Home Aktualności Sprzeciw wobec uchwały Nr 9 o alokacji 10,2 mln Euro z programów rolno-środowiskowych na zalesianie.

Sprzeciw wobec uchwały Nr 9 o alokacji 10,2 mln Euro z programów rolno-środowiskowych na zalesianie.

0
0

Wrocław 6.08.2007r


Pan
Henryk Kowalczyk
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
Przewodniczący Zespołu-Komitetu Monitorującego PROW na lata 2004-2006 Fax: 0 22 623 25 70
E- mail: Henryk.Kowalczyk@minrol.gov.pl
Sprzeciw wobec uchwały Nr 9 o alokacji 10,2 mln Euro z programów rolno-środowiskowych na zalesianie.

Nie wyrażam zgody na przyjęcie w/w alokacji w trybie obiegowym. Nie wykluczając konieczności przyjęcia w/w uchwały proszę o dyskusję na najbliższym posiedzeniu Zespołu- KM PROW. Uzasadnienie: W latach 2004-2007 miały miejsce przypadki zalesień użytków zielonych (łąk i pastwisk) cennych przyrodniczo, będących min siedliskami Natura 2000. Jest to złamanie prawa  polskiego i europejskiego. Przed podjęciem decyzji proszę o  dodatkowe informacje dla Zespołu KM- PROW, które  byłyby odpowiedzią na następujące pytania: 1. Jaka część obszarów i środków w latach 2004-2007 została wydana na na zalesienia łąk, w szczególności na zalesienia wiosenne 2007r, które  mają być pokryte alokacją 10,2 mln Euro ? 2.  Jak Ministerstwo rozwiązało sprawę szkodliwych zalesień  wprowadzonych na obszarze Natura 2000 Warmińskie Bociany  oraz czy  zwrócono nieprawidłowo wydane środki, czy i kiedy te zalesienia będą usunięte i na czyj koszt  ? 3. Czy odrobiono lekcję nauki na błędach ( szkolenia, rozesłanie stanowiska resortu, itp) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi podmiotami biorącymi udział w procedurze zalesień (nadleśnictwa, powiaty, rolnicy) także w innych rejonach kraju ? 4. Czy jesteśmy zabezpieczeni przed zalesieniami siedlisk Natura 2000- dotyczy to obszarów wyznaczonych przez Ministra Środowiska i  nie wyznaczonych, a stanowiących cenne siedliska łąkowe podlegające Dyrektywie Ptasiej i Siedliskowej- w nowym PROW 2007-13 po minięciu obecnego okresu wnioskowania o zalesiania gruntów ornych?
a w szczególności: 4a. Czy na obszarach chronionych ma być  konieczne poświadczenie- zgoda- konserwatora przyrody – dlaczego to nie jest napisane w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru wniosków na zalesienia w nowym PROW 2007-13? 4b. Czy resort w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska może zobowiązać nadleśniczego sporządzającego plan zalesienia do wzięcia w tym planie pod uwagę walorów przyrodniczych,  w tym do oceny czy nie występują gatunki chronione ani chronione siedlisko przyrodnicze ? Takie rozwiązanie w opinii organizacji przyrodniczych stanowiłaby praktyczne zabezpieczenie przez zalesieniami przynoszącymi szkody w bioróżnorodności naszego kraju. Wcześniejsza odpowiedź pisemna na powyższe pytania skierowana do członków Zespołu- KM przed posiedzeniem plenarnym KM, która rozwiała by powyższe wątpliwości, ułatwiłaby bardzo podjęcie optymalnej decyzji przez Zespół-KM PROW  w tej sprawie. Jednocześnie uchroniłaby nas od błędów w przyszłych zalesieniach, działaniu niewątpliwie pożądanym. Z poważaniem Radosław Gawlik
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
członek Zespołu-Komitetu Monitorującego PROW na lata 2004-2006
reprezentant organizacji proekologicznych]]>