Home Aktualności Organizacje pozarządowe i rybacy wspólnie apelują o zrównoważone rybołówstwo

Organizacje pozarządowe i rybacy wspólnie apelują o zrównoważone rybołówstwo

0
0
ocean2012

ocean2012Skala ma znaczenie, ale liczy się jakość – organizacje pozarządowe i rybacy wspólnie apelują o zrównoważone rybołówstwo. 

 

Wczoraj 10 października, rybacy przybrzeżni i członkowie organizacji pozarządowych przekazali na ręce przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Rady UE deklarację wzywającą do zapewnienia zrównoważonego europejskiego rybołówstwa, w drodze reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Deklaracja została wręczona przed zaplanowanym na dzisiaj w Europarlamencie wysłuchaniem publicznym na temat „Społeczno – gospodarczej rentowności i połowów przybrzeżnych na małą skalę w UE w kontekście reformy WPRyb”.

150 różnego typu instytucji, w tym organizacje pozarządowe i rybackie, z 17 państw członkowskich podpisało deklarację o wpływie proponowanej reformy WPRyb na rybołówstwo przybrzeżne. Większość rybaków z terenu UE prowadzi przybrzeżną działalność i często pracuje w sposób tradycyjny, stosując sezonowo zróżnicowane metody połowowe o stosunkowo niskim oddziaływaniu na środowisko morskie, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przybrzeżnej i regionalnej gospodarki. „Nowa WPRyb musi położyć kres przełowieniu i musi nagradzać, w formie preferencyjnego dostępu do praw połowowych tych rybaków, którzy prowadzą swoje połowy

w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym i społecznym” mówi Justyna Niewolewska
z Fundacji Nasza Ziemia – koordynator OCEAN2012 w Polsce. „Rybacy przybrzeżni budują społeczną, gospodarczą i kulturową wartość niezliczonych nadmorskich społeczności, a więc muszą znaleźć się w sercu zreformowanej WPRyb”.

Deklaracja wzywa europarlamentarzystów do przyjęcia WPRyb, która:

 1. Zapewni preferencyjny dostęp do zasobów rybnych tym rybakom, którzy prowadzą swoje połowy w najbardziej zrównoważony sposób pod względem ekologicznym i społecznym (jak zostało
  to zdefiniowane w raporcie Parlamentu Europejskiego, stanowiącym odpowiedź na Zieloną Księgę dotyczącą reformy WPRyb).
 2. Nie narzuci państwom członkowskim systemu zbywalnych koncesji połowowych, ale zapewni zestaw różnorodnych narzędzi do zarządzania prawami połowowymi.
 3. Zawierać będzie konkretne terminy opracowania i przyjęcia planów wieloletnich (odnoszących się do zarządzania stadami i gatunkami ryb)
 4. Ustanowi wyraźne protokoły, w celu unikania konfliktów między różnymi użytkownikami prowadzącymi działalność na tych samych łowiskach.

„Komisja Europejska przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat zniknie 60 procent miejsc pracy w rybołówstwie” dodaje Justyna Niewolewska. „Jeżeli nic się nie zmieni, większość tych miejsc pracy zniknie właśnie w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego. Przedstawiciele organizacji podpisanych pod deklaracją przyjechali do Brukseli, żeby przekonać decydentów, że mogą i powinni wybrać taką WPRyb, która zapewni społecznie i ekologicznie zrównoważone rybołówstwo”

W celu uzyskania bliższych informacji, w tym listy 150 sygnatariuszy przekazanej deklaracji prosimy o kontakt
z Justyną Niewolewską 22 6228118, koordynatorem działań kolacji OCEAN 2012 w Polsce. Na dodatkowe pytania odnośnie spotkania w Brukseli odpowiada również Mike Walker, z organizacji PEW Environment Group + 32 476 622575.

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją
ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu www.OCEAN2012.eu/qualitycounts

Polskimi członkami OCEAN2012 są:

 • Fundacja Nasza Ziemia
 • Klub Gaja
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Fundacja ‘Sprzątanie Świata – Polska’
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy
 • Fundacja ‘Z Naszej Strony’
 • Polski Klub Ekologiczny
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…