Home Aktualności Wstyd i hańba. Szczyt klimatyczny COP19 w Warszawie przejęty przez korporacje!

Wstyd i hańba. Szczyt klimatyczny COP19 w Warszawie przejęty przez korporacje!

0
0

Don’t be a fool – coal is not cool! (Nie bądź głupkiem, węgiel nie jest fajny!) 

Warszawa- Federacja Młodych Europejskich Zielonych (FYEG) oraz stowarzyszenie Ostra Zieleń – Młodzi Zieloni (młodzieżówka Partii Zieloni) zorganizowali publiczną akcję, która miała zwrócić uwagę na konsekwencje zmian klimatycznych.

Uczestnicy akcji ocenili negocjacje klimatyczne podczas szczytu COP19 jako klęskę – dziś szczyt opuściły organizacje pozarządowe i związki zawodowe, które określiły go jako zdominowany przez interesy korporacji węglowych i paliwowych. Podczas demonstracji wezwaliśmy również kraje członkowskiego Unii Europejskiej do zagwarantowania implementacji przepisów, dzięki którym zostanie wdrożona lepsza polityka klimatyczna.

Akcja rozpoczęła się przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki, stamtąd przeszliśmy pod bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywiści z ponad 20 krajów europejskich byli ubrani w maski gazowe symbolizujące zanieczyszczenie powietrza i emisję CO2) w wyniku nadmiernego wydobycia węgla i paliw kopalnych). Zwracali uwagę na skutki zdrowotne dla ludności – ich zdaniem to jedno z największych wyzwań odważnej polityki klimatycznej.

Krassina Demireva, współrzeczniczka FYEG, stwierdziła, że „Unia Europejska powinna przestać zastanawiać się nad tym co robić, lecz po prostu zacząć działać..Kraje członkowskie powinny same podjąć działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zamiast czekać na ustalenia szczytu. UE powinno ograniczyć emisję o 40 proc. do 2020 roku (w stosunku do emisji z 1990 roku).” „Ponadto domagamy się zwiększenie efektywności energetycznej do 40% (unijne cele 20/20/20 deklarują osiągnięcie efektywności na poziomie 20%) i działań na rzecz osiągnięcia 100% udziału źródeł odnawialnych i energetyki rozproszonej w Europie”. – dodała. „Podczas warszawskiego szczytu klimatycznego nie udało się osiągnąć dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i państwami. Interesy korporacyjne zwyciężyły.” – konkludowała Demireva. 

Kasia Dmochowska, współprzewodnicząca stowarzyszenia Ostra Zieleń – Młodzi Zieloni (młodzieżówki Partii Zieloni) dodała:  „Na zewnątrz, Unia Europejska powinna przestać oglądać się na inne kraje i stanąć na czele batalii o solidny wynik negocjacji klimatycznych, który popchnie globalna politykę klimatyczną do przodu. Przywództwo międzynarodowe powinno zawierać w sobie reformę międzynarodowych przepisów i umów handlowej, uwzględniającą transfer technologii pozwalając ograniczyć emisję węgla we wszystkich zakątkach globu.”

Musimy odważnie stawić czoło zmianom klimatycznym i domagać się zastosowania wymiernych wskaźników naszych działań. Ludzkość jest odpowiedzialna za kataklizmy i klęski żywiołowe, które często określa się jako „naturalne”. Tragedia spowodowana przez supertajfun Haiyan na Filipinach jest znakiem, że zaprzestanie działań na rzecz redukcji emisji skutkuje katastrofą i śmiercią wielu osób. Oczekujemy od szczytu klimatycznego COP19 redukcji emisji, globalnej solidarności i prowadzenia polityki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

* 20/20/20 do 2020 roku – cel, jakim jest 20 % redukcja emisji CO2, 20% efektywność energetyczna oraz 20% większe użycie energetyki odnawialnej do 2020 r.

Więcej informacji:

Kasia Dmochowska: (język polski)  k_dmochowska@hotmail.com, +48 535 001203

Krassina Demireva (język angielski): krassina@.org, +359 898566125

——————————————————————————–

Federacja Młodych Europejskich Zielonych powstała w Belgii w 1988 roku, stawiając sobie za cel wzmocnienie współpracy młodzieżowych zielonych organizacji politycznych i ekologicznych organizacji pozarządowych, w celu wspólnej walki o bardziej zieloną Europę. Biuro FYEG mieści się w Brukseli – w samym politycznym centrum Europy.

Wyrażamy zgodę (a nawet zachęcamy!) do publikacji relacji na Państwa stronach (zarówno we fragmentach, jak i w całości.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…