Home Aktualności List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii

List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii

Możliwość komentowania List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii została wyłączona
0

19.12.2019 Warszawa, komunikat prasowy Instytutu Spraw Obywatelskich

Polscy naukowcy apelują w liście otwartym do Rządu i Parlamentu o ograniczenie wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii. Nieracjonalne wykorzystanie tego surowca nie tylko nie sprzyja ochronie klimatu, ale może powodować skutek wręcz odwrotny. Wykorzystanie biomasy leśnej może wywoływać również inne skutki negatywne – podkreślają naukowcy podpisani pod listem.

Opublikowany dziś list koncentruje się na problemie wykorzystania lasów w produkcji energii. „Bioenergia z biomasy leśnej przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa.” – czytamy we wstępie listu. Bioenergia to energia, głównie elektryczna i cieplna, uzyskana ze spalania materiałów biologicznych, np. drewna. Tymczasem „spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i wpływa na zmiany klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów.” – czytamy dalej w liście.

„Naukowe dowody pokazują wyraźnie, że zerowy bilans emisji CO2 z biomasy nie może być zakładany z góry. Dopóki cały ślad węglowy pochodzący z wykorzystywania biomasy nie zostanie uwzględniony w obliczeniach, nie można zagwarantować realnej i efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.” – opisują autorzy listu kontrowersje związane z wykorzystaniem energii z biomasy leśnej w walce z katastrofą klimatyczną oraz traktowaniem jej jako neutralnej pod względem emisji CO2.

Lasy pełnią niezwykle ważną rolę w procesie łagodzenia zmian klimatu i są dla nas niezbędnym narzędziem w dobie katastrofy klimatycznej. Kryzys klimatyczny i środowiskowy będzie tym silniej nas dotykał, im mniej skutecznie będziemy chronić różnorodność biologiczną. Tym skuteczniejsza będzie nasza „walka” z kryzysem, im lepiej będziemy sobie radzić z ochroną przyrody na planecie. W obliczu planetarnego kryzysu każde działanie uszczuplające zasoby przyrodnicze, ilość biomasy w przyrodzie, jest przeciwskuteczne i nierozumne.” – komentuje list prof. dr hab. Piotr Skubała, z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii” jest także apelem do władz o weryfikację założeń „Polityki energetycznej państwa” i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu”. Naukowcy zwracają się o:

– wprowadzenie górnego pułapu dla wykorzystywania biomasy do produkcji energii na poziomie, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie (ustalonego na podstawie maksymalnego zrównoważonego potencjału krajowej podaży biomasy, uwzględniającego konkurencyjne zastosowania w innych sektorach);

– zapewnienie optymalnego i wydajnego systemu wykorzystywania źródeł biomasy, zgodnego z zasadą kaskadowego wykorzystywania;

– zapewnienie, że na skalę przemysłową w celach energetycznych wykorzystywana będzie tylko biomasa leśna odpadowa;

– włączenie poprawnego rozliczania śladu węglowego z biomasy;

– przedstawienie kompleksowych i wiążących kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Bioenergia, która miała być ekologiczną alternatywą dla węgla, stała się pułapką, z której coraz trudniej uciec. Czy próbując odchodzić od stosowania paliw kopalnych, powinniśmy dosłownie „puszczać z dymem” środki finansowe, które moglibyśmy zainwestować w zrównoważone, niskoemisyjne źródła energii, takie jak energia wiatru i słońca? Dla nas to pytanie retoryczne.” – komentuje Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.

W podsumowaniu listu czytamy, że „bioenergia z drewna nie jest dobrym rozwiązaniem problemu zmian klimatu – nie jest to energia wolna od emisji dwutlenku węgla, może wręcz prowadzić do jego emisji większej nawet niż z paliw kopalnych. Rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych na świecie jest ochrona i odbudowa lasów, a nie ich spalanie.”

List powstał z inicjatywy Instytutu Spraw Obywatelskich, który od kilku lat zajmuje się tematem bioenergii i jej zrównoważonego wykorzystywania. List podpisali naukowcy – specjaliści zajmujący się środowiskiem i klimatem z najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych z całej Polski.

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pozarządową działającą od 2004 roku na rzecz dobra wspólnego – ochrony praw obywateli, środowiska i klimatu.

KONIEC

Więcej informacji o bioenergii:

– na stronach Instytutu: tag bioenergia – inicjatywa Instytutu „Rewolucja energetyczna

– np.: jak odpowiada świat nauki na pytanie „Czy wykorzystanie bioenergii zmniejsza emisje gazów cieplarnianych (GHG)?”

Kontakt dla mediów:
Paulina Lota, paulina.lota@inspro.org.pl, tel. +48 506 484 387
Piotr Skubisz, piotr.skubisz@inspro.org.pl, tel. +48 519 300 635

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…