Home Aktualności Kukurydza GMO zakazana przez pyłek

Kukurydza GMO zakazana przez pyłek

0
0

W nawiązaniu do artykułu „Ekolodzy za całkowitym zakazem GMO”, który został zamieszczony 20 kwietnia na naszym portalu, radca ministra rolnictwa Dariusz Mamiński przekazał nam stanowisko  resortu dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy.

Poniżej prezentujemy treść stanowiska:

Działając na rzecz wykluczenia upraw roślin GMO i wykorzystując obowiązujące możliwości prawne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810. 

Projekt ten został przygotowany w oparciu o art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie i w dniu 16 marca 2012 r. skierowany do konsultacji społecznych. Rozporządzenie przewiduje wykluczenie ze stosowania 210 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810 wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W 30 pełnym wydaniu CCA (Dz.U. C 380 A, z dnia 29.12.2011 r.) znajduje się 225 odmian kukurydzy MON 810. Stosowanie 15 z nich zostało już zakazane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z roku 2007. 

Decyzja o podjęciu działań związanych z przygotowaniem tego projektu wynika nie z powodu szkodliwości kukurydzy MON 810, gdyż resort rolnictwa nie dysponuje badaniami, które wskazują na szkodliwość tego produktu lecz z powodu możliwości zanieczyszczeniem genetycznie zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych na terenie Polski i wynikających z tego szkód ekonomicznych dla hodowców pszczół, a co za tym idzie możliwej utraty ich pozycji rynkowej. 

Podstawą formalno-prawną do opracowania rozporządzenia był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C442/09, który określił prawny status pyłku wyprodukowanego z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810 i miodu zawierającego taki pyłek.  

Zgodnie z wyrokiem, produkty takie jak miód i uzupełniające preparaty odżywcze zawierające pyłek pochodzący z roślin genetycznie zmodyfikowanych stanowią w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1829/2003 „żywność […] zawierającą składniki wyprodukowane z GMO”. Kwalifikacja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy obecność pyłku jest zamierzona czy przypadkowa. Dla producentów miodów oznacza to, że każda  partia miodu, która zawiera pyłek pochodzący ze zmodyfikowanej rośliny powinna przejść procedurę autoryzacji zgodną z przepisami Rozporządzenia 1829/2003/WE w sposób analogiczny jaki obowiązuje dla każdego produktu genetycznie zmodyfikowanego, który ma być dopuszczony do obrotu w UE.

Zakończył się etap konsultacji społecznych. Projekt jest jednak ciągle dostępny na stronie BIP MRiRW: http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1415&;LangId=0. 

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych, określony w projektowanym rozporządzeniu, będzie mógł być wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, co wynika z zapisu art. 57 ust. 9 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.

 

Dariusz Mamiński

Radca Ministra

Biuro Prasowe MRiRW

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…