Sytuacja w Bułgarii

Informacje ogólne

Górnictwo jest niezwykle ważną i jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu w Bułgarii w ciągu ostatnich kilku lat. Cena rynkowa energii elektrycznej wytwarzanej z węgla jest stosunkowo niska, nie obejmuje ona jednak szkód środowiskowych oraz zdrowotnych (tj. kosztów zewnętrznych), zarówno w odniesieniu do pracowników sektora węglowego, jak i w odniesieniu do regionów znajdujących się wokół dużych elektrowni węglowych. W 2009 roku roczne koszty opieki zdrowotnej związane z zanieczyszczeniem powietrza (spowodowane działalnością bułgarskich elektrowni cieplnych) wyniosły 4,63 mld EUR. W podejmowanych przez państwo decyzjach dotyczących sektora energetycznego brak jest przejrzystości, a publiczny dostęp do informacji o energetyce jest trudny, a czasem nawet niemożliwy.
W Bułgarii w sektorze węglowym zatrudnionych jest około 13 000 osób. Nie ma informacji o dokładnej liczbie osób zatrudnionych w energetyce opartej na węglu, jednak istnieją dane pokazujące, że około 16 000 osób pracuje przy produkcji energii elektrycznej opartej na różnych źródłach.

Wydobycie w 2010 roku węgla brunatnego osiągnęło poziom 29 mln ton i pozwoliło na wyprodukowanie 36% energii elektrycznej kraju. Rozpoznane złoża węgla brunatnego wynoszą około 2,5 mld ton i znajdują się głównie w regionie Stara Zagora w południowej części kraju, ale także w zachodniej i centralnej części Bułgarii.

mapa-bulgaria
Według Ministerstwa Gospodarki Bułgarii, węgiel brunatny (lignit) prawie całkowicie wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (97,4%). Reszta zużywana jest do produkcji brykietów (1,4%), na potrzeby własne oraz innych użytkowników (0,7%), podczas gdy do ogrzewania domowego zużywa się tylko 0,5% wyprodukowanego węgla.

Odnawialne źródła energii (OZE)

W Bułgarii istnieje system taryf gwarantowanych na OZE, niestety opinia publiczna wypowiada się dziś negatywnie na ich temat. Ustawa o odnawialnych źródłach energii została źle przygotowana. Niektóre grupy osób (w tym także firmy) wzbogaciły się nadmiernie wykorzystując bardzo wysokie taryfy gwarantowane. OZE obarczono też za wzrost cen energii. Ten – określany mianem korupcyjnego – start ustawy o OZE zablokował rozwój energetyki prosumenckiej i rozproszonej.

Kopalnie odkrywkowe i elektrownie

Wydobycie węgla brunatnego w Bułgarii prowadzi się głównie w kopalniach odkrywkowych. Większość tych kopalni należy do koncernu energetycznego Mini Maritsa Iztok Ead i wydobywa 96,2% węgla w kraju. Całkowity obszar jaki zajmują te kopalnie wynosi 240 km2. Inni producenci węgla brunatnego to kopalnie Beli Breg (1,7%), kopalnie Stanyantsi (1,7%) i kopalnie Chukurovo (0,5%).

wykres-bulgaria
Oprócz tego, że Mini Maritsa Iztok Ead posiada największy obiekt górniczy w Europie Południowo-Wschodniej, jest także największym bułgarskim pracodawcą. Firma ta posiada kilka elektrowni. Największa z nich to Maritsa East 2 o mocy 1600 MW, która znajduje się w pobliżu miasta Radnevo i jest jednocześnie największą elektrownią cieplną na Półwyspie Bałkańskim. Elektrownia zużywa lignit , który pozyskuje lokalnie w koplniach Maritsa East Mines JSC. Według Ministerstwa Gospodarki i Energetyki, osiem bloków tej elektrowni posiada filtry do wychwytywania tlenków siarki o wydajności powyżej 94%, wydłużając żywotność sprzętu o 25 lat.
Drugą co do wielkości elektrownią cieplna na Półwyspie Bałkańskim jest Varna, z zainstalowaną mocą 1260 MW. Varna posiada sześć mono-bloków o mocy 210 MW każdy. Elektrownia jest w 100% własnością koncernu CEZ (Czechy).