Home Aktualności Radni nadgorliwi i przeciwni referendalnej woli mieszkańców

Radni nadgorliwi i przeciwni referendalnej woli mieszkańców

0
0

Finansowanie studium zagospodarowania przestrzennego w gminie Brody. W opublikowanym w Gazecie Regionalnej artykule >> na temat proponowanych zmian w budżecie gminy Brody znajduje się kilka stwierdzeń, które można uzupełnić lub sprostować.

Po pierwsze, art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (dalej jako pgg) (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 ze zm.) wymaga udokumentowania złóż kopalin występujących na terenie objętym studium. Takie było założenie pierwszej propozycji studium z czerwca 2012 >>, przyjętej przez Radę Gminy Brody.

Natomiast, przegłosowana w marcu 2013 przez Radę uchwała w sprawie zmiany studium >>, idzie daleko ponad wymagania pgg. Na drugiej stronie uzasadnienia, już w pierwszym punkcie, ujawniony jest cel zmian czyli wprowadzenie do studium wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Jest to działanie Rady, nie tylko wychodzące poza wymagania ustawy prawo geologiczne i górnicze, ale także sprzeciwiające się woli mieszkańców wyrażonej w referendum z 2009 roku.

Po drugie, jeśli byśmy przyjęli, iż wprowadzona do studium inwestycja, polegająca na wydobyciu węgla brunatnego metoda odkrywkową, jest inwestycją celu publicznego, to stosownie do postanowień art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.): „Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet województwa albo budżet powiatu.”, co oznacza, że w podobnym, przypadku, studium powinno zostać sfinansowane w całości ze środków publicznych. Nie jest zatem możliwe dotowanie studium przez inwestora. 

Regulacja ta miała prawdopodobnie w zamyśle ustawodawcy stanowić gwarant niezawisłości władz lokalnych od ewentualnego lobbingu przemysłowego.

Nie jest także właściwym rozwiązaniem, z punktu widzenia potrzeb mieszkańców, dokonywanie cięć w budżecie gminy, by przeznaczyć, je wbrew ich woli, na proces wspierający budowę kopalni przez prywatnego inwestora.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…