Home Aktualności Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska zaproszona przez Prezydenta RP na Forum Debaty Publicznej

Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska zaproszona przez Prezydenta RP na Forum Debaty Publicznej

0
0

Irena Rogowska Wójt Gminy Lubin, przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczyć będzie w środę, 12 grudnia 2012 r. w konferencji pt. „Nowe źródła energii” w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie otworzy jego pomysłodawca i organizator Prezydent RP Bronisław Komorowski. W debacie uczestniczyć będą m.in. Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta oraz wybitni eksperci: prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska specjalizujący się w dziedzinie alternatywnych źródeł energii. Poruszane będą m.in. kwestie dotyczące polityki energetycznej Polski w kontekście wyzwań i prognoz dotyczących rozwoju sektora OZE/URE (odnawialne źródła energii / urządzenia rozproszonej energetyki) oraz konkurencyjnych przewag w polskiej gospodarce w wyniku modernizacji energetyki opartej na nowych źródłach energii. Prezentacje dotyczyć będą ekonomii alternatywnych źródeł energii oraz regulacji UE dotyczących budowy gospodarki opartej na nowych źródłach energii. 

W ocenie Wójt Ireny Rogowskiej niewątpliwą inspiracją dla debaty jest m.in. rozszerzający się i narastający konflikt społeczny związany z planami budowy nowych kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz potrzeba przedstawienia możliwych już dziś alternatyw dla rozwoju polskiej energetyki w oparciu o źródła inne niż obecnie dominujące nieodnawialne, wysokoemisyjne paliwa kopalne. 

Fakt zaproszenia do udziału w konferencji dla reprezentantów Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” świadczyć może o godnej uznania próbie podjęcia długo oczekiwanego dialogu ze stroną społeczną choćby poprzez możliwość wyartykułowania swoich postulatów w obecności Prezydenta RP. 

Wójt Irena Rogowska komentując fakt zaproszenia na Forum Debaty Publicznej przypomina: – W trakcie niedawnej akcji protestacyjnej naszej Koalicji pod Ministerstwem Gospodarki (7.11.2012) zostaliśmy  przyjęci przez doradcę Prezydenta RP pana Henryka Wujca, którego zapoznaliśmy z przyczynami i przebiegiem, kilkuletniego obejmującego już kilka województw protestu przeciw planom budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Dostaliśmy obietnicę wnikliwej analizy sprawy w czym pomogła przesłana właśnie na jego ręce obszerna dokumentacja. Doradca Prezydenta poruszony skalą problemu zapewnił nas, że będą miały miejsce dalsze rozmowy – co właśnie się materializuje i to zaledwie miesiąc po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta. Jest to dla nas samorządowców i mieszkańców zagrożonych gmin zupełna nowość bowiem przez ostatnie blisko cztery lata nikt z władz państwowych nie podjął z nami uczciwej rozmowy ani też nie skorzystał z wielokrotnych zaproszeń do odwiedzin naszych gmin, jakie kierowaliśmy choćby do byłego Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Mamy nadzieję, że debata będzie wstępem do dalszych rozmów mających na celu rozwiązanie jednego z największych konfliktów społecznych ostatnich lat związanym z nieuszanowaniem przez władze państwowe prawomocnych referendów z 2009 r. oraz forsowaniem wbrew wszelkiej logice przez lobby brudnych technologii planów budowy nowych kopalni odkrywkowych wraz z kompleksami energetycznymi bez oglądania się na szkody społeczne i środowiskowe.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…