Home Aktualności Węgiel Łużycki, 15 maja 2013r.

Węgiel Łużycki, 15 maja 2013r.

0
0

Węgiel Łużycki, 15 maja 2013r. (Brunicowy Rozglĕd) 

 Przedstawiamy aktualne doniesienia z łużyckiego regionu węgla brunatnego: 

 1. Demonstracja poparcia dla  przymusowych przesiedleń? Nie, dziękujemy!
 2. Demonstracja przeciwko przymusowym przesiedleniom: 23 maja, godzina 8.00
 3. Petycja Aliansu Łużyckiego skierowana do prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Gaucka
 4. Członkowie Komitetu ds. Węgla Brunatnego wnoszą o prawo głosu dla naukowca Hirschhausena krytycznie oceniającego rozwój górnictwa węgla brunatnego
 5. Wniosek o odstąpienie od wydobycia węgla w saksońskim Landtagu
 6. Spotkanie poświęcone zmianie prądu w Janschwalde
 7. Wspólna akcja protestacyjna 15 maja w Kolonii
 8. Partia Zieloni będzie rozmawiać o transformacji energetycznej 23 maja w Cottbus
 9. Brandenburska Partia Wsi również  9 czerwca w Atterwasch i Proschim
 10. Lobbyści węgla brunatnego w publicznych szkołach
 11. Dwujęzyczność w Łużycach Dolnych

 1.Demonstracja poparcia dla  przymusowych przesiedleń? Nie, dziękujemy!

Dnia 23 maja Komitet ds. węgla brunatnego będzie obradować w Cottbus w sprawie kopalni Welzow II. Stanowisko Komitetu powinno umożliwić przeprowadzenie drugich już konsultacji społecznych w tej sprawie. Rozmowy dotyczyć będą zarysu planu, który pomimo korekty wciąż zakłada zniszczenie wsi Proschim, co w konsekwencji doprowadzi do odcięcia od świata miasta Lieske.

Dnia 22 maja, w przeddzień posiedzenia Komitetu, Związek Zawodowy Górników IGBCE planuje demonstrację. Celem jej jest wywarcie wpływu na Komitet, który ma zadecydować o przymusowych przesiedleniach mieszkańców Proschim, a także pośrednio o przyszłości firm rolniczych z tych terenów oraz o zniszczeniu kolejnych powierzchni łużyckiego krajobrazu. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: http://www.revier.cliqr.me/

Demonstracja została przygotowana nie tylko przez łużyckie związki zawodowe, ale również przez berlińskie biuro PR. W załączeniu do tego Informatora przesyłamy ulotkę z hasłem „Demonstracja poparcia dla  przymusowych przesiedleń? Nie, dziękujemy!”, która można rozpowszechniać dalej. Więcej informacji na stronie: www.lausitzer-braunkohle.de/neindanke.php

 1. Demonstracja przeciwko przymusowym przesiedleniom: 23 maja, godzina 8.00

Poszkodowani mieszkańcy z terenu Welzow razem z organizacjami ekologicznymi Greenpeace, Grüne Liga, Nabu zapraszają na demonstrację przeciwko budowie kopalni Welzow II. Demonstracja będzie miała miejsce 23 maja od godziny 8.00 przed nowym ratuszem na placu Erich-Kästner w Cottbus, gdzie o godzinie 9.00 rozpocznie się posiedzenie Komitetu ds. Węgla Brunatnego.

