Home Aktualności VII posiedzenie KM PO I i S , 17.06.09 Warszawa

VII posiedzenie KM PO I i S , 17.06.09 Warszawa

0
0

Relacja z VII posiedzenia

Dyr. Pałasz

– prezentacja, pokazuje na tle realizacji programu za 2008 stan realizacji na dziś – stan na 15 maja 2009.

Program wystartował faktycznie z początkiem 2008r – zatwierdzony w grudniu 2007 przez KE

W 2008r dostosowanie wcześniej przygotowanych projektów kryteriów, wytycznych

Priorytet X – w obecnym kształcie nie może być realizowany, kłopot z UE- kwalifikacją do pomocy publicznej

W różnym stopniu zamrożone jest 5 działań , ok. 530 mln. Euro ( 2% środków)

Przyrost zarejestrowanych wniosków z ok. 300 ( koniec 2008r) do 1114 ( 15.06.09)

60 umów o dofinansowanie – 4,5 mld zł

Minister  Adam Zdziebło:

Oczekują przyspieszenia wniosków o płatność, rozliczenie trwa długo.

Manfred Beschel, KE

– przez 2 lata żadnego postępu. Sytuacja jest krytyczna- do końca roku zgłoszenie Radzie UE postępów, po 3 latach nie wydała Polska ani 1 euro – to będzie oznaczało polityczną katastrofę. Chcieliby wiedzieć, dlaczego kluczowe projekty nie ruszyły, dlaczego realizacja przebiega tak wolno.

Pytanie do sektora energetycznego. Apeluje do wszystkich instytucji pośredniczących, prośba o prace jeszcze cięższą.

Minister  Adam Zdziebło:

– mówi, że program ruszył od 2008 r, bo był zatwierdzony przez KE w grudniu 2007

Dyr. Łysoń, MRiRW

– problem Listy Indykatywnej projektów, niedostatek myślenia strategicznego, jaki jest sens realizacji drogich projektów infrastrukturalnych  w niepełnych przebiegach. Tak być nie może.

-Brak myślenia strategicznego między Wrocławiem a Warszawą, droga Walichnowy – A1 ma być do 2013 zbudowany, projekt łącznika między Opolem i Częstochową

– tak samo Y – po istniejących torach  może jechać pociąg 3:50

Za lat 3 to może się wydarzyć , MRR za to odpowiada., wysłał list do Ministra dziś w tej sprawie.

Rozbieżność we wsparciu poszczególnych części kraju

Prosi o odpowiedz MInfrastruktury na pytania, które zadał 31.03, kryterium dyskryminujące obszary wiejskie- ponowne postawienie sprawy na posiedzeniu KM

Skrócenie czasu jazdy-  jako obowiązkowe kryterium oceny wniosków do PO.

Dyr. Malarz, Min. Środowiska

– jakość projektów pozostawia wiele do życzenia,

2 lata trwała ocena KE, Opinia Jaspera- jak to traktować

Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia, przedstawiciel organizacji ekologicznych

Trzeba przygotować diagnozę procesu uchwalania i wdrażania POIiS od startu 2006-do dziś

Wymóg polityczny- to szybka  realizacja  wydatków do 2010 ( przegląd realizacji PO) rozumie podejście –M. Beschel

Ale jest też wymóg racjonalny – przeciwko wydawania pieniędzy na łapu capu. Kluczowa jest jakość projektów. Widać , ze to tempo nowych wniosków ewidentnie przyrasta

Minister  Adam Ździebło

Deklaruje, że przygotują diagnozę, którą proponuję

Dyr. Pasek, MI

Przewiduje rok przetargów – plan dla Generalnej Dyr.Dróg Publicznych – 26 mld zł,

10 mld zł przeniesione do BGK, kredyty EBI z obligacji

Tomasz Kowalczyk, Polski Kongres Drogowy,

Sytuacja wygląda źle.

Popiera moje postulaty dotyczące diagnozy przygotowania PO IiŚ.

Zgłasza formalny wniosek powołania grupy roboczej ds.  infrastruktury transportowej,

Popiera opinię dyr. Paska – borykają się z problemami bieżących płatności (?!), udział osób odpowiedzialnych za budżet

Dyr. Beschel

Nie chce, aby coś odbywało się kosztem jakości. Jeśli parametry finansowe nie będą przestrzegane- w 2011 zaczyna się nowe planowanie- i jeśli nie będzie odpowiedniego wydatkowania  to będzie źle dla Polski w perspektywie następnego budżetu. To chciał głównie powiedzieć.

Przekazali Polsce 6,2 mld.- płatność zaliczkowa i nie ma wrażenia, że to nie starczy ?

Pyt do dyr. Paska – czy procedury przetargowe mają trwać rok ?

Mają  szybką ścieżkę w KE, że ekspertyza w ciągu 48 h i raport- decyzja 12 dni !

Magdalena Krywicka- Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii

Apeluje o odpowiedzialne prognozowanie tych konkursów, przygotowywanie dokumentacji Po raz 3  firmy przygotowują, bo się zmieniają reguły, są zniechęcone.

Dyr. Beschel

Modyfikacja wydatków do 2010 z możliwością do 100 % zwrotu kosztów, obecnie propozycja KE przedstawiona Radzie- musi być jednomyślnie przyjęta

R. Gawlik

Pytam o kwestię wyjaśnienia kuchni finansowania PO – zaburzenia finansowe sygnalizowane przez dyr. Paska, kredyt MI (?)- z jednej strony, zaliczka 6,2 mld. Euro- informacja dyr. Beschela z drugiej ?

Dyr. Pałasz

Mechanizm finansowania jest rozpisany w PO, jednostki finansowane z budżetu państwa,

GDDP- środki przekazywane w budżetach, istnieje możliwość dawania zaliczek, pozostała część przez refundację.

Odbywa się certyfikacja na środkach już poniesionych wydatków( także na projekty nie zatwierdzone przez KE ( to nowość).

MRR dziwi, że wstrzymywane są wnioski o płatność przez beneficjentów

Dyr. Pasek

Nie ma problemów z płatnościami przez GDDP wykonawcom

Mówił o zmianie mech. finansowanie dróg- zmiana ustawy- przeniesienie środków do Krajowego Funduszu Drogowego ( dotacje budżet., EBI, emisja obligacji)

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…