Home Aktualności List do premiera i polskich MEPów z Komisji ENVI został wysłany.

List do premiera i polskich MEPów z Komisji ENVI został wysłany.

0
0
logo OTOP

Aktualnie, stanowiąc zaledwie 0,23% budżetu UE, LIFE udowodnił, że jest wysoce efektywny pod względem kosztów, przynosi wymierne korzyści środowiskowe i społeczne. Wspiera lokalne i regionalne władze w realizacji unijnego prawa i prowadzi do tworzenia miejsc pracy. Wspiera także innowacje i wymianę wiedzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz ocalił poważnie zagrożone wyginięciem zwierzęta i rośliny oraz wzmocnił populacje wielu innych dzikich gatunków. Wydatki na rzecz usług ekosystemowych i miejsc pracy przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia jakości życia obywateli UE. Błędy w przyznawaniu środków, co jest często charakterystyczne dla innych funduszy unijnych, tu nie miały miejsca. Fundusz LIFE jest wspaniałym przykładem unijnej inicjatywy, która przynosi wyraźne wartości dodane dla społeczeństwa. Nadchodząca dekada to czas, gdy będziemy potrzebować większych niż kiedykolwiek inwestycji na rzecz naszych ekosystemów. Wyczerpywanie się zasobów, degradacja ekosystemów, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu będą się nasilać. Decydenci reprezentujący różne sektory muszą połączyć siły i rozpocząć już dziś inwestycję w przyszłość, by zatrzymać proces, który podkopuje fundamenty rozwoju naszego społeczeństwa. Istnieją konkretne dowody na to, że przyszłe koszty nie podjęcia dziś niezbędnych działań będą wielokrotnie przekraczać koszty podjęcia tych działań dziś, czy też koszty aktualnego kryzysu ekonomicznego. LIFE powinien szczególnie inwestować w ekosystemy i różnorodność biologiczną i pokrywać 20% z oszacowanych na 5,8 miliarda euro kosztów zarządzania siecią Natura 2000 we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Pomogłoby to osiągnąć wielorakie korzyści związane z siecią Natura 2000 (np. czysta woda, wpływy z turystyki) rzędu 200-300 miliardów euro rocznie. W obliczu europejskiego kryzysu związanego z zadłużeniem, każda kwota środków publicznych musi być inwestowana właśnie tam, gdzie przyniesie zwielokrotnione korzyści. W związku z powyższym, apelujemy do Państwa abyście podjęli to wyzwanie i podnieśli udział programu LIFE z obecnych 0,23% do co najmniej 1% całkowitego przyszłego budżetu Unii Europejskiej, aby zwiększyć płynące z niego korzyści dla całego społeczeństwa. Można to osiągnąć poprzez niewielkie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi liniami budżetowymi Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Liczymy na Państwa pozytywny odzew.

Z wyrazami szacunku, A Rocha International ANPED – The Northern Alliance for Sustainability Assembly of European Regions (AER) BirdLife Europe Butterfly Conservation Europe CEEweb for Biodiversity Centrum Ochrony Mokradeł Compassion in World Farming Council of European Municipalities and Regions – CEMR EBCD – European Bureau for Conservation and Development ECOTRANS – European Network for Sustainable Tourism Development EEB – European Environmental Bureau EPSU – European Federation of Public Service Unions ERRIN – the European Regions Research and Innovation Network ETUC – European Trade Union Confederation EUROCOMMERCE EUROCOOP – European Community of Consumer Cooperatives Eurosite FACE – Federation of Associations for Hunting and Conservation of the UE FERN FiBL – The Research Institute of Organic Agriculture Switzerland FLO – The Fairtrade Labeling Organizations International FoEE – Friends of Earth Europe Forest of the World Fundacion Felix Rodrigues de la Fuente Fundacion Naturaleza y Hombre Fundacja Ekorozwoju Fundacja Greenmind GFN – Global Footprint Network ICLEI – Local Governments for Sustainability European Office Instytut na rzecz Ekorozwoju International Council for Game and Wildlife Conservation Italian Association for Local Agenda 21 Just Forests Ireland Klub Przyrodników Komitet Ochrony Orłów MEDASSET – Mediterranean Association to Save the Sea Turtles MSC – Marine Stewardship Council Natura International NECSTour – Network of European Region for Sustainable and Competitive Tourism OCEANA Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków PEFC Council Plantlife/Planta Europa Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Ptaki Polskie REVES – European Network of Cities and Regions in Social Economy Slow Food International Society for Conservation Biology – Europe section SOTAO Społeczny Instytut Ekologiczny SSC – IUCN Species Survival Commission Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” SWAN&Man – Save-Wild-Atmosphere-Nature and Man UBC – Union of the Baltic Cities UECBV – The European Livestock and Meat Trading Union WCPA – World Commission on Protected Areas WWF Polska WWF World Wide Fund for Nature WYSE Travel Confederation Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Bruksela, 3 września 2012]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…