 1. Petycja Aliansu Łużyckiego skierowana do prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Gaucka

 Partia mniejszości narodowych Alians Łużycki skierowała do prezydenta Gaucka petycję z żądaniem zmiany prawa górniczego w zakresie wywłaszczeń. Prawo pochodzi jeszcze z czasów, kiedy u władzy w Niemczech byli naziści i zezwala na wywłaszczanie nawet zamieszkanych terenów oraz na odstąpienie od gruntu. Prawo to stosowane jest w praktyce do dzisiaj, a przy okazji wykorzystywane jest przez koncerny do zastraszania mieszkańców. Petycja skierowana do prezydenta jest dostępna tutaj: https://www.change.org/de/Petitionen/bundespräsident-hitlers-enteignungsgesetze-endlich-abschaffen?

share_id=yrBIojvDLb&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition

 1. Członkowie Komitetu ds. Węgla Brunatnego wnoszą o prawo głosu dla prof. von Hirschhausena

Dnia 14 maja w Cottbus sześciu członków Komitetu ds. Węgla Brunatnego wniosło o przyznanie prawa głosu dla prof. von Hirschhausena na spotkaniu, podczas którego odbędzie się dyskusja nad planowaną kopalnią Welzow II. Żądają oni, aby na głos mogli zabrać nie tylko ministrowie Christoffers i Vogelsänger, ale również aby zaprezentowane zostało studium dotyczące zasadności powstania kopalni sporządzone przez Niemiecki Instytut ds. Badań Gospodarki (DIW). „Mamy ogromne wątpliwości, czy istnieje energetyczne uzasadnienie dla zniszczenia wioski Proschim. Dlatego chcemy uzyskać w tej sprawie informacje z pierwszej ręki. Mamy obawy, że wyniki ekspertyz rządu krajowego, reprezentowanego przez Ministerstwo Środowiska i Gospodarki nie zostaną w pełni przedyskutowane” – mówi Rene Schuster, jeden z przedstawicieli organizacji ekologicznych na posiedzeniu Komitetu.

Ministerstwo Środowiska, jak również Ministerstwo Gospodarki landu Brandenburgia przedstawiły dotychczas ekspertyzy dotyczące zasadności i konieczności energetycznej nowej kopalni. Biegły sądowy prof. Hirschhausen doszedł w swojej ekspertyzie do odmiennych wniosków niż prof. Erdmanna. Poparcie przez profesora Erdmanna dla budowy kopalni sprowadza się do konkluzji pomijających całkowicie kwestię transformacji energetycznej czy też założenia ochrony klimatu. Niemiecki Instytut ds. Badań Gospodarki (DIW) wraz z prof. Hirschhausenem nie widzą natomiast potrzeby budowania nowej kopalni.

 1. Wniosek o odstąpienie od wydobycia węgla w saksońskim Landtagu

 Frakcja Die Linke skierowała wniosek do saksońskiego Landtagu, w którym żąda odstąpienia od planów budowy kopalni Nochten II w Saksonii. Frakcja domaga się od władz państwowych przedstawienia akceptowalnej społecznie strategii odejścia od spalania węgla w Saksonii najpóźniej do 2030. Numer wniosku to 5/11855.

 1. Spotkanie w Jänschwalde

Mieszkańcy wsi Jänschwalde zapraszają w środę, 15 maja na obejrzenie filmu oraz wysłuchanie wykładu. Prelekcja dotyczyć będzie możliwości zmiany dostawcy prądu. Spotkanie odbędzie się w „Zur Dorfaue”. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się, skąd się bierze prąd w gniazdku, ile płacimy za prąd oraz jaką przyszłość mają nasze wnuki. Następnie przedstawiony zostanie film na temat przyszłości energetyki.

 1. Wspólna akcja protestacyjna 16 maja w Kolonii

Dnia 16 maja w Kolonii odbędzie się coroczny dzień węgla brunatnego, na którym spotkają się najwyżsi rangą przedstawiciele lobby węglowego. Jako mówca wystąpi m.in. Minister Gospodarki landu Nadrenia–Północna Westfalia Garrelt Duin. W branży węgla brunatnego panuje obecnie atmosfera gorączki złota. W zeszłym roku stopień spalania węgla brunatnego znacznie wzrósł, czego skutkiem jest zwiększenie emisji CO2. Natomiast koszty zdrowotne wywołane pracą elektrowni i kopalni są nadal wysokie. Sprzęt kopalniany zniszczył kolejne wsie, a wraz z nimi zabytki kultury liczące setki lat. Ludzie są przesiedlani. Miejsca przyrodniczo cenne, w tym lasy zostały bezpowrotnie zdegradowane. Z kolei lobby węglowe popiera kontynuację tego „szaleństwa” i prowokacyjnie promuje fałszywe hasła, m.in. że „węgiel brunatny jest elastycznym partnerem odnawialnych źródeł energii”.

