Home ENERGIA i KLIMAT Zieloni: domagamy się nowoczesnego, inteligentnego systemu energetycznego w Polsce zamiast nieefektywnej energetyki jądrowej

Zieloni: domagamy się nowoczesnego, inteligentnego systemu energetycznego w Polsce zamiast nieefektywnej energetyki jądrowej

0
0

Zieloni z ogromnym niepokojem obserwują katastrofę w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I, zagrażającej setkom tysięcy Japonek i Japończyków oraz środowisku, do której doszło 11 marca 2011 roku w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami.

Według najnowszych doniesień mediów awaria w Japonii została już przekwalifikowana z poziomu 5 do najwyższego poziomu 7, tzn. „wielkiej awarii”, w międzynarodowej 7-stopniowej skali INES. Katastrofa w Fukushimie I dorównała tym samym katastrofie jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Jej negatywne skutki mogą być nawet większe niż w Czarnobylu, gdyż – jak donosi „New Scientist” – w japońskiej elektrowni stopiły się aż trzy rdzenie, a nie jeden, zaś ilość paliwa nuklearnego jest w nich dziesięć razy większa. Plan ratunkowy przewiduje zalanie elektrowni betonem i przykrycie jej sarkofagiem. W ten sposób Fukushima I stanie się de facto ostatecznym składowiskiem odpadów jądrowych, które będą zagrażały następnym pokoleniom mieszkańców wyspy.Lobby atomowe od lat forsuje przedłużanie życia reaktorów jądrowych, dezinformując opinię publiczną. Prawie wszystkie reaktory na świecie zbliżają się do projektowego końca swojego życia –30 lat. 26 marca 2011 roku Fukushima I osiągnęłaby wiek 30 lat. W sytuacji rosnącego oporu społecznego wobec atomu oraz coraz większej konkurencyjności sektora energetyki odnawialnej jedyną nadzieją lobby atomowego na reanimację podupadającego przemysłu jądrowego na świecie jest okłamywanie społeczeństw, że siłownie nuklearne są, mimo upływu lat, bezpieczne, a nawet bezpieczniejsze niż w momencie oddania ich do użytku. Ponadto od 25 lat, od dramatycznej katastrofy w Czarnobylu, lobbyści atomowi obiecują nam bezpieczną i tanią energię elektryczną z reaktorów jądrowych.

Potężna katastrofa w Japonii po raz kolejny zadaje kłam tym obietnicom. To, co się stało w Fukushimie, powinno ostatecznie zamknąć erę jądrową w energetyce w Europie i na świecie. Trudno przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia zewnętrzne (m.in. powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, ataki terrorystyczne) i wewnętrzne (np. błędy ludzkie, awarie urządzeń), dlatego nie można mówić o „bezpiecznych” reaktorach atomowych. Ryzyko stopienia rdzenia i katastrofy nuklearnej jest zbyt poważne, aby w sytuacji dostępnych alternatyw energetycznych obarczać nim obecne i przyszłe pokolenia.

Powinniśmy wyciągnąć wnioski z katastrofy w Fukushimie i zrezygnować z niebezpiecznej ścieżki produkcji energii z elektrowni atomowych. Bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i społeczne wymagają zrównoważonej polityki energetyczno-klimatycznej oraz odejścia od rządowego programu atomowego.

W związku z powyższym polscy Zieloni domagają się zatrzymania realizacji rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz rozpoczęcia debaty publicznej na temat przyszłości naszej energetyki, czego do dziś rząd nie przeprowadził. Społeczeństwu należy przedstawić co najmniej kilka wariantów rozwoju energetyki, w tym wariant bez elektrowni jądrowych w Polsce.

Jednocześnie polscy Zieloni postulują podjęcie przez rząd i samorządy natychmiastowych działań mogących skutecznie zapobiec zagrożeniom związanym z dramatycznym stanem technicznym niemodernizowanego sektora energetycznego. Działania te obejmują m.in. modernizację energetycznych sieci przesyłowych, budowę transgranicznych połączeń energetycznych z systemem Unii Europejskiej, inwestycje w programy oszczędzania energii i podnoszenia efektywności energetycznej (obecnie w parlamencie znajduje się ustawa o efektywności energetycznej, z której Sejm usunął zapis o obligatoryjnym podnoszeniu efektywności w sektorze publicznym) oraz zwiększanie potencjału odnawialnych źródeł energii, m.in.: energetyki wiatrowej lądowej i morskiej, biomasy, biogazu, energetyki słonecznej, wodnej czy geotermalnej. Zwłaszcza rozproszony rozwój odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym przyniesie setki tysięcy nowych, lokalnych miejsc pracy.

Niezależnie od decyzji rządu w tej kluczowej sprawie polscy Zieloni podejmą działania:

– zwiększające wiedzę społeczeństwa o prawdziwych kosztach ekologicznych, społecznych i gospodarczych energetyki jądrowej;

– wzmacniające zaplecze naukowe i eksperckie dla dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej oraz podnoszenia efektywności energetycznej;

– budujące polityczne koalicje z innymi progresywnymi partiami politycznymi na rzecz zrównoważonej energetyki bez atomu, zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne Polek i Polaków oraz zrównoważony rozwój Polski;

– wspierające aktywność i budowanie koalicji wszystkich inicjatyw społecznych, a w szczególności inicjatywy kobiet sprzeciwiających się energetyce jądrowej oraz

– współtworzące antyatomowe platformy obywatelek i obywateli całej Unii Europejskiej.

Celem polskich Zielonych jest zatrzymanie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, szkodliwego dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki i niezgodnego z polską racją stanu, oraz wsparcie działań Zielonych Europejskich na rzecz odejścia od atomu w całej Europie.

Stanowczo sprzeciwiamy się budowie nieprzejrzystego, scentralizowanego i autorytarnego państwa atomowego, w którym interesy korporacji energetycznych są forsowane kosztem konsumentów i konsumentek oraz środowiska. Popieramy rozwój demokracji energetycznej, opartej na rozproszonej, odnawialnej energetyce lokalnej na ludzką skalę, kontrolowanej przez lokalne społeczności, zapewniającej bezpieczeństwo społeczne i ekologiczne oraz zrównoważony rozwój.

Rada Krajowa Zielonych 2004

Więcej o zielonych postulatach energetycznych na stronie kampanii „Zielona Energia”: www.energia.zieloni2004.pl

Biuro Prasowe partii Zieloni 2004  biuro.prasowe@zieloni2004.pl,

www.zieloni2004.pl >>

 

 

 

]]>

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla

W dniu 27 maja odbyła się debata przedwyborcza o transformacji energetycznej. Udział …