Home Aktualności Zaproszenie na debatę online

Zaproszenie na debatę online

0
0

www.chronmyklimat.pl/debata.28 maja 2014 r., godz. 11.00-12.30 W debacie wezmą udział: – Mariusz Wójcik z Fundacji na rzecz Zrównoważonej Energetyki – prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej – dr Włodzimierz Grochal z Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju – Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej” – Paweł Bartoszewski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Debatę poprowadzi Paweł Sulik, dziennikarz radia TOK FM. Punktem wyjścia debaty jest przekonanie, że energetyka rozproszona może rozwiązać wiele problemów dnia dzisiejszego. Dotyczą one trzech kluczowych obszarów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Po pierwsze,  może stać się motorem napędowym rozwoju gospodarczego i innowacyjności polskiej gospodarki.  Po drugie, jest szansą uzupełnienia powoli zmniejszającego się udziału polskiego węgla,  zwłaszcza w kontekście rosnącego importu surowca i spadku krajowego wydobycia. Rozwój energetyki prosumenckiej stanowi szansę redukcji kosztów i dodatkowego przychodu w gospodarstwach domowych, tworząc tym samym podwaliny pod energetykę obywatelską.  A wreszcie jest sposobem na realizowanie polityki klimatycznej, w tym  celów redukcyjnych CO2. Nic jednak nie może się wydarzyć bez istotnych zmian w świadomości społecznej,  w tym m.in.: wzrostu akceptacji społecznej dla ponoszenia wyższych  kosztów do czasu osiągnięcia pełnej konkurencyjności przez technologie rozproszone,   wzrostu akceptacji społecznej dla OZE ingerujących m.in. w krajobraz, wzrostu świadomości    obywateli jako potencjalnych producentów energii. Pytania, na które rozmówcy będą poszukiwać odpowiedzi: Czy energetyka rozproszona może zwiększyć w sposób istotny bezpieczeństwo energetyczne kraju? Które technologie związane z energetyką rozproszoną mają największą   szansę rozwoju i wpływu na Polską gospodarkę, w tym tworzenie nowych   miejsc pracy, rozwój krajowego przemysłu? Jakie działania są niezbędne w celu upowszechnienia   energetyki rozproszonej, np.rozwój inteligentnych sieci, systemy magazynowania? Czy obecny system zachęt dla prosumentów (net metering, program Prosument  NFOŚiGW) pozwoli osiągnąć masę krytyczną dla mikroinstalacji? Jakie zmiany są niezbędne? Czy energetyka rozproszona może zapewnić odpowiedni poziom redukcji   CO2, by wypełnić obecne i przyszłe cele unijne? Zachęcamy do oglądania i zadawania pytań!]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…