Home Aktualności Węgiel Łużycki Okólnik, 20 listopada 2012

Węgiel Łużycki Okólnik, 20 listopada 2012

0
0

 Drogie zainteresowane i zainteresowani, nasz okólnik milczał przez parę dni, ale dzisiaj przekazujmy nowe informacje:

1. Nowa umowa w sprawie restrukturyzacji węgla brunatnego

2. Vattenfall – jasna strategia?

3. Kaczka dziennikarska w sprawie koncepcji rozwoju regionalnego

4. Plan rozwoju Landu Saksonia

5. Aktualna karuzela w lobby  górniczym

6.Zniszczenia kopalniane w Nochten  postępują

7. Grupa krytykująca węgiel brunatny na demonstracji przeciwko hałasowi lotniczemu 24 listopada w Berlinie.

1. Nowa umowa w sprawie restrukturyzacji węgla brunatnego

Piąte porozumienie między rządem federalnym a rządem landowym w sprawie restrukturyzacji instalacji węgla brunatnego  (VA V) zostało podpisane w tym miesiącu i reguluje finansowanie restrukturyzacji byłych kopalni z  terenu NRD w okresie 2013-2017r. Na podstawie danych rządu Landu dotychczas (1991-2011) z pieniędzy podatników zainwestowano 9.2 miliarda euro na przezwyciężenie skutków eksploatacji kopalni, w tym 3.8 miliardów euro z pieniędzy Landu Brandenburgia. Na następne pięć lat umowa przewiduje zainwestowanie kolejnych 1,23 miliardów euro.

Oprócz pieniędzy na zalewanie odkrywek po kopalniach  przeznaczono środki na zabezpieczenie miejsca prac, na zachowanie jakości wód oraz na rozwiązanie problemów z ponownym podniesieniem poziomu wód gruntowych. Obecnie, zostaną zamknięte tysiące hektarów terenów kopalnianych i hałd  (Kippenlanschaft) na terenach Łużyc, wiele zostało zamkniętych krótko po wystąpieniu osuwisk jesienią 2010. Tak więc również  dodatkowe koszty rolnictwa i leśnictwa mają zostać pokryte ze środków przeznaczonych na restrukturyzację.

Dr Friedrich von Bismark, który administrował finanse na restrukturyzację ze środków podatkowych (STUBA) prosił w o zrozumienie, że nie wszystkie problemy mogą zostać od razu rozwiązane. ” Zawsze mogą nas zaskoczyć nowe sytuacje niosące zagrożenie, na które nie znajdziemy rozwiązania w żadnym podręczniku” (Okólnik z 8 listopada)

Według zdania brandenburskiego ministra już teraz jest jasne, że Łużyce również po 2018 roku będą potrzebować środków na restrukturyzację terenów kopalnianych byłej NRD , ponieważ na dotkniętych zmianami terenach prowadzono eksploatację węgla przynajmniej od 28 lat. Przy czynnym górnictwie, w ramach którego Vattenfall wydobyło całe złoża węgla, jedno jest jasne – wszystkie tereny będą użyteczne, skarpy zabezpieczone a wody czyste. Przynajmniej jeżeli wierzyć doniesieniom prasowym autorstwa Vattenfall.

2. Vattenfall – jasna strategia?

W najnowszym magazynie Vattenfall (październik/listopad 2012) szef koncernu Loseth w krótkim wywiadzie powiedział: „W końcu inwestycje koncernu Vattenfall zaczną się koncentrować na odnawialnych źródłach energii oraz na infrastrukturze do tego potrzebnej a nie na paliwach kopalnych”. Nie wyjaśnił jednak niczego bliżej. Nowa budowa elektrowni węgla brunatnego w Jänschwalde oraz   wybieranie nadkładu i odsłanianie  złóż w kopalni,  oraz dalsze odkrywki  mogą jednak zaprzeczać tej strategii.

3. Kaczka dziennikarska w sprawie koncepcji rozwoju regionalnego

Jak już donosiliśmy w naszym „Okólniku” we wrześniu, podczas otwartych konsultacji społecznych w sprawie koncepcji rozwoju regionu wypowiadało się 947 obywateli z okręgu Spree-Neisse przeciwko  budowie nowej kopalni węgla brunatnego. Notatka w gazecie Merkische Bote z 17 listopada okazała się jednak zaskakująca dla opinii publicznej, bowiem już na pierwszej stronie pojawił się komentarz, że w konsultacjach zajęło stanowisko zaledwie 28 obywateli. Chodziło najprawdopodobniej o 28 głosów komitetu rady powiatu,  w ramach których wyrażono szczegółową oceną sytuacji. Z dokumentów rady powiatu wynika jednak coś innego – przy okazji ukrytego –  dokument przeciwko nowej kopalni został podpisany w sumie przez 1013 obywateli.

