Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 80 Odsłon

Czystość nasion.

Przekazujemy Państwu niezwykle aktualną lekturę, dotyczącą skutków zanieczyszczenia nasion konwencjonalnych i ekologicznych przez nasiona roślin modyfikowanych genetycznie. Trwa gorący okres, gdy opadły już nieco emocje po uchwaleniu przez Sejm i Senat nowej ustawy o nasiennictwie, dopuszczającej rejestrację odmian genetycznie modyfikowanych roślin i obrót materiałem siewnym, a toczą się konsultacje projektów rozporządzeń Rady Ministrów o zakazie uprawy kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora i przed podpisaniem nowej ustawy o nasiennictwie przez Prezydenta RP.

Publikacja wydana przez IFOAM Grupę EU „Ekonomiczne skutki wprowadzenia znakowania progów przypadkowej obecności organizmów modyfikowanych genetycznie w nasionach konwencjonalnych i ekologicznych” autorstwa Christopha Then (Testbiotech, Niemcy) i Matthiasa Stolze (Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego – FIBL, Szwajcaria) pokazuje korzyści płynące z zachowania czystości nasion, strategie zarządzania ryzykiem, by utrzymać rynek nasion wolny od GMO oraz koszty ponoszone przez producentów ekologicznych, by zapewnić konsumentom czystość produktu. Od wydania oryginału w 2009 r. publikacja nie straciła nic na aktualności, a uzupełnienie streszczenia o bieżące informacje z października br. w Unii Europejskiej i w Polsce wskazuje, że w tej dziedzinie zmiany prawa następują bardzo wolno. Właściwie to dobrze, gdyż mimo lobbingu firm biotechnologicznych, by określić minimalny poziom zanieczyszczenia materiału siewnego przez GMO, które nie są dopuszczone w UE, Komisja nie ustaliła dotychczas takich progów. Oznacza to, że poziom zanieczyszczenia materiału siewnego przez GMO wynosi zero, a nasiona zanieczyszczone GMO muszą być wycofane z rynku. Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie takich progów prowadziłoby do nieodwracalnego i lawinowo postępującego zanieczyszczenia materiału siewnego niedopuszczonym materiałem genetycznie modyfikowanym, gdyż jeden przypadek zanieczyszczenia nasion może nieodwracalnie zanieczyścić cały łańcuch produkcji i rozmnażania roślin. Świadczy o tym chociażby przypadek odpornego na herbicydy lnu Triffid, który uwolniono do środowiska w Kanadzie w 1996 r., mimo kosztownego procesu wycofywania w 2001 r., nabywcy rozprzestrzenili go w 24 krajach świata, w tym znaleziono go również w Polsce, a jeszcze w 2009 r. – w Niemczech, Francji, Szwecji i Wlk. Brytanii. 

Lektura tej publikacji jest pasjonująca i pouczająca, toteż warto prześledzić przypadki nieprzemyślanego, a groźnego w skutkach wprowadzania nowych produktów GMO jak np. pomidor FlavrSavr, a także ich kosztownego wycofywania z obrotu. Warto wiedzieć o  obowiązkach ciążących na producentach ekologicznych, by zapewnić konsumentów, że ich produkty sojowe i kukurydziane są wolne od GMO, gdyż niestety próżno szukać winnego, który poniósłby koszty w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”.

Wydawca – Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego – dziękuje autorom oraz IFOAM Grupie UE za przekazanie praw autorskich, Fundacji Grassroots oraz polskim członkom IFOAM za wsparcie finansowe polskiego wydania.

Z  poważaniem 

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska                  Dorota Metera                        Urszula Sołtysiak

  Prezes Stowarzyszenia                         Prezes Zarządu                Dyrektor Programowy

Forum Rolnictwa Ekologicznego                      BIOEKSPERT  Sp. z o.o.       AgroBioTest Sp. z o.o.

im. Mieczysława Górnego

CZYSTOŚĆ NASION: KOSZTY, KORZYŚCI ORAZ STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W CELU ZACHOWANIA RYNKÓW NASION WOLNYCH OD ROŚLIN GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH >>

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close