Home Aktualności Wójt Gminy Lubin w Sejmie RP

Wójt Gminy Lubin w Sejmie RP

0
0
Wojt Gminy_Lubin_w_Sejmie_RP_1

Irena Rogowska – Wójt Gminy Lubin, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji  „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” oraz Społecznego Komitetu „Stop Odkrywce”  na zaproszenie  poseł  Elżbiety Witek (OKW nr 1- Legnica) wzięła udział  w konferencji „Samorząd terytorialny w Polsce – problemy i zagrożenia”.

Konferencja odbyła się 10 stycznia 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP,  jej organizatorem był Klub  Parlamentarny PiS.

 W trakcie dyskusji Wójt Irena Rogowska przedstawiła kilkusetosobowemu gronu samorządowców  z całej Polski oraz licznej  reprezentacji posłów  największego  klubu opozycji parlamentarnej główne bolączki jednostek samorządu terytorialnego w oparciu
o doświadczenia  gminy wiejskiej Lubin, na którą tak jak na inne samorządy nakładane są coraz to nowe zadania bez zabezpieczenia dodatkowych środków.  Wójt Gminy Lubin jako przykład daleko idącej nieodpowiedzialności przywołała najnowsze rządowe plany dodatkowego obciążenia podatkowego największego pracodawcy woj. dolnośląskiego  jakim jest KGMH Polska Miedź  S.A. 

   Nadmierne obciążenie Spółki podatkiem od wydobycia niektórych kopalin skutkować może nie tyko wysokim ryzykiem generowania przez nią niekorzystnych wyników finansowych, drastyczną redukcją zatrudnienia czy ograniczeniem działalności do wyłącznie uzasadnionej ekonomicznie ale też właśnie, czego zupełnie nie wzięto pod uwagę,  kolejnym już zmniejszeniem dochodów samorządów lokalnych w tym
w szczególności z tytułu podatków od osób  fizycznych,  prawnych i od nieruchomości.

 Jako niezwykle istotny problem  Wójt Gminy Lubin podniosła brak dialogu społecznego pomiędzy Rządem, a mieszkańcami gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego oraz nieuszanowania przez władze państwowe werdyktu społecznego jakim był wynik referendów z 2009 r.

 Mieszkańcy gmin: Lubin, Kunice, Ruja, Miłkowice, Ścinawa i Prochowice (woj. dolnośląskie) oraz Gubin i Brody (woj. lubuskie) wypowiedzieli się wówczas w ważnych
i prawomocnych referendach przeciw planom budowy kopalń węgla brunatnego metodą odkrywkową , głosując na Nie. 

 Wojt Gminy_Lubin_w_Sejmie_RP_1

Wójt Gminy Lubin przekazała swoje uwagi  i postulaty władzom Klubu Parlamentarnego PiS na piśmie. Wśród  kilkunastu  palących problemów znalazła się  również sprawa nieuwzględnienia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwag
i  wniosków samorządów położonych na złożach węgla brunatnego „Legnica” i  „Gubin” do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Mimo licznych protestów, przyjęta 13 grudnia 2011 r.  przez Radę Ministrów Koncepcja zawiera zapisy, których konsekwencją będzie objęcie ww. złóż ochroną przed dalszą zabudową  infrastrukturalną  niezwiązaną z energetyką z  ich jednoczesną gotowością do wydobycia.

 Wprowadzenie ochrony złóż  węgla brunatnego wbrew woli społeczności zagrożonych terenów oznacza dla gmin kompletne zablokowanie ich rozwoju, odpływ wszelkich inwestycji, regres cywilizacyjny  i  to bez względu  na to czy  kopalnia węgla powstanie czy też  nie.

 Obecnie niezwykle ważne jest by wszystkie siły polityczne w Sejmie miały pełną świadomość możliwych następstw przyjęcia KPZK dla dziesiątków tysięcy obywateli naszego kraju oraz dramatycznych skutków prowadzenia przez władze państwowe polityki zmierzającej do uruchomienia wydobycia węgla brunatnego przy pomocy archaicznej, najbardziej dewastującej środowisko metody jaką jest odkrywka. Wszytko to wbrew oczywistym europejskim i światowym trendom rozwojowym zmierzającym do szybkiego odejścia od energetyki opartej o surowce nieodnawialne takie jak węgiel brunatny.  

 Wojt Gminy_Lubin_w_Sejmie_RP_3

Wójt Irena Rogowska tego samego dnia spotkała się z przedstawicielami pozostałych klubów opozycji  parlamentarnej. Posłowie Małgorzata Szmajdzińska (KP SLD), Wincenty Elsner (KP Ruch Palikota), Patryk Jaki (Rzecznik KP Solidarna Polska) zostali poinformowani o przyczynach i skali protestu społecznego przeciw planom budowy nowych kopalń węgla brunatnego oraz zagrożeń dla gmin jakie niesie przyjęcie KPZK. Wszyscy wymienieni wraz z poseł Elżbietą Witek (KP PiS) zadeklarowali daleko idącą pomoc celem podjęcia przez władze dialogu,  którego wynikiem będzie wdrożenie w życie woli obywateli wyrażonej w referendach. Ustalono, iż przedstawiciele klubów opozycji w najbliższych dniach zostaną szczegółowo zapoznani
z dokumentacją dotyczącą sprawy co pozwoli im , w oparciu o dokumenty, podjąć stosowne kroki na forum Sejmu RP.                     

Janusz Łucki
rzecznik Urzędu Gminy Lubin

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…