Home Aktualności Regulacja rzek nie ochroni nas przed powodzią

Regulacja rzek nie ochroni nas przed powodzią

Możliwość komentowania Regulacja rzek nie ochroni nas przed powodzią została wyłączona
0

Eksperci krytycznie ocenili projekt rządu i Banku Światowego dot. Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Planowane działania polskiego rządu i Banku Światowego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły nie zmniejszą ryzyka, a nawet mogą spowodować wzrost zagrożenia powodziowego dla Polaków.

Koalicja Ratujmy Rzeki alarmuje: Polski rząd realizuje projekt wsparty ogromną pożyczką z Banku Światowego, który nie popraona powierzchnia użytkowa polderu i jego pojemność są znacznie mniejsze, niż to określają dane przedstawione przez ekspertów rządowych we wniosku do Banku Światowego (PAD) i wynosi tylko 5% deklarowanej wstępnie wartości.

Artur Furdyna, od lat działający na obszarze Delty Odry ichtiolog z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, ekspert KRR, komentuje: – Wg dokumentów planowana modernizacja Międzyodrza nie może znacząco obniżyć wierzchołka fali powodziowej a planowany polder nie będzie miał żadnego wpływu na poprawę ochrony przeciwpowodziowej Szczecina. Międzyodrze może natomiast stracić swoją obecną bardzo ważną funkcję jako naturalny polder przepływowy. Ponadto w swoim projekcie Bank Światowy i rząd nie uwzględnili wpływu modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Faktyczne pogłębienie i poszerzenie toru zwiększy możliwość wpływu wezbranych sztormem wód Morza Bałtyckiego na Zalew Szczeciński i poziom wody w Odrze, co, wobec stałego podnoszenia się poziomu Bałtyku, ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Szczecina i wybrzeży całego Zalewu Szczecińskiego – dodaje Artur Furdyna.

Bank Światowy wspiera koncepcję ochrony przeciwpowodziowej na Odrze Granicznej nazwaną przez krytyczne organizacje pozarządowe i naukowców “rzekomą2. Przewiduje ona regulację Odry poprzez odrestaurowanie i rozbudowę ostróg na całej jej długości dla poprawy pracy lodołamaczy. Wyniki polsko-niemieckich raportów dotyczące tego odcinka Odry dowodzą, że w koncepcji tej nie zostały uwzględnione specyficzne warunki przepływów rzeki, co podważa racjonalność tych działań.

W efekcie pozorne pogłębienie koryta rzeki, nie przyniesie wzrostu głębokości ze względu na podniesioną wysokość naturalnych nierówności piaszczystego dna, więc parametry mające ułatwić pracę lodołamaczom nie ulegną poprawie Jednocześnie zwiększona mobilność osadów dennych istotnie pogorszy stan ekologiczny rzeki – tłumaczy Artur Furdyna.

– Potwierdzają się obawy organizacji pozarządowych, licznej grupy naukowców oraz Partii Zieloni sprzed 2 lat. Uzasadnianie wydawania ponad półtora miliarda złotych koniecznością poprawy pracy lodołamaczy czy modernizacją dobrze funkcjonującego Międzyodrza to pretekst do wydawania środków publicznych na budowę drogi wodnej, a nie na rzeczywistą ochronę przeciwpowodziową – uważa Radosław Gawlik.

– W samym Wrocławiu podjęto już sporo działań przeciwpowodziowych, ale nadal nie możemy czuć się bezpieczni. Pokazuje to m.in. powódź z 2010 r., która wyrządziła duże szkody na Kozanowie. Nie zmieni się to dopóki rząd nie wprowadzi ogólnych rozwiązań, idących w stronę oddawania rzekom ich przestrzeni zalewowych w przemyślany sposób i kompleksowe podejście do rzek i ich zlewni, jak robią to inne kraje UE w zgodzie z Ramową Dyrektywą Wodną, wynikającą z obecnej wiedzy o systemach rzecznych potwierdza Paweł Pomian z Partii Zieloni i Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Na realizację wątpliwego w swych celach projektu szacowanego na kwotę blisko 4,8 mld złotych, rząd polski podpisał w 2015 r. umowę pożyczki z Banku Światowego. Na działania na samej Odrze kwota pożyczki to ponad 1,8 mld złotych3.

Dr Joanna Kubicka, współpracująca z EKO-UNIĄ ekonomistka z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu: – Widzimy dużo lepsze i tańsze alternatywne sposoby poprawy bezpieczeństwa powodziowego. Na podstawie analiz ekspertów sygnalizujemy, że wybrano warianty czysto techniczne, mało optymalne, prawdopodobnie przynoszące więcej szkód i zagrożeń niż pożytku. Przy czym, mówiąc o bezpieczeństwie, mamy na myśli zarówno ludzi i ich dobytek, jak i ekosystemy, których zniszczenie będzie nas wiele kosztować.

Kontakt:

Artur Furdyna, TPRIiG, KRR, tel. 531 402 868

Radosław Gawlik, EKO-UNIA, KRR, tel. 605 037 417, rgawlik@eko.org.pl

Dr Joanna Kubicka , EKO-UNIA, Wyższa Szkoła Handlowa, tel. 605 638 989

Ewa Leś, koordynatorka KRR, tel. 503 414 715, evvales@gmail.com

Paweł Pomian, Partia Zieloni, EKO-UNIA, tel. 668 268 730, ppomian@eko.org.pl

Stanowisko żeglugowe KRR: http://www.ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/stanowiska

Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. Jej cele wyrażone są we wspólnej Deklaracji. W skład Koalicji wchodzi obecnie 63 członków: organizacje pozarządowe, osoby indywidualne, media i przedstawiciele nauki.

www.ratujmyrzeki.pl koalicja@ratujmyrzeki.org.pl

1 „Skuteczność planowanego polderu zalewowego Międzyodrze i koncepcji regulacji cieku na poprawę ochrony przeciwpowodziowej na dolnej Odrze”, maj 2018, Gerstgraser Ingenieurbüro für Renaturierung”

3 Najwyższa Izba Kontroli delegatura we Wrocławiu, LWR.410.002.01.2017 P/17/104, „Wystąpienie pokontrolne

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…