Home Aktualności Zmiany w programach rolnośrodowiskowych

Zmiany w programach rolnośrodowiskowych

0
0

W dniu 23 grudnia na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się projekt  rozporządzenia zmieniajcego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najważniejsze proponowane zmiany dotyczyłyby pakietu Rolnictwo ekologiczne
oraz ochrona gleb i wód. W przypadku pakietu Rolnictwo ekologiczne Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało powiązanie możliwości otrzymywania dopłat do wariantu trwałe użytki zielone z koniecznością posiadania zwierząt: bydła, koni, owiec lub kóz, przy obsadzie 0,3 DJP/ha oraz zmniejszenie stawki płatności w wariancie pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe, ale tylko dla NIEOWOCUJACYCH orzechów włoskich – z 800/650 z?/ha do 160z?/ha. Należy nadmienić, iż pierwsza z proponowanych zmian dotyczy będzie tylko tych rolników, którzy w
roku 2010 przystąpić do programu RS po raz pierwszy. Zmiany w pakiecie Ochrona gleb i wód to zmniejszenie stawki płatności do 60% w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną. Takie ograniczenie wynika z konieczności spełniania niepłatnych wymogów obowiązkowych, czyli m.in. przestrzegania minimalnych norm dobrej kultury rolnej, a jednym z wymogów minimalnych norm (od 1 grudnia 2009 r.), dla gospodarstw położonych na obszarach zagrożonych erozja, jest obowiązek pozostawienia co najmniej 40% gruntów ornych w okresie 1 grudnia do 15 lutego pod okrywa roślinną. Ważną zmianą jest też zakaz łączenia pakietu
Rolnictwo ekologiczne (wariant trwałe użytki zielone) z pakietem Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych. Projekt rozporządzenia:
http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1630&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=13267&ModulePositionId=2312

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…