Home Aktualności Ocalmy nasze lasy przed masakrą!

Ocalmy nasze lasy przed masakrą!

Możliwość komentowania Ocalmy nasze lasy przed masakrą! została wyłączona
0
wycinki nadleśnictwo oława kotowice

W poniedziałek w lesie Siechnicko-Kotowickim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwo Oława, w którym brali udział mieszkańcy gminy Siechnice, przyrodnicy i aktywiści (Rodzice dla klimatu – Parents for Future PL, FOTA4Climate, EKO-UNIA), pojawił się również doktor Robert Maślak i przedstawiciele Gmina Siechnice. Celem spotkania była rozmowa na temat przyszłości lasów podlegających pod Nadleśnictwo Oława, przedstawienie naszych odczuć i oczekiwań.

Argumenty społeczeństwa przedstawiane były w sposób merytoryczny dzięki wsparciu przyrodników, w tym posiadającego szeroką wiedzę w tematyce gospodarki leśnej i ekologii lasu Pawła Kisiela, Las Siechnicko-Kotowicki jest cennym przyrodniczo kompleksem leśnym podlegającym pod Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry.

Leśnicy opowiedzieli nam gdzie i dlaczego planują prowadzić wycinki drzew oraz oglądali z nami miejsca, gdzie do wycinek już doszło. Prowadzony na tym terenie sposób gospodarki leśnej zupełnie nas nie satysfakcjonuje. Drzewostany powyżej 120 lat powinny w całości zostać wykluczone z wycinek, a lasy grądowe i łęgowe znajdujące się na obszarze Natura 2000 powinny w całości zostać uznane za lasy referencyjne. Niestety w tej kwestii nasze poglądy są rozbieżne z poglądami Nadleśnictwa.

Poważne wątpliwości budzi też między innymi fakt, że we fragmentach, gdzie prowadzone były wycinki starodrzewia, pozostawiono tak niewiele drzew biocenotycznych. W tak starym drzewostanie liściastym drzew dziuplastych z pewnością było zdecydowanie więcej, co widać nawet na przykładzie okolicznych drzew, które w dziuple obfitują.

Warto zwrócić też uwagę, że całkowite usunięcie drzewostanu ułatwia wkroczenie gatunków inwazyjnych takich jak na przykład nawłoć późna, co doprowadza do wyparcia roślin runa leśnego charakterysycznych dla lasów grądowych. Oglądaliśmy jedno z takich miejsc – pośród zawilców gajowych i ziarnopłonów, widać było młodą nawłoć. I choć nie wątpimy, że części wycinek nie da się uniknąć, to jednak w większości przypadków nie można się zgodzić z tym, że prowadzone wycinki, a także przeoranie gleby (które widać na niektórych ze zdjęć), są działaniami, które nie wpłyną negatywnie na stan zachowania Grądów Odrzańskich.

Wydaje nam się, że mimo racjonalnych argumentów przedstawionych przede wszystkim przez przyrodnika Pawła Kisiela, leśników nie udało nam się przekonać do naszych racji.

W maju będziemy brać udział w spotkaniu dotyczącym Planu Urządzania Lasu na najbliższe lata. Plan ten jest w fazie projektu i wchodzić ma w życie od przyszłego roku. Spotkanie to, będzie kolejną okazją do rozmów i przekonywania leśników o tym, że gospodarka leśna w obszarach tak przyrodniczo cennych jak Natura 2000 Grądy Odrzańskie, musi się zmienić, powierzchnię lasów referencyjnych należy powiększyć, jak również zaplanować miejsce dla lasów społecznych, gdzie celem nadrzędnym będzie ochrona walorów przyrodniczych dla obywateli, a nie gospodarka leśna.

Powstała również grupa facebookowa Las Kotowicki, na której będziemy dyskutować o sytuacji lasów w Nadleśnictwie Oława, planować dalsze działania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrodniczo cennych obszarów w Nadleśnictwie, jak również osoby mogące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w ochronie lasów.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…