Pracownia Miast. Relacja

Chcemy mocno naciskac władze miasta na radykalniejsze kroki w ochronie powietrza, oparte o wnioski z ekspertyzy prof Zwoździaka.