Home Aktualności Za Zemiata, Greenpeace

Za Zemiata, Greenpeace

0
0

  Za Zemiata jest pozarządową organizacją założoną w 1995 roku. Organizacja pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz walki wyzysku ludzi i przyrody. Za Zemiata działa we współpracy z grupami obywatelskimi  w całej Bułgarii, jak również z wieloma organizacjami europejskimi. W Bułgarii organizacja ta reprezentuje CEE Bankwach network oraz International Energy Brigades. Jest także członkiem sieci GAIA oraz SEEEN (South Eastern Europe Environmental NGO). Celami Za Zemiata są: – rozwijanie pozytywnych i trwałych alternatyw dla działań mających szkodliwy wpły na             społeczeństwo oraz środowisko, – aktywny udział w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenie         świadomości na temat problemów środowiskowych i sposobów ich przeciwdziałania, – współpraca między lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.   Za Zemiata prowadzi wiele projektów związanych m.in. z energetyką odnawialną, transportem, udzialem społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko niektórych inwestycji, zrównoważoną godpodarką odpadami, zmianami kliamtu czy edukacji przyrodniczej.   Organizacja ma na celu opracowanie alternatywnej strategii energetycznej dla Bułgarii, która będzie kładła nacisk na promowanie efektywności energetycznej oraz OZE jako alternatywa dla produkcji energii elektrycznej z węgla.  Za Zemiata prowadzi w tym temacie kampanię „Czystej Energii”. Organizacja prowadzi wiele warsztatów na poziomie lokalnym, by aktywnie włączyć społeczeństwo do działania.  Za Zemiata utworzyła także stronę internetową dla bułgarskich górników, by mogli zasięgnąć fachowych informacji na temat sytuacji węgla w kraju, alternatyw energetycznych, itp.   Greenpeace Bułgaria posiadza swoją siedzibę w Bułgarii od 2011 roku. Jest członkiem także Koalicji „Climate Coalition Bulgaria”. Przez ostatnie cztery lata organizacja stworzyła cztery raporty opisujące probemy związane ze spalaniem węgla. W raporcie na temat wpływu węgla na zdrowie człowieka, Greenpeace wykazuje ścisły związek między zdrowiem ludzi, a polityką energetyczną i strategiczną Bułgarii. Organizacja przedstawia wpływ spalania węgla na zanieczyszczenie powietrza, jako główny powód wielu chorób w Bułgarii i Europie. W drugim raporcie Greenpeace bada relacje między węglem a wodą, szczególnie koncentrując się na dwóch niepokojących aspektach działalności elektrowni cieplnych w kraju: niedobór oraz zanieczyszczenie wody. Badania pokazują, że ma to związek z procesami przemysłu węglowego – od wydobycia i przetwórstwa węgla do jego spalania w elektrowniach cieplnych. Po zbadaniu szkodliwych skutków spalania węgla na zdrowie ludzi oraz na środowisko, Greenpeace Bułgaria w trzecim raporcie zwraca uwagę na poparcie przez rząd sektora węglowego. Celem tego raportu jest przedstawienie bezpośrednich i pośrednich form wsparcia państwa, które utrzymuje sektor węglowy. Ostatni raport opublikowany został we wrześniu i dotyczy zanieczyszczenia ziemi wskutek działalności kopalni oraz elektrowni.   Obie organizacje starają się współpracować z rządem, który nie zawsze jest skłonny do udostępniania pewnych danych. Również na poziomie lokalnym praca z władzami jest dość trudna, gdyż istnieje tam duży lobbing węglowy, w szczególności w regionie Stara Zagora i Pernik.  Także media lokalne nie są skłonne do współpracy. Greenpeace pracuje dodatkowo nad polepszeniem opinii społeczeństwa dotyczącym energetyki rozproszonej.   Stosunek do projektu Międzynarodowej Koalicji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie”:

  • obie organizacje są zainteresowane współpracą, uważają Koalicję za dobry i potrzebny pomysł, chcą pozostać z nami w kontakcie i być informowani o postępach projektu,
  • Greenpeace chce przedstawić Bułgarię na arenie międzynarodowej jako kraj odchodzący od węgla; ważna jest dla nich współpraca na poziomie europejskim,
  • dobrym pomysłem jest współpraca przy Parlamencie Europejskim oraz Komisją Europejską – obie organizacje mają małe doświadczenie w tym obszarze
  • obie organizacje są już częścią międzynarodowej koalicji prowadzonej przez CAN-Europe i współpracują z organizacjami prawniczymu, takimi jak ClientEarth
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…