Home Aktualności Węgiel Łużycki, 23 maja 2013r.

Węgiel Łużycki, 23 maja 2013r.

0
0

Przedstawiamy aktualne doniesienia z łużyckiego regionu węgla brunatnego:

  1. Decyzja Komitetu ds. Węgla Brunatnego o drugich konsultacjach społecznych w sprawie kopalni Welzow II
  2. Strach przed profesorem von Hirschhausenem
  3. Nacechowana ideologicznie ekspertyza Erdmanna formą manipulacji
  4. Socjalistyczna realizacja planu – na demonstracji prowęglowej mniej osób niż oczekiwano
  5. Manipulacja w gazecie „Lausitzer Rundschau”
  6. Nowy numer „Nochten heute”
  7. „Bezczelność miesiąca” dla Martiny Gregor-Ness (SPD)
  8. Berliński stół energetyczny – inicjatywa ustawodawcza w fazie końcowej
  9. „Luise” przeciwko Vattenfall w gazecie Süddeutsche Zeitung

1. Decyzja Komitetu ds. Węgla Brunatnego o drugich konsultacjach społecznych w sprawie kopalni Welzow II

Brandenburski Komitet ds. Węgla Brunatnego wyraził zgodę na przeprowadzenie kolejnych konsultacji społecznych w sprawie kopalni Wlezow Süd Teilfeld II. Drugi już szkic planu, zmieniony zaledwie w kilku szczegółach, zostanie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 20 czerwca do 17 września. Podczas pierwszych konsultacji z 2011 swój sprzeciw wobec planu wyraziło około 5000 osób. Ze względu na liczne braki i błędy plan został skierowany ponownie do Komitetu, a następnie nieznacznie  zmodyfikowany. Decyzja w sprawie ponownego rozpatrzenia planu została przyjęta. Podczas głosowania 12 osób opowiedziało się za przeprowadzeniem konsultacji, natomiast 7 było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kilku członków Komitetu było za całkowitym wstrzymaniem postępowania.

Komitet nie zatwierdził jeszcze nowego planu. Zapowiedział jedynie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wydaje się, że niektóry dziennikarze najwyraźniej nie rozróżniają tych kwestii. Z inicjatywy Kościoła Ewangelickiego przedłużono czas konsultacji do 17 września. Pierwotnie władze odpowiadające za udostępnienie planu chciały przeprowadzenia konsultacji do końca sierpnia, co oznaczałoby, że prowadzone byłyby one prawie wyłącznie podczas wakacji.

Kiedy rozpoczęły się obrady Komitetu, osoby poszkodowane oraz organizacje ekologiczne demonstrowały przed budynkiem, gdzie odbywało się spotkanie. Protestowały również związki zawodowe.

2. Strach przed profesorem von Hirschhausenem

 Jednym z głównych punktów programu na posiedzeniu Komitetu ds. Węgla Brunatnego była dyskusja dotycząca sensowności i konieczności budowy kopalni Welzow II. Sześciu członków Komitetu wniosło wcześniej o prawo głosu dla prof. von Hirschhausena z Niemieckiego Instytutu ds. Badań Gospodarki. W ekspertyzie sporządzonej dla brandenburskiego Ministerstwa Środowiska von Hirschhausen przedstawił wyniki badań, w których wykazał brak zasadności budowy tego kompleksu. Zarząd Komitetu ds. Węgla Brunatnego w składzie Werner Schaaf z SPD Cottbus, Frank Schneider z SPD-Frakcja Spree-Neiße i Volker Krengel ze Związku Przedsiębiorców, podobnie jak władze planistyczne zrobili wszystko, aby dla profesora przybyłego z Berlina nie było miejsca na obradach. Wnioskodawcy byli jednak na to przygotowani i rozdali uprawnionym do głosowania czterostronicową ekspertyzę DIW.

3. Nacechowana ideologicznie ekspertyza Erdmanna formą manipulacji

„Szkic planu dotyczący budowy kopalni węgla brunatnego Welzow II zwiększa zasadność energetyczną tego kompleksu.” Taki wniosek wynika z ekspertyzy zamówionej u prof. Georga Erdmanna przez Ministerstwo Gospodarki w Poczdamie. Przed spotkaniem Komitetu ds. Węgla Brunatnego treść ekspertyzy poparli także ministrowie: Vogelsänger z Ministerstwa Planowania Przestrzennego oraz Christofers z Ministerstwa Gospodarki. Rene Schuster w swoim opracowaniu ma wiele wątpliwości co do zasadności tej ekspertyzy, a nawet sugeruje, że jest ona formą manipulacji. Tekst Rene Schuster można znaleźć tutaj:

