny konkursu zostanie powołane jury w skład którego wchodzić będą m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego, Przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia 15. Prace należy składać w siedzibie organizatora czyli Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław do 31.10.2015 do godziny 14. Biuro EKO-UNII czynne codziennie poniedziałek- piątek 10.00-15.00 16. Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz stowarzyszenia ekologicznego EKO-UNIA. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 17. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. Wrocław, sierpień 2015 Regulamin konkursu (pdf) >>]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…