Międzynarodowa Koalicja „RT-ON”

Od 2010 roku w Polsce działa Ogólnopolska Koalicjarton-logo „Rozwój TAK-Odkrywki NIE” zrzeszająca lokalne społeczności, samorządy gmin (na których terenie znajdują się lub są planowane kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego), a także liczne organizacje pozarządowe zajmujące się tematem węgla oraz pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej. Koalicja ma na swoim koncie wiele sukcesów takich jak nominacja do prestiżowej serbskiej nagrody „Charter award for civil bravery – Dragoljub Stosic 2012″, czy skuteczne powstrzymywanie budowy nowej kopalni odkrywkowej Gubin-Brody, kopalni w Wielkopolsce oraz innych na terenie całego kraju.

W wielu krajach europejskich, tak jak w Polsce, rola węgla w gospodarce jest wciąż bardzo duża. Kopalnie odkrywkowe oraz elektrownie węglowe są jednak coraz bardziej przestarzałymi źródłami energii. Ich budowa jest dzis sprzeczna z wymogami ochrony klimatu oraz nowoczesnym trendem transformacji energetycznej istniejącym w Europie i poza nią.  Większość krajów rozwiniętych już teraz promuje nowe technologie, a będzie to coraz bardziej aktualne w kolejnych latach – oszczędzanie energii i efektywność energetyczna oraz rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej. Bardzo wątpliwe są także ekonomiczne korzyści wydobywania węgla brunatnego, które nie obejmują kosztów zewnętrznych takich jak zdrowotne, środowiskowe czy klimatyczne.

Głównym celem projektu jest więc rozpoznanie możliwości rozszerzenia działań Ogólnopolskiej „Koalicji Rozwój TAK–Odkrywki NIE” na arenę międzynarodową i zawiązanie międzynarodowej koalicji.  Koalicja będzie opierać się na współpracy wybranych państw, wymianie doświadczeń organizacji oraz wspólnych działaniach związanych ze sprzeciwem wobac budowy nowych inwestycji oraz z istniejącymi już kopalniami odkrywkowymi węgla brunatnego. Współpraca ma na celu zmniejszenie uzależnienia od węgla w gospodarkach wybranych państw, a także ich zrównoważnony rozwój  oraz ochronę klimatu.

odkrywka