Home Aktualności Youth Forum Bitola

Youth Forum Bitola

0
0

Youth Forum Bitola jest pozarządową organizacją działająca w interesie obywateli Macedonii. Organizacja założona została w 1999 roku przez grupę młodych ludzi, których celem było stworzenie czegoś nowego dla potrzeb młodej populacji. Youth Forum Bitola jest organizacją regionalną, a ich działania i projekty prowadzone są w obszarze miasta Bitola. Głównymi obszarami pracy organizacji jest wspieranie artystów i różnych działań kulturalnych, wspieranie działań dążących do demokratyzacji społeczeństwa, walki o prawa człowieka i zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz analizowanie i informowanie o bieżącej sytuacji młodzieży w Macedonii. Organizacja promuje udział społeczeństwa w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących młodych ludzi.

Poprzez swoje działania Youth Forum ułatwia współpracę między samorządami terytorialnymi a organizacjami pozarządowymi i przedstawia im problemy młodych ludzi oraz sposoby ich rozwiązywania. Organizacja prowadzi także projekty związane z edukacją ekologiczną i jest członkiem Krajowej Koalicji Młodych Organizacji SEGA.

Youth Forum Bitola kieruje i także kampanią dotyczącą kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz elektrowni znajdujących się w pobliżu miasta Bitola. Organizacja walczy przede wszystkim z problemem zanieczyszczenia powietrza spowodowanym spalaniem węgla w elektrowni, ale także problemem niskiej emisji. Otworzyli debatę na temat skażenia powietrza przez spalanie węgla brunatnego oraz jego wpływ na zdrowie. Zainteresowało to lokalne media oraz społeczność lokalną. Poruszają także tematy zielonej polityki UE, alternatyw wobec spalania węgla. W jednym z raportów pokazano, że przejście całej Macedonii na OZE to wydatek 3 mld Euro. Obecnie współpracują z lekarzami oraz innymi ekspertami, a także kilkoma lokalnymi mediami, którzy pomagają im rozpowszechniać te tematy. Youth Forum Bitola bierze udział także w projekcie COHERIS obejmujący tematy związane ze standardami jakości środowiska.

Organizacja ma dobra nieformalną współpracę z władzami lokalnymi, które jednak nie ryzykują konfliktów z największą elektrownią i lokalnym pracodawcą w Macedonii. Organizacja nie posiada obecnie oficjalnych danych dotyczących dokładnej ilości emisji pyłów i innych zanieczyszczeń dla nich oraz rodzajów źródeł ich występowania. Dane takie nie są publikowane. Youth Forum Bitola w najbliższym czasie planuje przeprowadzić takie badania i stworzyć raport.

Stosunek do projektu Międzynarodowej Koalicji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie”:

  • – są zainteresowani współpracą, uważają Koalicję za dobry i potrzebny pomysł,
  • – chcą pozostać z nami w kontakcie i być informowani o postępach projektu,
  • – ważną rzeczą jest dzielenie się doświadczeniami z różnych krajów w skali międzynarodowej.
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…