Home Projekty Archiwalne WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody

Możliwość komentowania WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody została wyłączona
0
wodny_okrgly_stol

Projekt ogólnokrajowy wpływający na politykę ekologiczną kraju, politykę gospodarowania wodami, tak pod kątem bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa, jak i pod kątem realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego wód całego kraju. Realizowany w roku 2011.

Nasze działania w tym projekcie >>

Obejmuje cykl 5 jednodniowych seminariów roboczych – obrady Wodnego Okrągłego Stołu (WOS) z udziałem uczestników (maksymalnie 30 osób) kompetentnych w zakresie gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi prowadzonych w formule obrad okrągłego stołu.  Uczestnicy stworzą w zamierzeniu stałą grupę roboczą celem wypracowania strategii zmian w dotychczasowej polityce przeciwpowodziowej, uregulowania obecnej sytuacji prawnej i wykonawczej przepisów wodnych (od źródła po ujście i strefę brzegowa morza). Bazą pod debatę będą wystąpienia specjalistów prezentujących dobre przykłady z Polski i za granicy, propozycje kierunku zmian, analizę obecnej sytuacji itp.

Końcowym etapem projektu będzie broszura kolportowana do uczestników seminariów roboczych oraz do podmiotów kompetentnych w zakresie tematu projektu (m.in. RZGW, ZMIUW).

Odbiorcami są organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką wód śródlądowych, eksperci (m.in. hydrolodzy, hydrobiolodzy, hydrotechnicy, oceanografowie), przedstawiciele administracji i strony rządowej – m.in. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), Ministerstwo Środowiska (MŚ), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, instytucje odpowiedzialne za realizację ustawodawstwa w tym zakresie oraz przedstawicieli komisji sejmowych zajmujących się tą tematyką i odpowiedzialnych za ustawodawstwo w zakresie wód i wdrażanie RDW, Dyrektywy Powodziowej, oraz zapisów o ochronie przyrody.

Krótkoterminowym celem projektu jest stworzenie platformy współpracy i porozumienia w sprawie wypracowania jasnej i efektywnej strategii gospodarowania wodami i polityki przeciwpowodziowej państwa, przy możliwie jak najbardziej reprezentatywnej grupie uczestników. Jest to ważne szczególnie po ostatnich wydarzeniach powodziowych, gdzie wyraźnie zaostrzył się konflikt na linii zwolennicy i przeciwnicy zabudowy i regulacji rzek, a społeczeństwo jest zdezorientowane powstałą sytuacją w obliczu sprzecznych informacji oraz tragedii jaka dotknęła wielu ludzi.

Celem długoterminowym jest poprawa dotychczasowej, mało skutecznej polityki przeciwpowodziowej i wypracowanie stanu, w którym dobro i bezpieczeństwo ludzi będzie utrzymane przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Jedną z najważniejszych, koniecznych zmian jest wprowadzenie polityki zlewniowej w miejsce lokalnej w temacie zarządzania wodami. Konieczne jest rozpowszechnienie funkcjonującego lokalnie (w niewielu miejscach Polski) modelu konsultacji przyrodniczej przy planach i inwestycjach związanych z infrastrukturą wód.

Załaduj więcej... Projekty Archiwalne

Zobacz również

EKOPATRIOCI – seria spotkań przedwyborczych

Ekopatrioci wiedzą, że długofalowe i pragmatyczne myślenie o przyszłości kr…