Home Aktualności Opinia PAN z 17.10 na temat wydobycia gazu łupkowego

Opinia PAN z 17.10 na temat wydobycia gazu łupkowego

0
0

Ciekawy Komunikat PAN, choć jednoznaczna  opinia na temat nieuzasadnionych obaw dotyczacych zagrożenia  środowiska przy metodzie szczelinowanie hydraulicznego wydaje sie mocno tendencyjna. (R. Gawlik)

Komunikat Polskiej Akademii Nauk W SPRAWIE „GAZU ŁUPKOWEGO”

W związku z rozbudzonymi przez polityków i media, a nieuzasadnionymi na tym etapie poznania, nadziejami na duże korzyści związane z eksploatacją „gazu łupkowego” (gazu z łupków gazonośnych) zwracamy uwagę, że: 

1.    W Polsce dotychczas nie udokumentowano złóż „gazu łupkowego”. Oczekiwania dużych korzyści z ich eksploatacji sana razie bezpodstawne i przedwczesne. 

2.    W przedstawianych ekspertyzach i opiniach szacowane są tylko przewidywane zasoby gazu łupkowego, domniemane, których występowanie w podawanych ilościach jest możliwe, ale nie jest potwierdzone. Stanowią one jedynie zachętę do podejmowania prac poszukiwawczych, natomiast nie mogą być podstawą dla oceny ich rzeczywistego gospodarczego znaczenia, dopóki wyniki tych prac nie potwierdzą ich występowania przez udokumentowanie zasobów. 

3.    Szacowane są przewidywane zasoby wydobywalne gazu, to jest takie, które fizycznie są możliwe do wydzielenia ze skały gazonośnej, natomiast brakuje na razie jakichkolwiek podstaw dla oszacowania zasobów przemysłowych, to jest takich, których wydobycie może być możliwe w sposób ekonomicznie uzasadniony. 

4.    Błędnie i w sposób mylący przedstawiane są porównania przewidywanych zasobów gazu łupkowego w stosunku do już udokumentowanych zasobów ze złóż konwencjonalnych. Przewidywane, perspektywiczne zasoby gazu w złożach konwencjonalnych szacowane z podobną wiarygodnością jak gazu łupkowego według danych PIG-PIB wynoszą 1726,9 mld m3, natomiast gazu łupkowego szacowane są w ilości 346 – 768 mld m3, to jest są około 2,5 – 5 razy mniejsze. 

5.    Dotychczasowy sposób poszukiwań „gazu łupkowego” z powodu rozproszenia ich wyników nie stwarza możliwości udokumentowania jego złóż, zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego. W związku z tym niezbędna jest modyfikacja odpowiednich przepisów prawa geologicznego i górniczego i dostosowanie ich do specyfiki poszukiwań i badań złóż „gazu łupkowego”. Równocześnie zwracamy uwagę, że tworzenie odrębnych aktów prawnych dla „gazu łupkowego” nie jest wskazane gdyż powiększałoby i tak duży obecnie chaos prawny. 

6.    Eksploatacja gazu łupkowego wiąże się z koniecznością zajęcia terenu dla prowadzenia prac wydobywczych za pomocą wielu otworów (dla utrzymania odpowiedniego, stałego poziomu produkcji). Spotykać się to będzie z oporem społeczności lokalnych, podobnie jak w przypadku eksploatacji odkrywkowej. Obawy odnośnie zagrożenia środowiska, które mogłyby być związane z zabiegami szczelinowania są w tym przypadku nieuzasadnione i motywowane niewiedzą natomiast istotne znaczenie mogą mieć zmiany krajobrazowe i ograniczenia możliwości wydobywania gazu łupkowego przez wymagania ochrony krajobrazu i sieci Natura 2000. 

W imieniu Komitetu

PRZEWODNICZĄCY Komitetu Zrównoważonej Gospodarki

Prof.dr hab. Marek Nieć, 17.10.12 r.

 

 http://www.min-pan.krakow.pl/Komitet/2012/opinia%20w%20sprawie%20gazu_17.10.firm.pdf 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…