Home Projekt Wyszechradzki Społeczeństwa 4. państw wyszehradzkich na ścieżce zmian dotyczących klimatu oraz energii

Społeczeństwa 4. państw wyszehradzkich na ścieżce zmian dotyczących klimatu oraz energii

Możliwość komentowania Społeczeństwa 4. państw wyszehradzkich na ścieżce zmian dotyczących klimatu oraz energii została wyłączona
0

Mamy zaledwie ok. 10 lat, aby radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a do 2050 roku musimy zapewnić, że gospodarka i społeczeństwa Europy i Świata będą rozwijać się w sposób neutralny pod względem emisji gazów cieplarnianych .Podpisz petycję:

PODPISZ PETYCJE


Rozwój regionalny, środowisko naturalne i turystyka, edukacja i polepszanie regionalnych strategii w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu i zrównoważony rozwój.


Zmiany klimatyczne dotyczą wszystkich krajów na świecie, również tych z regionu V4. Przystosowanie się do zmian przed którymi stoi społeczeństwo europejskie jest wyzwaniem, ale także okazją do wspólnych działań oraz czerpania korzyści, jeśli tylko kraje wdrożą plany adaptacji do zmian klimatu w spójny sposób. Osiągnięcie tego celu wymaga ciągłych działań i zmian w politykach środowiskowych, zarówno w odniesieniu do opracowywania i wdrażania strategii, jak i do realizacji konkretnych działań.

Projekt ten prowadzony będzie wraz z organizacjami z Czech, Słowacji oraz Węgier. Skupi się przede wszystkim na zapewnieniu możliwości przedstawicielom z regionu V4 rozwinięcia współpracy w kierunku kompleksowego podejścia do problemów związanych ze zmianami klimatycznymi wpływającymi na regiony. Działania – m.in. konferencje, seminaria, raporty, kampania medialna – będą stanowiły szansę dla lokalnych przedstawicieli, a także organizacji pozarządowych, pokazania kompleksowego podejścia do działań związanych z adaptacją do zmian klimatu na poziomie krajowym i regionalnym. W ten sposób projekt ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron, wykorzystanie wiedzy fachowej, stworzenie sieci współpracy i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia kwestii zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.
Poprzez realizację działań międzynarodowych zostanie utworzona baza danych zainteresowanych stron. Narzędzia i metody tego projektu zostaną opracowane wspólnie z organizacjami partnerskimi w celu spełnienia regionalnych wymagań oraz stworzenia długoterminowych możliwości aplikacyjnych. Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat wpływu klimatu we wszystkich krajach V4.
Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy na temat transformacji energetycznej oraz ochrony klimatu w krajach V4; ocena obecnego stanu adaptacji do zmian klimatycznych; analiza i ocena poziomu wdrażania dobrych praktyk i pokazanie przykładów w zakresie transformacji energetycznej (OZE, EE, walka ze smogiem, gospodarka niskoemisyjna); zwiększanie świadomości wśród organizacji ekologicznych i społecznych, grup / przedsiębiorstw zajmujących się OZE, EE, przedstawicieli władz lokalnych, mediów oraz obywateli.


Konferencja krajowa 10.01.2018 – Warszawa

10.01.2019 w ramach projektu odbyła się konferencja krajowa w Warszawie, na której przedstawione zostały mini raporty.

„Polityka klimatyczno-energetyczna Polski oraz pozostałych krajów Wyszehradzkich” – Katarzyna Kubiczek

„Możliwości wykorzystania zasobów ludzkich z sektora węglowego – elementy sprawiedliwej transformacji” – dr Joann Kubicka


Warsztaty 17.12.2018

Position of NGOs from the Visegrad countries

Poland, the Czech Republic, Hungary and non-governmental organizations call for ambitious climate protection in the Visegrad countries


Konferencja prasowa 18.12.2018

 

Raporty:

Climate and Energy Policy in Solvakia – 03.12.2018
Analysis of Climate-Energy Polices & Implementation in Hungary – 03.12.2018
Analysis of The Power Industry and Imlementation of Climate Policies in Poland – 03.12.2018
Just Transistion in Czech Republic – 03.12.2018
Analysis of Human Capital and Labour Market in The Coal & Heavy Industry Sector and Shifting Potential to Alternative Sectors in Hungary Focusing ON Baz County – 03.12.2018
Human Capital of The Polish Mining and Energy Sector – 03.12.2018
The Coal Mining Sector Transition in Slovakia – 03.12.2018
Climate Policy Implementation in The Czech Republic – 03.12.2018 

Koordynator projektu:

Katarzyna Kubiczek, e-mail: kkubiczek@eko.org.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez program Grantów Wyszechradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest wspieranie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

http://visegradfund.org/home

Partnerzy projektu:
Magyar Természetvédők Szövetsége – //mtvsz.hu
Hnutí DUHA – http://hnutiduha.cz
Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. – http://skrea.sk

Załaduj więcej... Projekt Wyszechradzki

Zobacz również

EKOPATRIOCI – seria spotkań przedwyborczych

Ekopatrioci wiedzą, że długofalowe i pragmatyczne myślenie o przyszłości kr…