Home Aktualności Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska z wizytą u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska z wizytą u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

0
0
3

3

Energetyka rozproszona szansą na impuls rozwojowy dla Polski!

Wójt Gminy Lubin, przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji przeciwko planom budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” na zaproszenie Prezydenta RP uczestniczyła 12 grudnia 2012 r. w konferencji pt. „Nowe źródła energii” w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie otworzył Prezydent RP Bronisław Komorowski pomysłodawca i organizator Forum. W debacie uczestniczyli m.in.: Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta jako jej moderator, a także Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Minister Środowiska Marcin Korolec, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusz Pilitowski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusz Steinhoff oraz prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Zbigniew Michniowski, wiceprezydent Bielska Białej (Gmina Lubin przystąpiła do Stowarzyszenia „Energie Cités” w grudniu 2012 r ).

Jako eksperci głos zabrali m.in.: prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska specjalizujący się w dziedzinie alternatywnych źródeł energii i energetyki rozproszonej.

Prezydent Bronisław Komorowski otwierając dyskusję powiedział: – Polacy są otwarci na szukanie nowych rozwiązań, nowych szans i na odważne decyzje w kwestiach energetyki – wskazywał, że warto taką postawę pogłębiać i wykorzystać do dobrej debaty specjalistów w kwestiach energetyki. W Polsce widać daleko idące zainteresowanie sprawami energetyki i przyzwolenie społeczne na debatę w tej kwestii.

W trakcie spotkania poruszane były m.in. kwestie dotyczące polityki energetycznej Polski w kontekście wyzwań i prognoz dotyczących rozwoju sektora OZE/URE (odnawialne źródła energii / urządzenia rozproszonej energetyki) oraz konkurencyjnych przewag w polskiej gospodarce w wyniku modernizacji energetyki opartej na nowych źródłach energii. Prezentacje dotyczyły m.in. alternatywnych źródeł energii oraz regulacji UE dotyczących budowy gospodarki opartej na nowych źródłach energii.

Zdaniem prof. Jana Popczyka, należy postawić na energetykę prosumencką – inwestować duże środki w małe, rozproszone źródła energii, które dadzą Polsce impuls rozwojowy, ochronią ją też przed koniecznością importu w przyszłości węgla i wysokimi cenami emisji CO2. Według prezesa URE Marka Woszczyka, taki model zwiększa konkurencję, która jest szansą na lepsze ceny, jednak bez odpowiedniej sieci nie da się rozwijać energetyki prosumenckiej.

Niezwykle interesujące z punktu widzenia gmin zagrożonych planami budowy odkrywkowych kopalni węgla brunatnego było wystąpienie Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusza Pilitowskiego, który powiedział m.in., że w ostatecznym kształcie przygotowywanej właśnie nowej Polityki energetycznej Polski do 2050 r. odnawialne źródła energii (OZE) będą  mieć niebagatelne znaczenie, zaś szeroka dyskusja społeczna przyczyni się do stworzenia optymalnego dokumentu – zgodnego z wyzwaniami i dokumentami Unii Europejskiej. Przypomnijmy, podczas listopadowej demonstracji Fundacji Greenpeace i Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” przed Ministerstwem Gospodarki jej uczestnicy żądali zmian w dotychczasowej Polityce energetycznej Polski oraz udziału w dyskusji nad jej nowelizacją, co jak im obiecano ma mieć miejsce w najbliższych miesiącach.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki dodał, że nowa ustawa o OZE będzie ogromnym wyzwaniem dla władz państwowych i samorządów bowiem jej rozwiązania mają służyć zrealizowaniu przez Polskę już do 2020 r. zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego (3×20). Mikroźródła energii mogą stać się z kolei wielką szansą na rzecz eksplozji aktywności społecznej i wykorzystania jej na poziomie samorządów i osób fizycznych stając się asumptem do zmiany myślenia na temat efektywności energetycznej i optymalizacji wykorzystania źródeł energii.

Niezależni eksperci współpracujący z Koalicją „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” – podobnie jak dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w MG – tak właśnie widzą alternatywę dla eksploatacji węgla brunatnego, który w ich opinii w perspektywie najbliższych lat, nie ma już  żadnej przyszłości.

Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin – w swoim wystąpieniu w trakcie debaty w Pałacu Prezydenckim podniosła kwestię ograniczeń prawnych i barier jakie samorządy lokalne w chwili obecnej muszą pokonywać chcąc już teraz rozwijać energetykę rozproszoną w oparciu o odnawialne źródła energii. Dzieje się tak mimo, że samorządy gotowe są inwestować spore środki w nowe nieinwazyjne technologie energetyczne nie powodujące tak gigantycznych strat społecznych i środowiskowych jak odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. Wszechobecne dziś utrudnienia administracyjne to poważne zagrożenie dla budzącej się na naszych oczach pozytywnej energii społecznej mającej na celu budowanie mikroniezależności energetycznej na poziomie gospodarstw domowych. Wójt Rogowska zwróciła też uwagę, iż podmiotem działania samorządów są mieszkańcy a rządu naród i jeśli nie będzie się uwzględniać jego woli nie będzie też spokoju społecznego. W prezydenckim Forum Debaty Publicznej Wójt Irenie Rogowskiej towarzyszyli Sylwia Maćkowiak reprezentująca wielkopolskie Stowarzyszenie „Nasz Dom” (członek Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”) oraz Tomasz Waśniewski ze Społecznego Komitetu „STOP Odkrywce” (dolnośląskie).

Nowe źródła energii – Jaka energia dla Polski.pdf >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…