            Dzięki solidarności koordynatorów różnych inicjatyw i poszkodowanych osób ze wszystkich trzech regionów węgla brunatnego, jak również przy wsparciu organizacji ekologicznych, dnia 16 maja w Kolonii odbędzie się spotkanie, którego celem jest zademonstrowanie wyraźnego stanowiska przeciwko kopalniom i elektrowniom węgla brunatnego. Podczas spotkania uczestnicy zostaną połączeni żółtą wstęgą na znak solidarności mieszkańców wszystkich regionów węgla. Następnie otoczony zostanie budynek IHK. Spotkanie przy pomniku Edyty Stein rozpocznie się 16 maja o godz. 14. Więcej na ten temat tutaj: http://braunkohle.kohle-protest.de

 1. Partia Zieloni będzie rozmawiać o transformacji energetycznej 23 maja w Cottbus

 Frakcja Partii Zieloni z brandenburskiego Landtagu  planuje w wielu miastach akcję pod tytułem „100% odnawialnych źródeł energii – pewność i oszczędność”. Dnia 23 maja w czwartek o godz. 18.30 w Cottbus odbędzie się dyskusja rzecznika do spraw  polityki energetycznej Michaela Jungclausa z obywatelami i obywatelkami Brandenburgii. Dyskusja dotyczyć będzie polityki landu w zakresie transformacji energetycznej. Z kolei na drugim spotkaniu problematyka dotyczyć będzie obciążenia podstawowego elektrowni. Odbędzie się ono w tym samym ratuszu, gdzie tego samego dnia, chwilę wcześniej debatować będzie Komitet ds. Węgla Brunatnego.

 1. Brandenburska Partia Wsi również 9 czerwca w Atterwasch i Proschim

W niedzielę, 9 czerwca w całych Niemczech rolnicy otworzą swoje bramy dla zwiedzających. Będzie można zobaczyć gospodarstwa oraz skosztować pysznego jedzenia. Festyny odbędą się również w Atterwasch. Rolnicy, którzy pokazywać będą tradycyjny sposób uprawy ziemi zapraszają także do Proschim. Oficjalna strona wydarzenia: www.brandenburger-landpartie.de

10. Lobbyści węgla brunatnego w publicznych szkołach

W majowym numerze magazynu „E&W” wydawanym przez Związek Nauczycielstwa ukazał się krytyczny artykuł na temat lobby węglowego działającego w niemieckich szkołach. Dziennikarz Matthias Holland-Letz opisuje, jak lobby węglowe, finansowane przez przemysł węgla brunatnego, rozdaje materiały informacyjne w szkołach, które jedynie pozornie są obiektywne. Ujęcie krytyczne problemu wydobycia węgla brunatnego w kolportowanych przez lobby materiałach ogranicza się do kilku linków odsyłających do stron internetowych.

 1. Dwujęzyczność w Łużycach Dolnych

Nasz Informator nazywa się od teraz również „BRUNICOWY ROZGLĔD”. Aby zaoszczędzić zgadywania osobom spoza Łużyc, chcemy poinformować, że drugi język na tym terenie to język dolnołużycki. Niestety jego istnienie jest zagrożone. Dwujęzyczność funkcjonuje w Umweltgruppe od dawna, ale dopiero od teraz będziemy pokazywać to również na zewnątrz. Lepiej później niż wcale.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Samorządowa debata wyborcza o przyszłości Dolnego Śląska

Zapraszamy do udziału w otwartej debacie wyborczej, w której kandydaci i kandydatki w wybo…