http://www.lausitzer-braunkohle.de/Texte/130523_redebeitrag_erdmann-studie.pdf

4. Socjalistyczna realizacja planu – na demonstracji prowęglowej mniej osób niż oczekiwano

Związek zawodowy IGBCE pod hasłem „Twój głos dla regionu” protestował przed kościołem w Cottbus, opowiadając się za dalszym wydobyciem węgla. Początkowo spodziewano się 5000 uczestników demonstracji. Organizatorzy wysyłali ulotki do wszystkich domów w Cottbus. Informacja o spotkaniu ogłaszana była także na plakatach. Ludzie przybyli autobusami z całego regionu Łużyc. Nie były one jednak pełne. Podczas przemowy ministra Woidke oraz funkcjonariusza związków zawodowych Freese udało się nam dostać pod scenę i przeliczyć przybyłe osoby. Doliczyliśmy się około 2000-2500 osób. W tym również niektórzy krytycy górnictwa węglowego słuchali wystąpienia. Wyraźnie jednak dało się zauważyć, że na spotkanie przybyła połowa osób, które się wcześniej zapowiedziały. Związki zawodowe i zaprzyjaźnione media nie powstrzymały się jednak, aby – podobnie jak w przypadku socjalistycznych praktyk – w komunikatach podwoić liczbę przybyłych.

5. Manipulacja w gazecie „Lausitzer Rundschau”

Dzień przed prowęglową demonstracją na stronie internetowej gazety Lausitzer Rundschau ukazała się ankieta dotycząca problematyki węgla brunatnego:

Czy jest Pani/Pan za wydobyciem czy przeciw wydobyciu węgla brunatnego na terenie Łużyc?

–          Tak, jestem za dalszym wydobyciem węgla brunatnego na terenie Łużyc.

–          Nie, jestem przeciwnikiem dalszego wydobycia węgla brunatnego Łużyc

Nie trzeba być socjologiem, aby stwierdzić, że tak postawione pytanie ma na celu zmanipulowanie opinii publicznej. Nie podano bowiem opcji, za którą opowiada się wielu krytyków wydobycia węgla, a mianowicie opcji stopniowego odchodzenia od wydobycia węgla. Można się spodziewać, że prawie nikt nie zrezygnuje z wydobycia węgla w Welzow Süd Teilfeld I, gdzie znajdują się znaczne pokłady węgla brunatnego i jest go tam dużo więcej niż  na terenie kontrowersyjnego Welzow Süd Teilfeld II. Jak zatem należy odpowiedzieć?

W przypadku kiedy mamy do czynienia z takimi standardami dziennikarskimi, można sobie wyobrazić, co mogło kiedyś znaczyć pytanie: „Jesteś za socjalizmem czy przeciw socjalizmowi?” Ale to nie wszystko. Można się było spodziewać, że respondenci wybiorą opcję wydobycia węgla brunatnego. Już następnego dnia reporterka gazety Simone Wendler napisała o poparciu dla węgla. Wiadomość brzmiała: „Łużyce opowiadają się za węglem.” Nasz komentarz może być tylko jeden: tendencyjna manipulacja zamiast rzeczowego dziennikarstwa.

6. Ukazał się nowy numer „Nochten heute”

Stowarzyszenie „Zmiana strukturalna teraz. Bez Nochten II” wydało już drugą broszurę. W wydaniu znajdą Państwo wywiad z panią adwokat dr. Roda Verheyen, jak również wyniki ankiet przeprowadzonych w ciągu ostatnie pięciu lat w gminie Schleife. W mediach ciągle pisze się o gotowości mieszkańców gminy do przesiedlenia się na inne tereny. Czy tak rzeczywiście jest? Zobacz: „Nochten dzisiaj”. Materiał dostępny jest tutaj: http://www.strukturwandel-jetzt.de/de/nochten-heute

7.”Beszczelność miesiąca” dla Martiny Gregor-Ness (SPD)

 Czasopismo Natur przyznało tytuł „Bezczelność miesiąca” Martinie Gregor-Ness, rzeczniczce środowiskowej brandenburskiej frakcji SPD. Tym samym „docenione” zostały jej wypowiedzi, w których przekonywała, że media nie powinny publikować tak dramatycznych zdjęć jak te, które przedstawiały zanieczyszczenie rzeki Sprewy żelazem. Pani Gregor-Ness jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Vattenfall Europa Mining&Generation.

8. Berliński stół energetyczny – inicjatywa ustawodawcza w fazie końcowej

Celem akcji Berliński stół energetyczny jest przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, dzięki której można będzie skomunalizować sieć przesyłową w Berlinie należącą obecnie do koncernu Vattenfall. W efekcie miałoby powstać miejskie przedsiębiorstwo energetyczne. Do czwartku na stronie internetowej zebrano 115 798 podpisów. Jeżeli do 10 czerwca zdołamy zebrać 200 000 podpisów, to wtedy odbędzie się plebiscyt.

9. Luise przeciwko Vattenfall w Süddeutsche Zeitung

Również gazeta Süddeutsche Zeitung pisze o berlińskiej inicjatywie ustawodawczej w sprawie rekomunalizacji sieci przesyłowej.

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/571572/Luise-gegen-Vattenfall

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…