Home Aktualności Węgiel Łużycki, 3 lipca 2013r.

Węgiel Łużycki, 3 lipca 2013r.

0
0

Przedstawiamy aktualne doniesienia z łużyckiego regionu węgla brunatnego:

 1. „Dziadek bez lobby” – wezwanie do konsultacji społecznych w sprawie sprzeciwu wobec budowy kopalni Welzow II
 2. Pro-węglowy związek zbiera podpisy pod wnioskiem o przymusowe przesiedlenie mieszkańców miejscowości Proschim
 3. Saksoński związek planistyczny wspiera projekt Nochten II
 4. W magazynie koncernu Vattenfall informacje o oszczędzaniu energii i miejscach pracy
 5. Przemysłowy Związek Zawodowy  IG Metall: Usługodawcy Vattenfall płacą za mało –   Lausitzer Rundschau, 28.06.2013
 6. Brandenburscy zieloni ruszają z „braunespreewatch.de”
 7. Program obozu klimatycznego i energetycznego w Proschim od 13 do 21 lipca
 8. Węgiel brunatny zamiast jeziora – gazeta taz, 26.06.2013
 9. Osuwisko przy kopalni węgla brunatnego w Serbii zniszczyło pięć domów
 10. We własnej sprawie

 1.„Dziadek bez lobby” – wezwanie do konsultacji społecznych w sprawie sprzeciwu wobec budowy kopalni Welzow II

Na prywatnej stronie internetowej www.opa-ohne-lobby.de znajdziecie państwo krótki film, który zwrócić ma uwagę obywateli na zagrażające miejscowości Proschim zniszczenie przez kopalnię Welzow II. Jednocześnie film wzywa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przeciwko kopalni Welzow II. Postać pierwszoplanowa filmu  jest autentyczna, to Johannes Kapelle z Proschim.

Uwaga: trwające dotychczas akcje anty-węglowe prowadzone przez Greenpeace oraz organizację wydającą www.opa-ohne-lobby.de są tożsame z celami naszej organizacji: www.kein-weiteres-dorf.de. Obywatele powinni podpisywać tylko jedną z list znajdujących się na stronach. Listy podpisane własnoręcznie uznajemy za bardziej wiarygodne niż podpisy elektroniczne.

 1. Pro-węglowy związek zbiera podpisy pod wnioskiem o przymusowe przesiedlenie mieszkańców miejscowości Proschim

W ostatnich tygodniach pro-węglowy związek „Pro Lausitzer Braunkohle” zapowiedział akcję zbierania podpisów. Stanowi to z pewnością odpowiedź na działania podejmowane przez obywateli zagrożonych budową kopalnią oraz organizacje ekologiczne. Rozpoczęło się już zbieranie podpisów pod projektem – tylko pozornie – wspierającym Łużyce. W projekcie nie chodzi jednak o rozwój regionu, a o przymusowe przesiedlenie mieszkańców miejscowości Proschim oraz o kolejne zniszczenia naszych wsi. Związek zbiera podpisy podczas wszystkich większych imprez. W doniesieniach prasowych czytamy, np. że podpisy były zbierane podczas, organizowanego przez klub sportowy Energia Cottbus, dnia Kiebitz Tag. Wspierając ten projekt, wspomniany klub sportowy spada jednak do politycznej trzeciej ligi. Przykład ten pokazuje jak lobby węglowe poprzez sponsoring włącza w swoją politykę podmioty ze świata sportu.

 1. Saksoński związek planistyczny wspiera projekt Nochten II

Na posiedzeniu w Hoyerswerda toczyły się obrady zgromadzenia Związku Planistycznego górnych Łużyc i Dolnego Śląska. Rozważano plusy i minusy powstania kopalni. Odbyło się również wysłuchanie ekspertyz sporządzonych przez Erdmanna i von Hirschhausena. Szczególnie krytyczne uwagi odnośnie kwestii planistycznych i ekspertyz padły ze strony posłanki do Landtagu Kathrin Kagelmann oraz burmistrza Radeberga Gerharda Lemma. Okazało się, że profesor Erdmann, który wcześniej z przekonaniem przedstawiał uzasadnienie energetyczne budowy kopalni, pisał ekspertyzę uwzględniając wskazówki Vattenfallu odnośnie obsługiwanej przez koncern elektrowni. Kathrin Kagelmann podsumowała: „To jest zupełnie niezrozumiałe, że plany koncernu Vattenfall mogły mieć wpływ na treść ekspertyzy”. Z kolei Adrian-Elias Rinnert, przeciwnik inwestycji z Neustadt-Spree, krytykował sposób, w jaki Związek Planistyczny potraktował jego zarzuty: „Od czasu rozprawy w grudniu Związek Planistyczny obiecywał, że zajmie się naszą sprawą. Do dzisiaj nic takiego się nie wydarzyło”.

