Home Aktualności Skarga Greenpeace do Ministra Gospodarki

Skarga Greenpeace do Ministra Gospodarki

0
0
Jan Haverkamp

Jan Haverkamp{multithumb}Greenpeace stwierdza, że nie może w sposób prawidłowy uczestniczyć w procedurze konsultacjispołecznych w takiej formie, w jakiej jest ona obecnie realizowana przez Ministerstwo Gospodarki.Greenpeace stwierdza także, że w ten sposób naruszone zostało prawo wynikające z polskichprzepisów o informacji nt. środowiska i o udziale społeczeństwa w jego ochronie, z unijnejDyrektywy SEA oraz z Konwencji z Aarhus i z Protokołu SEA Konwencji z Espoo.W związku z powyższym Greenpeace apeluje do Ministerstwa Gospodarki o podjęcie krokówumożliwiających przeprowadzenie konsultacji w prawidłowy sposób. Jeżeli tak się nie stanie,Greenpeace użyje instrumentów prawnych dostępnych w prawie polskim i międzynarodowym.

Skarga Greenpeace do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka >>

Uwagi i wnioski – konsultacje spoleczne SEA PPEJ – Jan Haverkamp – >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Debata wyborcza: Jakiej transformacji energetyki i ochrony klimatu potrzebujemy?

Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli największych komitetów wyborczych i partii polityc…