Home Aktualności Shadow List 2010

Shadow List 2010

0
0

Po Bilateralnym Seminarium Biogeograficznym, jakie odbyło się w Warszawie w marcu b.r., Klub Przyrodników i PTOP „Salamandra” przekazały Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Komisji Europejskiej listę obszarów niezbędnych do uzupełnienia sieci obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce – tj. Shadow List’ 2010.

Lista zawiera:
1.obszary wymagane w związku z konkluzjami INSUFFICIENT MODERATE Seminarium Biogeograficznego (wymienione z nazwy w konkluzjach Seminarium jako niezbędne do dodania),
2.obszary, które naszym zdaniem są niezbędne dla realizacji konkluzji SCIENTIFIC RESERVE Seminarium Biogeograficznego  wymagające uszczególowienia badań)
3.korekty granic obszarów, które nie są wprawdzie znaczące z punktu widzenia ujęcia krajowych zasobów siedlisk i gatunków mających znaczenie dla wspólnoty i nie wynikają z konkluzji Seminarium Biogeograficznego, ale które zostały wypracowane w wyniku szczegółowych analiz i uzgodnień, dokonanych w ramach projektów finansowanych w latach 2003-2009 ze środków Unii Europejskiej: w naszej ocenie ich realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia zakładanej efektywności tych projektów.
Zdaniem organizacji załączona lista tworzy obecnie listę „potencjalnych obszarów Natura 2000”
Shadow List’ 2010 (w tym mapka obszarów oraz wektor ich granic) jest udostępniona na:
http://kp.org.pl/n2k/
http://salamandra.org.pl/component/content/article/35-natura2000/374-natura-
2000-w-polsce-shadow-list-2010.html?directory=

Nowe obszary, które należy dodać do sieci Natura 2000 to:
Bezlist k. Gniewowa
Białowodzka Góra
Bory  Chrobotkowe w Nadleśnictwie Grodziec
Ciechanowskie Grądy
Dąbrowskie Łąki
Dębice
Dębowa Góra K. Mławy
Dolina Budkowiczanki
Dolina Słupi
Dolina Tocznej
Drzewiczka z Opocznianką
Jata
Jezioro Księże k. Lipusza
Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
Jodłowice
Jodły Międzyborskie
Jodły Sycowskie
Krośnieńska Dolina Odry
Lemańskie Jodły
Łąki w Jaworznie
Łąki w Sławkowie
Łąki w Śliwie
Mokradła Miłowisko-Mieszkowskie
Murawy na Poligonie Orzysz
Orzyc z Węgierką
Ostoja Orłowsko-Redłowska
Rynna Jezior Torzymskich
Sasanki w Kolimagach
Torfowiska Nad Prosną
Ujście Nysy i Stobrawy
Uroczyska Puszczy Sandomierskiej
Wydmy Kotliny Toruńskiej
Źródliska Wzgórz Sokólskich Istniejące obszary Natura 2000 wymagające powiekszenia, to:
Dobromierz
Dolina Iny koło Recza
Dolina Kamiennej
Dolina Środkowego Wieprza
Dolna Odra
Kamionki
Kumów Majoracki
Kwiatówka
Na Policy
Ostoja Czarnorzecka
Ostoja Nadbużańska
Ostoja Nadwarciańska
Ostoja Nidziańska
Ostoja Przemęcka
Ostoja Słowińska
Ostoja Wierzejska
Ujście Ilanki
Uroczyska Puszczy Drawskiej
Wzgórza Kunowskie
Zatoka Pucka i Półwysep Helski
Żmudź
Żurawce
Źródło: Klub Przyrodników
]]>