Pomimo wielu niejasności i mętnych odpowiedzi na zadane pytania, pięć osób było za budową kopalni, dwie przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Wszystkie pięć głosów poparcia należały do partii CDU rządzącej w Saksonii. Okazało się, że przynależność partyjna zwolenników kopalni miała większe znaczenie niż merytoryczne argumenty, a sam „burmistrz miejscowości Bischofswerda na tak ważnym spotkaniu zamiast uczestniczyć w dyskusji, to odpowiadał na e-maile” – krytykowała saksońska gazeta w jednym z komentarzy.

Decyzja w sprawie planów dotyczących kopalni Nochten II powinna zapaść na spotkaniu 12 września, a następnie musi zostać zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 1. W magazynie koncernu Vattenfall informacje o oszczędzaniu energii i miejscach pracy

W ostatnim wydaniu magazynu Vattenfall (maj/czerwiec 2013) możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Na stronie 9 magazynu dowiadujemy się, na jakie zmiany nastawia się obecnie koncern: „W ciągu następnych 10 lat zapotrzebowanie na energię wytwarzaną przez wielkie, centralne elektrownie może spaść o 40%”.

Okazuje się, że opóźnienia w budowie farm wiatrowych używane są często jako uzasadnienie dla inwestycji w kopalnie węgla brunatnego. Stąd wydaje się bardzo interesujące, co wykonawca farmy wiatrowej DanTysk mówi na ten temat: „Przeanalizowaliśmy ten problem bardzo gruntownie i jesteśmy zdania, że w obecnej chwili moglibyśmy przejąć zadanie zaopatrzenia w prąd”. Farma wiatrowa o mocy 288 MW powinna być dołączona do sieci w 2014 roku. Wtedy też rozpocznie się budowa następnej farmy w sąsiedztwie.

Aż cztery strony koncern poświęca problemowi planowanej redukcji miejsc pracy: „W roku 2011 i 2012 Vattenfall poczynił oszczędności wynoszące około 700 miliony euro (…) bez jednoczesnej likwidacji wielu miejsc pracy. Teraz jednak musimy spróbować kolejnych sposobów oszczędności.” (Wypowiedź ta jest skrócona. Pełna wersja na stronie 26 magazynu).

Dowiadujemy się też, że liczba pośrednich miejsc pracy w sektorze węgla brunatnego odpowiada sumie zamówień na węgiel brunatny. W kontekście tego, co czytamy w Magazynie Vattentall oznaczałoby to, że dotychczas koncern likwidował tylko pośrednie miejsca pracy, a teraz skoncentruje się też na bezpośrednich. Co jest także interesujące w tym opracowaniu – do tej pory cytowane liczby dotyczące miejsc pracy w sektorze węgla brunatnego na terenie Łużyc (bezpośrednie, pośrednie, indukowane) odnoszą się do danych z roku 2010.

Na stronie 27 czytamy z kolei, co w Niemczech oznacza umowa o zabezpieczeniu miejsc pracy: „W kontekście obecnej redukcji miejsc pracy, zwolnienia mogą być przeprowadzone tylko po wcześniejszym porozumieniu między pracodawcą a radą zakładową”. Wcześniej jednak należy spróbować rozwiązań alternatywnych, do których należy dobrowolne zwolnienie się z pracy. Jednakże, zwolnienia nie są wykluczone, nawet jeżeli tytuł umowy na to nie wskazuje.

 1. Przemysłowy Związek Zawodowy  IG Metall: Usługodawcy Vattenfall płacą za mało – Lausitzer Rundschau, 28.06.2013

Związek zawodowy IG Metal krytykuje firmy współpracujące z łużyckim przemysłem związanym z węglem brunatnym za opłacanie pracowników według zaniżonej taryfy. Czytamy o tym w Lausitzer Rundschau. Tym samym w końcu możemy pożegnać się z mitem o wysokich dochodach pracowników w sektorze węgla brunatnego. Publikacja IG Metal dostępna jest tutaj: http://www.suedbrandenburg.igmetall.de/?page_id=2160

