Sukces!

0
0

patrz załącznik .
List podpisało 30 organizacji i instytucji. Wspólnie z innymi protestującymi obroniliśmy programy rolnośrodowiskowe i zablokowaliśmy nonsensowne dodawanie środków na regulacje rzek( melioracje). Nasza koleżanka w Komitecie Monitorującym PROW Dorota Metera napisała: „Chciałbym tylko krótko donieść, że na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu dzisiejszym ministerstwo wniosło w trakcie obrad autopoprawkę do uchwały i została ona przyjęta. W wyniku tego co najważniejsze zostaje budżet na programy rolnośrodowiskowe! „

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Samorządowa debata wyborcza o przyszłości Dolnego Śląska

Zapraszamy do udziału w otwartej debacie wyborczej, w której kandydaci i kandydatki w wybo…