4. Plan rozwoju landu Saksonia

Plan rozwoju landu Saksonia, jako zmieniony szkic, został opublikowany w Internecie do konsultacji społecznych, które mają trwać od 9 listopada 2012 do 11 stycznia 2013. Plan ten zawiera również orzeczenie w sprawie wydobycia surowców naturalnych, w tym węgla brunatnego.

www.landesentwicklungsplan.sachsen.de

5. Aktualna karuzela w lobby  górniczym

Michael Donnermayer, od października 2007 kierownik organizacji lobbystycznej CCS IZ Klima jest teraz rzecznikiem kandydata na kanclerza SPD Peera Steinbrucka. IZ Klima zostało założone jako centrum informacji przyjaznej klimatowi kopalni węgla (Informationszentrum Klimafreundliches Kohleraftwerkes) i starało się następnie zatuszować swój charakter lobbystyczny na rzecz węgla przez wskazanie na emisje CO2 z innych gałęzi przemysłu. Donnenmayer był już wcześniej menadżerem kampanii wyborczej Gerharda Schrödera i rzecznikiem berlińskiego Senatu. Nie wiemy do tej pory, czy IZ Klima obsadziło na nowo fotel szefowski, czy też koncerny zaczynają tutaj oszczędzać.

Rainer Knauber, dotychczasowy szef lobby Vattenfall na Niemcy będzie jednocześnie prowadzić proces komunikacyjny koncernu GASAG (Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft) od 1 stycznia. Nie możemy jednak do końca ocenić, czy wstąpienie burmistrza Peitz Bernda Schilze do Partii Piratów jest również przejściem do lobby węglowego.

 6. Zniszczenia kopalniane w Nochten  postępują

Jak donoszą nam mieszkańcy okolic kopalni Nochten, przed paroma dniami na zlecenie Vattenfall została rozkopana łąka przy byłym pałacu myśliwskim Fürsten Pückler. Ten historyczny park, sąsiadujący z parkiem Muskauer gdzie znajdują się zabytki dziedzictwa kulturowego znajduje się na terenie budowy kopalni Nochten 1 i w najbliższych miesiącach ma zostać kompletnie zniszczony. Na nie ustalonym dotąd terenie budowy Abbaugebiet 2, Vattenfall zdecydował zniszczyć byłą restaurację w Rohn (pisaliśmy o tych zamiarach w październiku). Zniszczenia w tej  należącej kiedyś do rodu Pückler wsi.  są przykładem znanego środka do wywołania presji psychicznej na mieszkańcach. Nie dziwi zatem, że w maju 2005 najprawdopodobniej ta sama firma, rzekomo przez nieuwagę, zniszczyła drzewa owocowe w ogrodzie ostatnich pozostałych na tych terenach mieszkańców.

7. Grupa krytykująca węgiel brunatny na demonstracji przeciwko hałasowi lotniczemu 24 listopada w Berlinie.

Tym apelem wyjątkowo kończymy nasz temat. Osoby z Blankenfelde-Mahlow poszkodowanej w wyniku hałasu z lotniska wspierały również społeczną inicjatywę ustawodawczą przeciwko kopalniom w 2008 r. Stąd zwracamy uwagę na protest przeciwko hałasowi lotniczemu w Berlinie w sobotnie popołudnie 24 listopada. Początek marszu ma miejsce przed godziną 14 na Postdamer Platz. Demonstracja ruszy w kierunku placu Willego Brandta, gdzie na tą okazję została wybudowana scena. Poszkodowani w wyniku  działalności łużyckich kopalni z terenu Gubina chcą się spotkać przed berlińskim dworcem kolejowym i razem dołączyć do demonstracji. Do początku grudnia społeczna inicjatywa ustawodawcza przeciwko hałasowi lotniczemu powinna zostać podpisana w brandenburskim urzędzie meldunkowym.

                                                                &nbsp ;                             tłum. H. Schudy

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…