Na pytanie gazety Lausitzer Rundschau prezes Emis Elektrics GmbH potwierdza „znaczące zaniżenie cen przez dział kupna koncernu Vattenfall”. Wiemy również, że niektóre umowy mogą być opracowane tylko przy tzw. „czarnym zerze”, co oznacza, że firma nie ma co prawda strat, ale też nie za dochodów. Artykuł jest dostępny tutaj (w całości tylko dla abonentów): http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/IG-Metall-Vattenfall-Dienstleister-zahlen-zu-wenig;art1047,4253674

 1. Brandenburscy zieloni ruszają z „braunespreewatch.de”

Brandenburska frakcja partii Zieloni chce zwrócić większą uwagę na problem zanieczyszczenia rzeki Sprewy związkami żelaza. W tym celu ruszyła strona internetowa: www.braunespreewatch.de. Przedstawiciel partii Zieloni z landu Brandenburgia Benjamin Raschke mówi: „Chcemy powstrzymać taktykę opóźniającą rozwiązanie problemu przez Rząd Landowy. Na stronie internetowej każdy może zaczerpnąć informacji o aktualnym stanie rzeki Sprewa oraz przekazać informację za pomocą Twittera.”

7. Program obozu klimatycznego i energetycznego w Proschim od 13 do 21 lipca

Tegoroczny obóz klimatyczny odbędzie pod znakiem problemu budowy nowych kopalni węgla brunatnego we wsi Proschim. Od 13 do 21 lipca przewidywane są wykłady, wystawy i dyskusje dotyczące wpływu kopalni na człowieka i naturę. Nie zabraknie też imprez kulturalnych.

Obóz rozpocznie „Festyn dla transformacji energetycznej”, który odbędzie się w niedzielę 14 lipca od godziny 14. Program imprezy obejmuje liczne punkty np. majsterkowanie, wspinaczkę, gotowanie przy użyciu słońca, jazdę samochodem elektrycznym, pokaz filmu o transformacji energetycznej. Na koniec wystąpi łużycka grupa „Berlinska Dróha” i „Čorna Krušwa”. Karin Weitze ze stowarzyszenia Attac Cottbus mówi: „Cieszę się bardzo na tak bogaty program, dzięki któremu będzie można się dowiedzieć wiele o transformacji energetycznej, ale też że nie zabraknie wydarzeń kulturalnych. Festyn został przygotowany przez ludzi z miejscowości Proschim oraz okolicznych terenów”.

Od poniedziałku do piątku odbędzie się wiele warsztatów poświęconych tematyce węgla brunatnego, kosztów transformacji energetycznej, sekwestracji węgla oraz frackingu. Będzie można uczestniczyć w warsztatach artystycznych (malarskich), teatralnych, prowadzonych przez pedagoga teatru Haralda Hahna, których celem będzie przygotowanie spektaklu pt. „Ja i węgiel”.

Każdego wieczora będzie miała miejsce impreza z namiocie cyrkowym. W poniedziałek odbędzie się runda pytań do przedstawiciela regionu Christiana Volgera z Hoyersverda, we wtorek gościem będzie twórca łużyckich pieśni Berndem Pittkuningsem, w środę zobaczymy film „Energieland”, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserką Johanną Ickert. W czwartek zaprezentowana zostanie sztuka teatralna „Ja i węgiel” opowiadająca o zanieczyszczonej rzece Sprewie. W piątek wieczorem przybędzie do nas krytyk ekonomii wzrostu prof. Niko Peach, który weźmie udział w dyskusji panelowej.

Na wszystkie imprezy wstęp wolny. Szczegółowy program tutaj: http://www.lausitzcamp.info/info/aktuelle-programmubersicht/

8. Węgiel brunatny zamiast jeziora – gazeta taz, 26.06.2013

Gazeta taz w ubiegłym tygodniu poświęciła uwagę niszczeniu puszczy Weisswasser:

http://www.taz.de/Vattenfall-graebt-historisches-Areal-um/!118621/

 

9. Osuwisko przy kopalni węgla brunatnego w Serbii zniszczyło pięć domów

Według doniesień Klima-Allianz osuwisko wywołane pracą kopalni Kolubra w Serbii w miejscowości Junkovac zniszczyło pięć domów. Więcej na ten temat:

http://bankwatch.org/our-work/projects/kolubara-lignite-mine-serbia; http://www.presseportal.de/pm/66183/2504372/kfw-und-ebwe-muessen-nach-erdrutsch-in-serbischer-braunkohlemine-ihren-einfluss-auf-betreiber-eps

 1. W naszej sprawie

W lipcu przewidujemy urlop a więc następne wydanie Informatora ukaże się w późniejszym terminie.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…