Home Aktualności VI posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM)

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM)

0
0

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) PO Infrastruktura i Środowisko, 31.03.09 Warszawa

Dotyczyło  zmian w PO Infrastruktura i Środowisko i kryteriach min dotyczących wyboru projektów dla środowiska i relacje dotyczy głównie tej ostatniej części

Manfred Beschel, UE –  mówił o redukcjach ok. 1 mld. Euro: zależy  Unii na lepszym, skuteczniejszym i szybszym wdrażaniu projektów w sektorze kolejnictwa i całego POIiŚ

Przyjęto zmiany w POIiŚ ( o charakterze nie zasadniczym a wynikające z poprawek błędów, zmian terminów i przywołań prawnych, pierwszych doświadczeń z wdrażania PO) bez sprzeciwu członków KM.

II. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów („szczególca”):

– optymalizacja zasad oceny projektów

– dostosowanie do nowych ustaw i uporządkowanie odnośników prawnych

– procedura odwoławcza możliwość odwołanie się beneficjenta do sądu administracyjnego.

Tu głosowano na poszczególnymi załącznikami i poprawkami członków KM.

Zmiany kryteriów- środowisko:

Priorytet III- ujęcie nowego typu projektów w gospodarce wodnej, realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ( RZGW)

Kryteria dodatkowe:

– stopień przygotowanie projektu- przygotowanie dokumentacji, przetarg, wybrany wykonawca

– gotowość do aplikacji – czas – najwyżej oceniane do końca 2009r, niżej do 2010 , itd

– mała retencja: zwiększenie nacisku na liczbę zadań, plan-  musi być po Strategicznej OOS – dodatkowe kryterium formalne ( rezygnacja z części pozwoleń)

Wymogi te maja być spełnione później, nie oznacza to rezygnacji z nich.

Zmiana wag- mniejsza waga dla wielkości magazynowanej wody większa dla ilości obiektów retencyjnych

Priorytet V

– Zmiany związane z ustawodawstwem

– Po doświadczeniach z pierwszych konkursów zmieniono kryteria i wagi wszystkie, merytoryczne mają taką samą sumę punktów w różnych działaniach priorytetu V

Zmiany, które przeszły w priorytecie V. dostępne na stronie www.eko-unia.org.pl

Zgłosiłem uwagę, iż  formalnie zmiany do III priorytetu nie przyszły w przewidzianym terminie mailem oraz uwagę do V priorytetu:

Krytykując wprowadzenie nowej punktacji oceny zgodności z kryterium cząstkowym  0- niewielkim, 2p-średnim, 3p- dużym przy wprowadzeniu zasady , że jedna ocena 0 z oceny cząstkowej eliminuje wniosek.

Uważam to za groźne dla beneficjentów i administracji, gdy  w 1 kryterium cząstkowym „powinie im się noga”- dostaną 0 i wypadną dobre wnioski. Metodologicznie zdecydowanie bardziej poprawna jest  dotychczasowa skala 4 punktowa skala jak w szkole : 0- brak, 1- niewielkim, 2p-średnim, 3p- dużym.

W odpowiedzi dyr. Malarz z MŚ trochę mało merytorycznie odpowiedziała mi, że czekają na dobre wnioski z organizacji ekologicznych i jest ich mało mimo ,że zachęcają i powtórzyła tę tezę kilkukrotnie w różnych opakowaniach, co mogło tworzyć wrażenie, że organizacje szumią a jak już mogą to nie składają dobrych wniosków.

To samo p.Malarz powtórzyła mi w rozmowie w przerwie posiedzenia, mówiąc, że czekają na dobre wnioski od organizacji ekologicznych i jakoś ich nie widać i że w br. nie zostanie w  priorytecie V wydana, ani jedna złotówka.

Zatem piszmy wnioski Kochane i Kochani ! Nowe terminy kwiecień, maj, czerwiec- info na stronach CKPS !

Pani dyrektor z Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych ( CKPŚ)- wdrażająca te programy już nie była tak radykalna w ocenach co do słabości lub braku wniosków ze strony POE.

W głosowaniu uchwała zmian do  kryteriów – środowiskowych ( priorytet III i V) przeszła przy

1 głosie przeciw , 2 wstrzymujących się

Oprac. Radek Gawlik

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…